ขั้นตอนสมัคร เกณฑ์ กู้ยืมเงิน กยศ. ปีการศึกษา 2564

การศึกษาถือเป็นสิ่งที่สำคัญสำหรับทุกคน เพราะความรู้ที่ได้จากการเรียนย่อมสามารถนำไปต่อยอดทำให้เกิดอาชีพและรายได้ในอนาคต ซึ่งช่วยให้สามารถเลี้ยงชีพและขับเคลื่อนประเทศให้ก้าวไปข้างหน้าได้ แต่ใช่ว่าทุกคนจะมีต้นทุนทางชีวิตที่ดีเท่ากัน ดังนั้นสิ่งหนึ่งที่จะเข้ามาช่วยทำให้หลายคนมีโอกาสด้านการศึกษาได้นั่นคือการ ‘กู้ยืม กยศ.’ นั่นเอง

ซึ่งที่ผ่านมาการกู้ยืมเงินจากกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) จะต้องทำผ่านระบบ ‘e-Studentloan’ แต่ด้วยเทคโนโลยีที่ก้าวเข้าสู่ยุคดิจิทัล ทำให้ทางกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ได้มีการพัฒนาและจัดทำระบบใหม่ที่มีชื่อว่า ‘DSL’ หรือ Digital Student Loan Fund System ขึ้นมา เพื่อให้สะดวกต่อการกู้ยืม และรวบรวมบริหารจัดข้อมูลได้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ในปีการศึกษา 2564 ที่กำลังจะมาถึงนี้

หน้าตาของแอปพลิเคชั่น กยศ. Connect

โดยนักเรียนและนักศึกษาที่มีความประสงค์จะกู้ยืม สามารถลงทะเบียนเพื่อทำการขอรหัสผ่านได้ง่าย ๆ เพียงแค่โหลดแอปพลิเคชั่น กยศ Connect ทั้งระบบ iOS และ Android หรือจะทำผ่านเว็บไซต์ ‘studentloan.or.th’ ก็ได้ ในวันที่ 1 มีนาคม 2564 หลังจากนั้นให้ทำการส่งเรื่องและเริ่มดำเนินการกู้ยืมได้ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2564 ไปจนถึง 31 สิงหาคม 2564 ที่กำลังจะมาถึงนี้ได้ทันที

ขั้นตอนสมัคร เกณฑ์ กู้ยืมเงินกยศ ปีการศึกษา 2564
รูปภาพจาก studentloan.or.thเกณฑ์หรือ 4 ลักษณะ ที่สามารถกู้ยืมเงิน กยศ. ปีการศึกษา 2564 ได้

ลักษณะที่ 1 : เป็นนักเรียนหรือนักศึกษาที่ *ขาดแคลนทุนทรัพย์*

สำหรับคนที่เข้าเกณฑ์ในลักษณะนี้คือคนที่ต้องการศึกษาในระดับ มัธยมปลาย / ปวช. / ปวท. / ปวส. / อนุปริญญา / ปริญญาตรี ทั้งนี้จะต้องเป็นคนที่ครอบครัวมีรายได้ไม่เกิน 360,000 บาทต่อปี โดยเงินกู้ที่ได้นั้นจะต้องเกี่ยวข้องกับ ค่าเล่าเรียน, ค่าครองชีพ และ การศึกษาเท่านั้น

 • กำหนดชำระคืน : ภายใน 15 ปี
 • ระยะเวลาปลอดหนี้ : 2 ปี หลังจากจบการศึกษา
 • อัตราดอกเบี้ย : 1% ต่อปี

ลักษณะที่ 2 : เป็นนักเรียนหรือนักศึกษาที่ *ต้องการศึกษาวิชาที่เป็นความต้องการหลัก ซึ่งสามารถพัฒนาประเทศและมีความชัดเจนในการผลิตกำลังคน*

สำหรับคนที่เข้าเกณฑ์ในลักษณะนี้คือคนที่ต้องการศึกษาในระดับ ปวท. / ปวส. / อนุปริญญา / ปริญญาตรี โดยเงินกู้ที่ได้จะเกี่ยวข้องกับค่าเล่าเรียนและการศึกษา ทั้งนี้หากครอบครัวมีรายได้ไม่เกิน 360,000 บาทต่อปี สามารถกู้ยืมค่าครองชีพได้อีกด้วย

สินค้าลดราคาในช้อปปี้ & ลาซาด้า - ดีลดี เบสท์รีวิวเลือกให้สินค้าลดราคาในช้อปปี้ & ลาซาด้า - ดีลดี เบสท์รีวิวเลือกให้สินค้าลดราคาในช้อปปี้ & ลาซาด้า - ดีลดี เบสท์รีวิวเลือกให้
 • กำหนดชำระคืน : ภายใน 15 ปี
 • ระยะเวลาปลอดหนี้ : 2 ปี หลังจากจบการศึกษา
 • อัตราดอกเบี้ย : 1% ต่อปี และ 0.75% ต่อปี สำหรับครอบครัวมีรายได้ไม่เกิน 360,000 บาทต่อปี

ลักษณะที่ 3 : เป็นนักเรียนหรือนักศึกษาที่ *ต้องการศึกษาวิชาที่ขาดแคลน หรือกองทุนมีการส่งเสริมเป็นพิเศษ*

สำหรับคนที่เข้าเกณฑ์ในลักษณะนี้คือคนที่ต้องการศึกษาในระดับ ปวท. / ปวส. / อนุปริญญา / ปริญญาตรี โดยเงินกู้ที่ได้จะเกี่ยวข้องกับค่าเล่าเรียนและการศึกษา ทั้งนี้หากครอบครัวมีรายได้ไม่เกิน 360,000 บาทต่อปี สามารถกู้ยืมค่าครองชีพได้อีกด้วย

 • กำหนดชำระคืน : ภายใน 15 ปี
 • ระยะเวลาปลอดหนี้ : 2 ปี หลังจากจบการศึกษา
 • อัตราดอกเบี้ย : 1% ต่อปี และ 0.75% ต่อปี สำหรับครอบครัวมีรายได้ไม่เกิน 360,000 บาทต่อปี

ลักษณะที่ 4 : เป็นนักเรียนหรือนักศึกษาที่ *เรียนดี เพื่อสร้างเสริมความเป็นเลิศ*

สำหรับคนที่เข้าเกณฑ์ในลักษณะนี้คือคนที่จบปริญญาตรี โดยได้เกรดหรือ GPA ไม่ต่ำกว่า 3.00 ซึ่งมีความประสงค์อยากจะเรียนต่อในชั้นปริญญาโท เพื่อที่จะพัฒนาหรือสร้างนวัฒกรรมให้กับประเทศไทย รวมไปสร้างความเป็นเลิศทางด้านงานวิจัย ทั้งนี้หากครอบครัวมีรายได้ไม่เกิน 360,000 บาทต่อปี สามารถกู้ยืมค่าครองชีพได้อีกด้วย

 • กำหนดชำระคืน : ภายใน 10 ปี
 • ระยะเวลาปลอดหนี้ : 1 ปี หลังจากจบการศึกษา
 • อัตราดอกเบี้ย : 1% ต่อปี และ 0.50% ต่อปี สำหรับครอบครัวมีรายได้ไม่เกิน 360,000 บาทต่อปี

น้อง ๆ คนไหนที่รู้ว่าตัวเองมีสิทธิในการกู้ยืมก็สามารถเตรียมตัวดำเนินการสมัครได้ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2564 สำหรับภาคเรียนที่ 1 ที่กำลังจะมาถึง

Lolipop

Lolipop

Create article about music and news with heart

Next Post