รับสมัครสอบ ก.พ. ปี 65 (กำหนดสอบแบบ e-Exam)

Shopee โปร 9 บาท พฤษภาคม 65Shopee โปร 9 บาท พฤษภาคม 65Shopee โปร 9 บาท พฤษภาคม 65

สมัครสอบ กพ 65 เมื่อไหร่

รับสมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป สอบแบบ e-Exam
(สอบ ภาค ก กับคอมพิวเตอร์)

รายละเอียดการสมัครสอบ ภาค ก e-Exam ปี 65

 • สมัครสอบได้ตั้งแต่วันนี้ – 1 มิถุนายน 2565
 • สามารถสมัครสอบได้ทุกวัน ไม่เว้นวันหยุดราชการ
 • เปิดรับผู้สมัครสอบจำนวน 105,174 ที่นั่งสอบ
 • กรณีมีที่นั่งสอบว่าง (เพราะไม่มีการชำระเงินภายในวันที่กำหนด) คุณสามารถเข้าไปเช็กที่นั่งสอบว่างได้ตอน 08.00 น. และสามารถสมัครสอบได้ในเวลา 08.30 น. ของทุกวัน จนกว่าที่นั่งสอบจะเต็มหรือปิดการรับสมัครสอบ

เงื่อนไขการสมัครสอบ ภาค ก e-Exam ปี 65

 • สามารถเลือกสมัครสอบได้เพียงอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น คือ e-Exam สอบกับคอม หรือ Paper&Pencil สอบกับกระดาษ
 • สำหรับวันรับสมัครสอบ Paper&Pencil จะประกาศให้ทราบอีกครั้งเร็ว ๆ นี้

ขั้นตอนการสมัครสอบ ภาค ก e-Exam ปี 65

สมัครสอบ กพ 65
สมัครสอบ กพ 65
 1. ไปที่เว็บไซต์ https://job3.ocsc.go.th
 2. กดเลือกหัวข้อ “สมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไปด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ประจำปี ๒๕๖๕” เลือก หัวข้อย่อย “สมัครสอบ”
 3. กรอกข้อมูลส่วนตัว เลือกรอบสอบ และเลือกศูนย์สอบที่ต้องการสอบ และกดยืนยันการสมัครสอบ
 4. พิมพ์แบบฟอร์มการชำระเงินหรือสแกน QR Code ที่ได้ผ่านสมาร์ทโฟนเพื่อจ่ายเงินผ่านแอปฯ ได้ทันที โดยจะมีค่าสมัครสอบอยู่ที่ 330 บาท สามารถเลือกช่องทางการจ่ายเงินได้ 4 ช่องทางดังนี้
  • จ่ายที่เคาน์เตอร์ของธนาคารกรุงไทยทุกสาขา
  • จ่ายที่เครื่อง ATM ของธนาคารกรุงไทย
  • จ่ายที่แอปพลิเคชัน “Krungthai Next”
  • จ่ายที่แอปพลิเคชันเป๋าตัง
 5. อัปโหลด (upload) รูปถ่ายบนเว็บไซต์ วันที่ 14-30 มิถุนายน 2565
 6. พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ ได้ตั้งแต่วันที่ 17 มิถุนายน 2565
 7. สามารถเข้าไปเช็กรายชื่อผู้สมัครสอบ/วันที่/สนามสอบ บนเว็บไซต์ได้ตั้งแต่วันที่ 14 มิถุนายน 2565

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่าน ภาค ก e-Exam ปี 65

 1. ประกาศรายชื่อผู้ที่สอบผ่านบนเว็บโซต์ในวันที่ 31 สิงหาคม 2565
 2. พิมพ์หนังสือรับรองผลการสอบผ่านตั้งแต่วันที่ 9 กันยายน 2565

หมายเหตุ : กำหนดการ อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

ลิงค์สมัครสอบ ก. พ 65

กำหนดการสอบ กพ 65 เริ่มสอบ กพ วันไหน ?

แบ่งออกเป็น 10 รอบ

 • รอบสอบที่ 1 
 • รอบสอบที่ 2 
 • รอบสอบที่ 3 
 • รอบสอบที่ 4 
 • รอบสอบที่ 5 
 • รอบสอบที่ 6 
 • รอบสอบที่ 7 
 • รอบสอบที่ 8 
 • รอบสอบที่ 9 
 • รอบสอบที่ 10 

สนามสอบ กพ แบบ e-Exam 65 มีที่ไหนบ้าง ?

ภาคกลาง

 • สำนักงาน ก.พ. จ.นนทบุรี
 • มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร กรุงเทพฯ
 • มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพฯ
 • มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กรุงเทพฯ
 • มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ปทุมธานี
 • มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ปทุมธานี
 • สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง กรุงเทพฯ

ภาคตะวันออก

 • มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี จันทบุรี

ภาคเหนือ

 • มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เชียงราย
 • มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
 • มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เชียงใหม่
 • มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

 • มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 • มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
 • มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ภาคใต้

 • มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
 • มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ นครศรีธรรมราช
 • มหาวิทยาลัยทักษิณ สงขลา
 • มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

สมัครสอบ กพ 65
สมัครสอบ กพ 65

Reference :

 1. ประกาศสำนักงาน ก.พ. เรื่อง รับสมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไปด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ประจำปี ๒๕๖๕
Mine Melody

Mine Melody

I am a graduate of Department of Computer Engineering Prince of Songkla University. I really enjoy writing and reviewing technology and women's products.

Next Post