วันมาฆบูชา 8 ก.พ. 63 ห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล (เหล้า เบียร์)

ปีนี้วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา อย่างวันมาฆบูชา ตรงกับวันที่ 8 ก.พ. 2563 รัฐบาลได้ขอความร่วมมือจากผู้ประกอบการร้านค้าทุกประเภท ไม่ว่าจะเป็น ร้านอาหาร และสถานบริการต่างๆ ให้งดการจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกชนิด ไม่ว่าจะเป็นขายส่งและขายปลีก ทั่วราชอาณาจักร ตลอด 24 ชั่วโมง

ห้ามขายเหล้า เบียร์ และสิ่งมึนเมา

โดยจะต้องงดขายเหล้า เบียร์ และเครื่องดื่มแอลกอฮอลทุกประเภท หลังเวลา 24.00 น. ของคืนวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2563 (คืนวันศุกร์) จนถึงเวลา 24.00 น. ของคืนวันที่ 9 มีนาคม 2563 (คืนวันเสาร์)ยกเว้นเฉพาะร้านค้าปลอดอากรภายในอาคารท่าอากาศยานนานาชาติ หากผู้ประกอบการรายใดฝ่าฝืน มีความผิดตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พุทธศักราช 2563 มาตรา 39 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 10,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

เนื่องด้วยเหตุผลที่กล่าวมา จึงส่งผลให้ ผับ บาร์ และร้านอาหารที่ขายเครื่องดื่มแอลกอฮอลส่วนใหญ่ ปิดทำการ สำหรับร้านสะดวกซื้อ และซูเปอร์มาร์เก็ต จะไม่ขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในช่วงเวลา 24 ชั่วโมง ที่กำหนด

สำหรับพี่น้องประชาชนที่พบเห็นการกระทำความผิด สามารถแจ้งผ่านทางหมายเลขสายด่วน 191 หรือ 1599 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง

งดขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์วันไหนบ้าง ปี 63

กฎหมายได้กำหนดให้ผู้ประกอบการร้านค้าทุกประเภท งดขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในสำคัญทางพระพุทธศาสนา (วันพระใหญ่) ซึ่งใน 1 ปี จะมี 5 วัน ดังต่อไปนี้

  • วันมาฆบูชา ตรงกับ วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2563
  • วันวิสาขบูชา ตรงกับ วันที่ 6 พฤษภาคม 2563
  • วันอาสาฬหบูชา ตรงกับ วันที่ 5 กรกฎาคม 2563
  • วันเข้าพรรษา ตรงกับ วันที่ 6 กรกฎาคม 2563
  • วันออกพรรษา ตรงกับ วันที่ 31 ตุลาคม 2563

ห้ามขายแอลกอฮอล

Related Posts

Next Post