วิธีลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ผ่านเว็บไซต์

“บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ” หรือที่เรามักคุ้นเคยกันดีในชื่อ “บัตรคนจน” เป็นบัตรที่มีไว้สำหรับแบ่งเบาภาระค่าครองชีพแก่ผู้ที่มีรายได้ต่ำ ถือเป็นอีกหนึ่งโครงการจากภาครัฐที่เข้ามาช่วยบรรเทาความเดือดร้อนให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตดีขึ้นในระดับหนึ่ง โดยในปีนี้ 2565 ทางกระทรวงการคลังได้เตรียมเปิดให้ผู้ถือบัตรฯ ในปัจจุบันและผู้ที่ไม่เคยมีบัตรฯ ลงทะเบียนใหม่ทั้งหมด เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงหลาย ๆ ด้าน ไม่ว่าจะเป็นเงื่อนไขและคุณสมบัติของผู้สมัคร รวมถึงการใช้สิทธิผ่านบัตรสวัสดิการในรอบใหม่จะเป็นการใช้สิทธิผ่านบัตรประจำตัวประชาชนแทนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแบบเดิม โดยจะมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี 2565 จะมีผลกับผู้ใช้บัตรฯ ปัจจุบันอย่างไรบ้าง ?

เนื่องจากบัตรคนจนที่ออกตั้งแต่เดือนตุลาคมปี 2560 มีอายุการใช้งาน 5 ปี ดังนั้นบัตรจะหมดอายุภายในเดือนกันยายนปี 2565 ที่จะถึงนี้ ทำให้คุณจะต้องลงทะเบียนใหม่อีกครั้งด้วยเช่นกัน แต่ทั้งนี้เพื่อไม่ให้เกิดความตื่นตระหนกทางกระทรวงการคลังจึงได้ขยายเวลาการหมดอายุบนหน้าบัตรฯ ออกไป ซึ่งหมายความว่าคุณจะยังสามารถใช้สิทธิสวัสดิการแห่งรัฐผ่านบัตรใบเดิมได้ตามปกติ จนกว่ากระบวนการลงทะเบียนบัตรคนจนรอบใหม่จะเสร็จสิ้น หรือจนกว่าจะมีการประกาศยกเลิกการใช้บัตรคนจนในรูปแบบเก่าอย่างเป็นทางการ โดยทางกระทรวงการคลังได้คาดการณ์ว่าน่าจะเริ่มใช้บัตรคนจนรูปแบบใหม่ในต้นปีหน้าหรือในช่วงเดือนมกราคม-กุมภาพันธ์ 2566 ค่ะ

หมายเหตุ : การลงทะเบียนรอบใหม่สำหรับผู้ที่ถือบัตรคนจนรายเก่า ไม่ได้หมายความว่าคุณจะได้สิทธิเสมอไป เพราะจะมีการตรวจสอบคุณสมบัติใหม่ทั้งหมด หากไม่ผ่านเกณฑ์ตามที่กำหนด ผู้ที่ถือบัตรคนจนรายเก่าก็จะโดนตัดสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐได้
เช็คคุณสมบัติ การลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ ทั้ง “คนเก่า-คนใหม่” มีเงื่อนไขอะไรบ้าง ?

