เครดิตบูโร คืออะไร ตรวจเช็ค เครดิตบูโร ได้ที่ไหนบ้าง

เครดิตบูโร หรือ ข้อมูลเครดิต คืออะไร มีความสำคัญอย่างไร

สินค้าลดราคาในช้อปปี้ & ลาซาด้า - ดีลดี เบสท์รีวิวเลือกให้สินค้าลดราคาในช้อปปี้ & ลาซาด้า - ดีลดี เบสท์รีวิวเลือกให้สินค้าลดราคาในช้อปปี้ & ลาซาด้า - ดีลดี เบสท์รีวิวเลือกให้

ข้อมูลเครดิตเป็นข้อมูลที่แสดงให้เห็นเกี่ยวกับประวัติการชำระหนี้เครดิต ซึ่งสถาบันทางการเงินจะสามารถวิเคราะห์พฤติกรรมของบุคคลนั้น ๆ ได้ว่ามีวินัยในการบริหารเงินมากน้อยเพียงใด รวมถึงเป็นการแสดงให้เห็นถึงความน่าเชื่อถือของบุคคลนั้น ๆ ได้เป็นอย่างดีว่าพวกเขามีความพฤติกรรมชำระหนี้ได้ดีหรือไม่

ซึ่งเวลาที่คุณต้องการทำสินเชื่อใด ๆ ทางธนาคารจะใช้ข้อมูลเครดิตตรงนี้เป็นตัวประกอบในการพิจารณาร่วมกับปัจจัยอื่น ๆ ในการอนุมัติสินเชื่อ ดังนั้นหากคุณมีประวัติในการชำระหนี้ที่ดี ก็จะเป็นการเพิ่มโอกาสให้คุณได้รับสินเชื่อที่เหมาะสมนั่นเองค่ะ หรื่อหากทางธนาคารดูแล้ว เห็นว่าคุณมีประวัติที่ผ่อนชำระหนี้ที่ดี กฌจะมีโอกาสลดดอกเบี้ยให้แก่ผู้กู้ได้

โดยข้อมูลเครดิตจะถูกเก็บไว้ในฐานข้อมูลที่ปลอดภัยโดยบริษัทข้อมูลเครดิตแห่งชาติ National Credit Bureau (เครดิตบูโร) จะประกอบไปด้วยข้อมูล 2 ส่วน

 1. ข้อมูลที่บ่งชี้ถึงตัวตนลูกค้า
 2. ข้อมูลเกี่ยวกับสินเชื่อ

นั่นหมายความว่าไม่เพียงแต่เก็บประวัติชำระหนี้ของคุณเท่านั้น แต่ยังรวมถึงประวัติส่วนอื่น ๆ ที่บ่งชี้ถึงตัวตนของคุณ และยังมีประวัติเกี่ยวกับทางการเงินอย่างสินเชื่อที่คุณขอ, สินเชื่อที่คุณได้รับอนุมัติ, ประวัติการชำระสินเชื่อ, ประวัติการใช้บัตรเครดิตของคุณ และรวมถึงข้อมูลสถานะทางบัญชี*

สถานะทางบัญชี * คือ ข้อมูลเกี่ยวกับสถานะของสินเชื่อ อย่างเช่น สินเชื่อปกติ, สินเชื่อที่ปิดบัญชี, สินเชื่อที่ค้างชำระเกิน 90 วัน และ สินเชื่อที่อยู่ในกระบวนการทางกฎหมาย เป็นต้น

ซึ่งข้อมูลเหล่านี้จะถูกเก็บไปจนกว่าสินเชื่อนั้น ๆ จะได้รับการชำระเสร็จสิ้น หากคุณค้างชำระหนี้เกิน 90 วัน ทางสถาบันทางการเงินจะส่งข้อมูลตรงส่วนนี้ไปยังบริษัทข้อมูลเครดิตแห่งชาติ ต่อเนื่องเป็นเวลา 5 ปี นับตั้งแต่ที่คุณค้างชำระ และทางบริษัทข้อมูลเครดิตแห่งชาติจะเก็บข้อมูลของคุณในฐานข้อมูลต่อไปอีกไม่เกิน 3 ปี นับจากวันที่ได้รับข้อมูลจากทางสถาบันทางการเงิน

หมายเหตุ : ในกรณีที่ผิดนัดชำระหนี้ ข้อมูลนี้จะอยู่ในระบบข้อมูลของบริษัทข้อมูลเครดิต แต่จะไม่มีการรายงานว่าลูกหนี้คนไหนติด Blacklist (บัญชีดำ)

