ระบบตัดคะแนนความประพฤติในการขับรถ (ตัดคะแนนใบขับขี่) เริ่มใช้แล้ว 9 ม.ค. 2566

สร้างวินัยขับขี่ปลอดภัย ให้โอกาสแก้ไขไม่ทำผิดซ้ำ
สร้างความเท่าเทียมภายใต้กฎหมาย ด้วยมาตรฐานสากล

เพื่อเสริมสร้างระเบียบวินัยในการขับขี่ตามกฎจราจรและเพื่อลดการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน จึงทำให้กระทรวงคมนาคม กรมการขนส่งทางบก ร่วมมือกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ได้มีการจัดตั้งโครงการ “ระบบตัดแต้มใบอนุญาตขับขี่” โดยจะครอบคลุมใบขับขี่ทุกประเภท เพื่อเป็นการคัดกรองผู้ขับขี่บนท้องถนน และช่วยลดการกระทำผิดซ้ำ ๆ

ทั้งนี้สำนักงานตำรวจแห่งชาติจะเริ่มใช้มาตรการตัดคะแนนใบขับขีตั้งแต่วันที่ 9 มกราคม 2566 เป็นต้นไป โดยรายละเอียดต่าง ๆ นั้นเราได้รวบรวมและสรุปมาให้คุณอ่านได้อย่างเข้าใจง่าย ๆ แล้วค่ะ

ระบบการตัดคะแนนใบขับขี่ มีรายละเอียดอะไรบ้าง?
ระบบการตัดคะแนนใบขับขี่ มีรายละเอียดอะไรบ้าง?

รายละเอียด “ระบบการตัดคะแนนใบขับขี่” มีอะไรบ้าง ?

 • เริ่มใช้มาตรการนี้ ณ วันที่ 9 มกราคม 2566
 • มาตรการนี้จะใช้กับใบอนุญาตขับขี่ทุกประเภท
 • ผู้ที่มีใบขับขี่แต่ละรายจะมีคะแนนเริ่มต้นมาให้ 12 คะแนน
  • ** ไม่ว่าคุณจะมีใบขับขี่กี่ประเภทก็ตาม ในระบบจะมีคะแนนบันทึกไว้คนละ 12 คะแนน
 • ทั้งนี้หากมีการกระทำผิดกฎจราจร จะถูกตัดคะแนนไปเรื่อย ๆ
 • เมื่อคะแนนเหลือ 0 คะแนน จะถูกสั่งพักใช้ใบขับขี่ 90 วัน
  • ** ฝ่าฝืนขับรถในระหว่างถูกพักใช้ใบขับขี่มีโทษจำคุกไม่เกิน 3 เดือน และ/หรือปรับไม่เกิน 10,000 บาท
  • ** หากไม่ปรับปรุงพฤติกรรม ถูกตัดคะแนนซ้ำ ๆ จนต้องพักใช้ใบขับขี่บ่อย ๆ อาจถูกเพิกถอนใบขับขี่ทุกประเภทได้
 • สามารถเข้าอบรมเพื่อขอคืนคะแนนได้ ซึ่งจะขึ้นอยู่แต่ละกรณีไป
  • ** หากคุณโดนตัดคะแนนจนเหลือน้อยกว่า 6 คะแนน สามารถขอคะแนนคืนได้โดยเข้ารับการอบรมและทดสอบ แต่จะมีสิทธิขอคืนได้เพียงปีละ 2 ครั้งเท่านั้น (ตามรอบปีปฏิทินที่กำหนด)
  • ** หากคุณจัดอยู่ในกลุ่มถูกสั่งพักใช้ใบขับขี่ (ถูกตัดคะแนนจนเหลือ 0) คุณก็สามารถขอคะแนนคืนได้เช่นกัน โดยต้องเข้ารับการอบรมและทดสอบเหมือนกลุ่มแรกเลยค่ะ แต่รายละเอียดจะต่างกัน

เกณฑ์การตัดคะแนนใบขับขี่ ควรระวังเรื่องใดบ้าง ?

ไม่คาดเข็มขัดนิรภัย ปรับ 2,000 บาท บังคับใช้ 5 กันยายน 2565
ไม่คาดเข็มขัดนิรภัย ปรับ 2,000 บาท ทั้งยังโดนตัดคะแนนใบขับขี่อีก 1 คะแนน

1. หากทำผิดกฎจราจรในข้อหาที่กำหนดจะถูกตัดคะแนน 1 – 4 คะแนน แยกออกได้ดังต่อไปนี้

กรณีตัด 1 คะแนน

  • ใช้โทรศัพท์มือถือขณะขับรถ
  • ไม่สวมหมวกกันน็อค
  • ไม่คาดเข็มขัดนิรภัย (นอกจากถูกตัดคะแนนอาจต้องโดนปรับ 2,000 บาทด้วย ตามกฎหมายการคาดเข็มขัดนิรภัยที่ได้ประกาศบังคับใช้ 5 กันยายน 2565)
  • ขับรถด้วยความเร็วเกินกำหนด
  • ขับรถบนทางเท้า
  • ไม่หยุดให้คนข้ามทางม้าลาย
  • ไม่หลบทางให้รถฉุกเฉิน (Ambulance)
  • ขับรถโดยประมาท น่าหวาดเสียว
  • ขับรถไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียน หรือมีการปรับเปลี่ยน เปลี่ยนแปลง ปิดบัง ป้ายทะเทียน (ป้ายทะเบียนหายทำอย่างไรดี?)
  • ไม่ติดป้ายภาษีรถ

