มาตรการลดค่าไฟฟ้า เริ่มตั้งแต่เดือนกันยายน – ธันวาคม 2565

ต้องยอมรับว่าตั้งแต่มีการแพร่ระบาดของโควิด-19 เราทุกคนต่างมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมไปหลาย ๆ ด้านเพื่อป้องกันไม่ให้ตัวเองติดเชื้อ แต่สิ่งดูเหมือนจะทำให้หลาย ๆ คนเครียดมากที่สุดกลับไม่ใช่การติดโควิดแต่เป็นสิ่งมาพร้อมกับโควิดมากกว่า ซึ่งนั่นก็คือผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจในวงกว้าง เพราะปัจจุบันนี้ค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวันของเราต่างก็ทยอยปรับราคาสูงขึ้นเรื่อย ๆ จนทำให้ประชาชนต้องแบกรับภาระค่าครองชีพที่สูงขึ้นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ดังนั้นทาง คณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน (กบง.) จึงได้เห็นชอบให้มีการลดค่าครองชีพด้านพลังงาน เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่กำลังประสบปัญหาทางการเงิน โดยมีเงื่อนไขดังต่อไปนี้

เงื่อนไขการลดค่าไฟฟ้า เดือนกันยายน -ธันวาคม 2565

  • กลุ่มที่ 1 : หากคุณใช้ไฟไม่เกิน 300 หน่วยต่อเดือน ทาง กบง. จะลดค่าไฟให้เหลือ 92.04 สตางค์ต่อหน่วย เป็นเวลานาน 4 เดือน โดยจะเริ่มตั้งแต่เดือนกันยายน – ธันวาคม 2565
  • กลุ่มที่ 2 : หากคุณใช้ไฟระหว่าง 301-500 หน่วยต่อเดือน จะได้รับส่วนลด 15 -75% โดยจะเป็นส่วนลดจากการเพิ่มขึ้นของค่า Ft (Float time) ตามขั้นบันได
  • การช่วยเหลือทั้ง 2 กลุ่มจะครอบคลุมบ้านเรือนทั่วทั้งประเทศ คิดเป็น 89% ของผู้ใช้ไฟบ้าน โดยคาดว่าจะต้องใช้งบประมาณราว 8 พันล้านบาท

นอกจากนี้ทาง กบง. ก็ยังมีการขยายเวลาให้ส่วนลดการซื้อก๊าซหุงต้มสำหรับผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เป็นจำนวนเงิน 100 บาท/คน เพิ่มอีก 3 เดือน โดยจะเริ่มตั้งแต่เดือนตุลาคม – ธันวาคม 2565
ขอบคุณที่มาจากเว็บไซต์ สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์

Mine Melody

Mine Melody

I am a graduate of Department of Computer Engineering Prince of Songkla University. I really enjoy writing and reviewing technology and women's products.

Next Post

บทความอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง