ร้านอาหาร

แนะนำ เมนู KFC ชุดไหนน่าสั่ง

อาหารฟาสต์ฟู้ด เป็นอาหารที่ใช้เวลาในการปรุงไม่นานและจัดเป็นอาหารกึ่งสำเร็จรูปอีกหนึ่งประเภท เนื่องจากวัตถุดิบส่วนใหญ่จะถูกปรุงรสหรือปรุงสุกไว้ส่วนหนึ่ง...

Read more