ตัวเลขสถานะในเครดิตบูโร หรือ ข้อมูลครดิต บอกอะไร ได้บ้าง

สถานะบัญชี (ตัวเลข) ความหมาย
เลข 10 สถานะ บัญชีปกติ (ชำระสินเชื่อตามปกติ)
เลข 11 สถานะ ปิดบัญชี (ไม่มีหนี้ค้างแล้ว)
เลข 12 สถานะพักชำระหนี้ (ตามนโยบายของรัฐ)
เลข 20 สถานะมีหนี้ค้างชำระเกิน 90 วัน
เลข 30 อยู่ในกระบวนการทางกฏหมาย
เลข 31 อยู่ในระหว่างชำระหนี้ตามคำพิพากษาตามยอม
เลข 32 ศาลพิพากษายกฟ้อง เพราะคดีขาดอายุความ
เลข 33 สถานะปิดบัญชี (กรณีตัดหนี้เป็นสูญ)
เลข 40 อยู่ระหว่างชำระสินเชื่อ เพื่อปิดบัญชี
เลข 41 เจ้าของบัญชี ขอตรวจสอบรายการ
เลข 42 โอนหรือขายหนี้
เลข 43 ปิดบัญชีขณะโอนหรือขายหนี้

ประวัติข้อมูลเครดิตไม่ดี ทำอย่างไร

หากข้อมูลเครดิตของคุณเคยมีการค้างชำระหรือผิดนัดการชำระหนี้ ให้คุณทำตามคำแนะนำต่อไปนี้

 1. ติดต่อไปยังธนาคารหรือสถาบันทางการเงินที่คุณค้างชำระหนี้ และจัดการชำระหนี้ให้เรียบร้อย หรือหากคุณมีจำนวนหนี้ที่สูง ให้คุณทำการเจรจาต่อรอง เพื่อขอลดหนี้จากเจ้าหน้าที่ หรืออาจจะขอข้อเสนอให้เจ้าหน้าที่ปรับโครงสร้างหนี้ก็ได้ค่ะ
 2. สร้างประวัติสินเชื่อใหม่ให้มีประวัติที่ดี โดยการชำระหนี้ตามเวลาที่กำหนด

ทำไมถึงขอสินเชื่อไม่ผ่าน

 1. ประวัติการชำระหนีของคุณ ที่ผ่านมาไม่ค่อยดีนัก
 2. คุณมีความเสี่ยงหรือโอกาสที่จะผิดนัดชำระหนี้สูง
 3. ความสามารถในการชำระหนี้ของคุณ อาจจะไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอ อาทิเช่นรายได้นน้อย หรือมีสินเชื่ออื่นที่ต้องชำระอยู่แล้ว
 4. หลักประกันความเสี่ยงของคุณยังไม่พอให้อนุมัติสินเชื่อ ไม่ว่าจะเป็น หลักทรัพย์สำหรับค้ำประกัน หรือ ผู้ค้ำประกัน
 5. เงื่อนไขและนโยบายของแต่ละธนาคารที่ต่างกัน

เหตุผลที่ควรตรวจเครดิตบูโร

 1. เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมและตรวจสอบถึงความเป็นไปได้ หากคุณต้องการจะขอสินเชื่อ กู้ซื้อบ้าน กู้ซื้อรถ
 2. เพื่อเป็นการตรวจสอบว่าเรามีหนี้ ที่ไม่ใช่ของเราหรือไม่
 3. เพื่อตรวจสอบประวัติการชำระของเรา ว่ามีการค้างชำระหรือไม่ หากมีการค้างชำระก็ให้ชำระหนี้ในส่วนนั้น หรือหากข้อมูลผิดพลาดให้รีบทำเรื่องแก้ไข (ใช้เวลาแก้ไขภายใน 30 วัน)
 4. เพื่อตรวจสอบว่าหากคุณชำระหนี้หมดแล้ว สถานะบัญชีของคุณควรจะเป็น สถานะปิดบัญชี หรือ มียอดหนี้เป็นศูนย์
 5. เพื่อตรวจเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ ว่าถูกต้องหรือไม่

หากพบว่าข้อมูล เครดิตบูโรไม่ถูกต้อง ต้องทำอย่างไร

ทำเรื่องยื่น “คำขอใช้สิทธิตรวจสอบ / แก้ไขข้อมูลเครดิต” พร้อมกับแนบเอกสารที่เป็นหลักฐาน และส่งมาที่ บริษัทข้อมูลเครดิตแห่งชาติ National Credit Bureau (เครดิตบูโร) เพื่อแจ้งไปยังสถานบันทางการเงินที่เป็นสมาชิกตรวจสอบข้อเท็จจริง