กรณีตัด 2 คะแนน

  • ขับรถฝ่าไฟแดง
  • ขับรถย้อนศร
  • ขับรถในระหว่างที่โดนพักใช้/เพิกถอนใบขับขี่

กรณีตัด 3 คะแนน

  • ขับรถในขณะหย่อนความสามารถ (ตัวอย่างเช่น ง่วงนอน)
  • ขับผิดวิสัยคนธรรมดา (ตัวอย่างเช่น ขี่มอเตอร์ไซค์แบบยกล้อ)
  • ขับรถชนแล้วหนี

กรณีตัด 4 คะแนน

  • เมาแล้วขับ
  • ขับรถในขณะที่เสพยาเสพติด
  • มีการแข่งรถบนทางถนน โดยที่ไม่ได้รับอนุญาต
  • ขับรถโดยไม่คํานึงถึงความปลอดภัยของผู้อื่น

2. หากค้างชำระค่าปรับจราจรในข้อหาที่กำหนดถูกตัด 1 คะแนน


เกณฑ์การอบรมเพื่อขอคืนคะแนนความประพฤติในการขับรถ

ขอคืนคะแนนใบขับขี่ สามารถไปดำเนินการได้ที่สำนักงานขนส่ง
ขอคืนคะแนนใบขับขี่ สามารถไปดำเนินการได้ที่สำนักงานขนส่ง

สำหรับคนที่ต้องการเข้ารับการอบรมและทดสอบเพื่อขอคะแนนคืน ให้นำใบอนุญาตขับขี่หรือบัตรประจำตัวประชาชนมาที่

 • กรมการขนส่งทางบก สำนักสวัสดิภาพการขนส่งทางบก (อาคาร 8)
 • สำนักงานขนส่งกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1-4
 • สำนักงานขนส่งจังหวัดทุกจังหวัด

ในกรณีที่คุณผ่านการทดสอบทั้งหมดแล้ว กรมการขนส่งทางบกจะแจ้งผลไปยังสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เพื่อคืนคะแนนให้แก่คุณค่ะ

การอบรมขอคืนคะแนนครั้งที่ 1

กลุ่มที่มีคะแนนน้อยกว่า 6 คะแนน

สำหรับผู้ที่โดนตัดคะแนนไปแล้ว คุณสามารถขอคะแนนคืนได้ตามแต่ละหลักสูตรที่สะดวก โดยจะมีให้เลือกด้วยกัน 3 หลักสูตร

  • ขอคืนคะแนนไม่เกิน 12 คะแนน ต้องใช้เวลาในการอบรมไม่น้อยกว่า 4 ชั่วโมง
  • ขอคืนคะแนนไม่เกิน 9 คะแนน ต้องใช้เวลาในการอบรมไม่น้อยกว่า 3 ชั่วโมง
  • ขอคืนคะแนนไม่เกิน 6 คะแนน ต้องใช้เวลาในการอบรมไม่น้อยกว่า 2 ชั่วโมง

อย่างไรก็ตามหากคุณคิดว่าอยากจะเข้าไปอบรมเพื่อเพิ่มคะแนนให้เยอะ ๆ ขอบอกก่อนนะคะว่าคะแนนที่ได้รับคืนมานั้น เมื่อรวมกับคะแนนเดิมที่มีแล้ว จะต้องมีไม่เกิน 12 คะแนนเท่านั้นค่ะ 🙂

การอบรมขอคืนคะแนนครั้งที่ 2 

กลุ่มที่เข้าอบรมครั้งที่ 1 แล้ว + ถูกตัดคะแนนอีกครั้ง

หลักสูตรนี้จะเกิดขึ้นกับกลุ่มบุคคลที่ได้รับการอบรมครั้งที่ 1 มาแล้ว แต่ถูกตัดคะแนนอีกครั้ง (กลุ่มที่ทำผิดกฎจราจรซ้ำ ๆ) แต่ในครั้งที่ 2 นี้ คุณจะสามารถเลือกขอคะแนนคืนได้เพียงกรณีเดียวเท่านั้น นั่นก็คือ