ตรวจเช็ค เครดิตบูโร ได้ที่ไหนบ้าง

1. กรุงเทพฯ และปริมณฑล

ใช้บัตรประชาชนของตนเอง , แบบรอรับได้เลย ภายใน 15 นาที , ค่าบริการ 100 บาท

 • วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 9.00 – 16.30 น. หยุดวันนักขัตฤกษ์
  • ศูนย์ตรวจเครดิตบูโร ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (สำนักงานใหญ่) อาคาร 2 ชั้น 2
  • เครดิตบูโรคาเฟ่ อาคารเพิร์ล แบงก์ค็อก ชั้น 3 (โซนธนาคาร) หรือ BTS สถานีอารีย์ ทางออก 1
 • วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 9.00-18.00 น. หยุดวันนักขัตฤกษ์
  • ศูนย์ตรวจเครดิตบูโร สถานีรถไฟฟ้า BTS ศาลาแดง ภายในสถานี
 • วันจันทร์-อาทิตย์ เวลา 9.00 – 18.00 น. เปิดทุกวันไม่มีวันหยุด
  • ศูนย์ตรวจเครดิตบูโร สถานีรถไฟฟ้า BTS อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ ภายในสถานี
  • ศูนย์ตรวจเครดิตบูโร ห้างเจ-เวนิว (นวนคร) ชั้น 3 ติดประกันสังคม
 • วันเสาร์-อาทิตย์ เวลา 11.00-18.00 น.
  • CITI เดอะมอลล์ บางกะปิ
  • UOB ห้างเซ็นทรัลพลาซา เวสต์เกต บางใหญ่

2. ต่างจังหวัด

ใช้บัตรประชาชนของตนเอง, ค่าบริการ 150 บาท, ใช้เวลาภายใน 7 วัน ทำการ โดยไปรษณีย์

 • เคาน์เตอร์ธนาคาร (ทุกสาขา) กรุงศรี, กรุงไทย, ธนชาต, ธอส., แลนด์แอนด์เฮ้าส์
 • ใช้บัตร ATM กรุงไทย, ไทยพาณิชย์ : ทำรายการผ่านหน้าจอ กดเลือกที่ เมนู ตรวจเครดิตบูโร
 • ใช้บริการธนาคารออนไลน์ธนาคารของกรุงศรี และ กรุงไทย
 • ขอตรวจเครดิตบูโร ณ ที่ทำการไปรษณีย์ไทย 291 สาขา ทั่วประเทศ (ตรวจสอบสาขา) หรือ สอบถามเพิ่มเติมโทร.1545
 • ใช้แอปพลิเคชัน ของธนาคาร กรุงไทย (Krungthai Next), ธนชาต (Thanachart Connect) และ ทีเอ็มบี (TMB TOUCH)
แอปพลิเคชัน โหลดแอป ระบบ IOS โหลดแอป ระบบ Android
ธนาคารกรุงไทย Krungthai NEXT Krungthai NEXT
ธนาคารธนชาต Thanachart Connect Thanachart Connect
ธนาคารทีเอ็มบี TMB Touch TMB Touch

ขอบคุณข้อมูลจาก บริษัทข้อมูลเครดิตแห่งชาติ National Credit Bureau (เครดิตบูโร)

Mine Melody

Mine Melody

สวัสดีค่ะทุกคนนน ผู้เขียนขออนุญาตใช้นามแฝงว่า Mine Melody นะคะ แม้ว่าชื่อนี้จะไม่ใช่ชื่อจริง ๆ แต่ก็ยินดีที่ได้รู้จักคุณผู้อ่านที่น่ารักทุกท่าน 😘

ส่วนตัวแล้วผู้เขียนสนใจด้านเทคโนโลยีใหม่ ๆ และจะพยายามอธิบายให้เป็นภาษาที่เข้าใจง่าย 😎 อีกทั้งยังสนใจเรื่องต่าง ๆ ที่อยู่ในเทรนด์อย่าง สกินแคร์, เครื่องสำอาง, แฟชั่น ตลอดจนข่าวบันเทิง แน่นอนว่าเนื้อหาในทุก ๆ บทความที่เขียนไป ขอให้เพื่อน ๆ มั่นใจได้เลยว่ามีแหล่งอ้างอิงจากเว็บไซต์ที่เชื่อถือได้จ้า!!

หากเพื่อน ๆ มีข้อสงสัย หรืออยากแชร์ไอเดียใด ๆ ร่วมกับผู้เขียน สามารถติดต่อผ่าน E-mail เว็บไซต์ของเราได้เลยค่ะ 😇

Next Post