  • ขอคืนคะแนนกลับมาเป็น 6 คะแนน โดยต้องใช้เวลาในการอบรมไม่น้อยกว่า 3 ชั่วโมง

การอบรมขอคะแนนคืนในกลุ่มถูกสั่งพักใช้ใบขับขี่

ในกรณีนี้คือผู้ที่มีคะแนนเป็น 0 จนถูกสั่งพักให้ใช้อนุญาตขับขี่

บุคคลกลุ่มนี้จะต้องเข้ารับการอบรมตามหลักสูตรถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตขับขี่ ซึ่งหลักสูตรนี้จะทำให้คุณได้คะแนนกลับมาเป็น 12 คะแนน โดยจะมีเวลาการอบรมไม่น้อยกว่า 4 ชั่วโมง

สินค้าลดราคาในช้อปปี้ & ลาซาด้า - ดีลดี เบสท์รีวิวเลือกให้สินค้าลดราคาในช้อปปี้ & ลาซาด้า - ดีลดี เบสท์รีวิวเลือกให้สินค้าลดราคาในช้อปปี้ & ลาซาด้า - ดีลดี เบสท์รีวิวเลือกให้

ทั้งนี้ผู้ที่ได้ผ่านการอบรมตามหลักสูตรแล้ว จะต้องเข้ารับการทดสอบด้วย ซึ่งการทดสอบนี้คุณต้องทำคะแนนให้ได้ไม่น้อยกว่าร้อย 60 ถึงจะถือว่าคุณสอบผ่าน (ผ่านทั้งการอบรมและทดสอบ)

ในกรณีที่ทดสอบแล้วไม่ผ่าน คุณมีโอกาสแก้ตัวได้อีก 2 ครั้ง ซึ่งการสอบแก้ตัวครั้งที่ 2 สามารถทดสอบในวันนั้นได้เลย

แต่หากยังไม่ผ่านการทดสอบครั้งที่ 2 อีก ก็สามารถนัดเวลามาสอบแก้ตัวครั้งที่ 3 ได้ โดยวันเวลาที่นัดหมายนั้นจะต้องมาสอบใหม่ภายใน 7 วันหลังจากการทดสอบครั้งแรกไม่ผ่าน


วิธีตรวจสอบคะแนนใบขับขี่ของเรา ว่าตอนนี้มีอยู่กี่คะแนน?

1. เช็กจากเว็บไซต์ Police Ticket Management

 1. เข้าไปที่เว็บไซต์ https://ptm.police.go.th/eTicket/
 2. login เข้าสู่ระบบ โดยต้องมีเลขประจำตัวประชาชน และ รหัสผ่าน
  • ในกรณีที่ยังไม่เคยสมัคร ให้กดที่ “ลงทะเบียนใช้งาน” โดยให้เตรียมข้อมูลต่อไปนี้
   • ชื่อ-นามสกุล, เลขประจำตัวประชาชน, วันเดือนปีเกิด, Laser ID (รหัสหลังบัตรประชาชน)
   • ข้อมูลใบอนุญาตขับขี่ อาทิเช่น ชนิดใบอนุญาต, ประเภทใบอนุญาต, เลขที่ใบอนุญาต, วันที่ออกใบอนุญาต, วันหมดอายุบัตร
   • อีเมล สำหรับใช้ส่งรหัสยืนยันตัวตน
   • ตั้งรหัสผ่าน (ต้องเป็นรหัสที่คุณจำได้เสมอ)
 3. เมื่อเข้าสู่ระบบแล้ว คุณจะสามารถ ตรวจสอบใบสั่งทั้งหมด, ส่งคำร้องขอโต้แย้งใบสั่ง และตรวจสอบคะแนนใบขับขี่ก็ได้ค่ะ

ทั้งนี้หากพบว่ามีค่าปรับต่าง ๆ คุณสามารถชำระผ่านระบบออนไลน์ E-Ticket ได้ทุกที่ ตลอด 24 ชั่วโมง หรือจะเป็นแอปฯ เป๋าตัง รวมถึงเครื่อง PTM ก็ได้เช่นกันค่ะ

2. เช็กจากแอปพลิเคชัน ขับดี (KHUBDEE)

ภายในแอปฯ ขับดี จะประกอบด้วย 7 ฟีเจอร์หลัก อาทิ ตรวจสอบสถานะใบขับบี่, ตรวจสอบคะแนนใบขับขี่, ตรวจสอบใบสั่งย้อนหลัง, โต้แย้งข้อกล่าวหา ตลอดจนการอัปเดตข่าวสารจราจรต่าง ๆ ฯลฯ


References :

 1. เพจ กรมการขนส่งทางบก PR.DLT.News
 2. เพจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

ใส่โค้ด BSET2311 นี้เพื่อรับส่วนลด ในแอปช้อปปี้

 • ลดสูงสุด 300 บาท
 • เริ่ม 11/11/2023 เวลา 0:00:00
 • หมดเขต 11/30/2023 เวลา 23:59:59

หมายเหตุ : โค้ดส่วนลดมีจำนวนจำกัดการใช้ 1 คน/ครั้ง/เครื่อง และใช้ผ่านแอป

BR News

BR News

นำเสนอเรื่องเด่น ข่าวร้อน ในประเทศและต่างประเทศ เกาะติดกับทุกสถาณการณ์ไปกับเรา - BR News

Next Post