 • สัญชาติไทย
 • อายุ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป
 • กรณีที่ผู้สมัครโสด/ไม่มีครอบครัว คุณจะต้องมีรายได้ไม่เกิน 1 แสนบาทต่อคนต่อปี ในช่วงระยะเวลาใดเวลาหนึ่ง
 • ในกรณีที่ผู้สมัครมีครอบครัว รายได้เฉลี่ยครอบครัวต้องไม่เกิน 1 แสนบาทต่อคนต่อปี ในช่วงระยะเวลาใดเวลาหนึ่ง
 • ไม่มีทรัพย์สินทางการเงิน อาทิเช่น เงินฝาก, สลาก, พันธบัตร หรือตราสารหนี้ของภาครัฐ ที่เกิน 1 แสนบาทต่อคนต่อปี ในช่วงระยะเวลาใดเวลาหนึ่ง
 • ไม่มีวงกู้บ้าน ≤ 1.5 ล้านบาท หรือ วงกู้รถ ≤ 1 ล้านบาท ในช่วงระยะเวลาใดเวลาหนึ่ง
 • ไม่มีบัตรเครดิต
 • เงื่อนไขการมีกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์ กรณีที่ผู้สมัครโสด/ไม่มีครอบครัว
  1. ห้องชุด ≤ 35 ตารางเมตร
  2. ที่ดินแยกจากที่อยู่อาศัย
   • ที่ไม่ใช่เพื่อการเกษตร ≤ 1 ไร่
   • ใช้สำหรับการเกษตร ≤ 10 ไร่
  3. ที่ดินปลูกสร้าง (บ้านพร้อมที่ดิน)
   • บ้านเดี่ยว ทาวน์เฮาส์ ห้องแถว ตึกแถว ≤ 25 ตารางวา
   • ใช้เป็นอยู่อาศัยและใช้ประโยชน์จากที่ดิน เพื่อการอื่นที่ไม่ใช่การเกษตร ≤ 1 ไร่ และใช้สำหรับการเกษตร ≤ 10 ไร่
  4. ทั้งนี้ ในข้อ 2-3 ขนาดที่ดินรวมกันทั้งหมดจะต้องไม่เกินตามเงื่อนไขดังนี้
   • ที่ไม่ใช่เพื่อการเกษตร ≤ 1 ไร่
   • ใช้สำหรับการเกษตร ≤ 10 ไร่
 • เงื่อนไขการมีกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์ กรณีที่ผู้สมัครมีครอบครัว
  1. ห้องชุด
   • กรณีเจ้าของแยกจากกัน ≤ 35 ตารางเมตรต่อคน
   • กรณีเจ้าของร่วมกัน ≤ 35 ตารางเมตร
  2. ที่ดินแยกจากที่อยู่อาศัย
   • ที่ไม่ใช่เพื่อการเกษตร ≤ 2 ไร่
   • ใช้สำหรับการเกษตร ≤ 20 ไร่
  3. ที่ดินปลูกสร้าง (บ้านพร้อมที่ดิน)
   • กรณีเจ้าของแยกจากกัน : บ้านเดี่ยว ทาวน์เฮาส์ ห้องแถว ตึกแถว ≤ 25 ตารางวาต่อคน
   • กรณีเจ้าของร่วมกัน : บ้านเดี่ยว ทาวน์เฮาส์ ห้องแถว ตึกแถว ≤ 25 ตารางวา
   • ใช้เป็นอยู่อาศัยและใช้ประโยชน์จากที่ดิน เพื่อการอื่นที่ไม่ใช่การเกษตร ≤ 2 ไร่ และใช้สำหรับการเกษตร ≤ 20 ไร่
  4. ทั้งนี้ ในข้อ 2-3 ขนาดที่ดินรวมกันทั้งหมดจะต้องไม่เกินตามเงื่อนไขดังนี้
   • ที่ไม่ใช่เพื่อการเกษตร ≤ 2 ไร่
   • ใช้สำหรับการเกษตร ≤ 20 ไร่
 • ต้องไม่ใช่พระภิกษุ สามเณร นักพรต หรือนักบวช
 • ต้องไม่ใช่ผู้ต้องขัง ผู้ถูกกักกัน ผู้ต้องหา
 • ต้องไม่ใช่ข้าราชการ ลูกจ้างหรือเจ้าหน้าที่ที่อยู่ในหน่วยงานรัฐ
 • ต้องไม่ใช่ผู้รับบําเหน็จรายเดือน ผู้รับบำนาน หรือเบี้ยหวัดจากรัฐ
 • ต้องไม่ใช่ข้าราชการการเมือง สส. สว.

กำหนดการ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่

 1. 1. เริ่มลงทะเบียนบัตรคนจนรอบใหม่ : วันจันทร์ที่ 5 กันยายน 2565 ถึงวันพุธที่ 19 ตุลาคม 2565

 2. 2. ประกาศผลการลงทะเบียน : ทุกวันศุกร์ เดือนกันยายน 2565 จากนั้นจะเข้าสู่กระบวนการตรวจสอบคุณสมบัติต่อไป

 3. ตารางวันประกาศผลการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2565
  ตารางวันประกาศผลการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2565
 4. 3. ประกาศผลผ่านเกณฑ์คุณสมบัติ : เริ่มตั้งแต่เดือนมกราคม 2566 จากนั้นให้รอยืนยันตัวตน ในกรณีที่ไม่ผ่านสามารถขออุทธรณ์ได้

 5. 4. การยืนยันตัวตน : เริ่มตั้งแต่เดือนมกราคม 2566 โดยจะต้องยืนยันตัวตนที่ ธ.กรุงไทย, ธ.ออมสิน และ ธ.ก.ส.

 6. 5. เริ่มใช้สิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐผ่านบัตรประชาชน : ยังไม่ระบุ จะประกาศให้ทราบภายหลัง

ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ 2565 ผ่านช่องทางไหนได้บ้าง ?

 1. ลงทะเบียนผ่านทางเว็บไซด์ https://welfare.mof.go.th หรือ https://บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ.mof.go.th (กดเลื่อนอ่านวิธีลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์อย่างละเอียด)
 2. ลงทะเบียนผ่านธนาคาร
  • ธนาคารกรุงไทย
  • ธนาคารออมสิน
  • ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)
 3. สำนักงานคลังจังหวัดทั่วประเทศ
 4. ที่ว่าการอำเภอทั้งทั่วประเทศ
 5. สำนักงานเขตกรุงเทพมหานครทั้ง 50 เขต
 6. ศาลาว่าการเมืองพัทยา เมืองพัทยา

กรณีที่ผู้ลงทะเบียนเป็นผู้พิการ, ผู้ป่วยติดเตียง หรือผู้สูงอายุ ที่ไม่สามารถเดินทางมาลงทะเบียนได้ด้วยตนเอง สามารถมอบอำนาจให้ผู้อื่นมาลงทะเบียนแทนได้ค่ะ (แบบฟอร์มหนังสือมอบอำนาจ กดที่นี่)

วิธีลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ผ่านเว็บไซต์

 • กรณีคนโสด : สามารถลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์โดยไม่ต้องเดินทางไปยื่นเอกสารที่หน่วยงานรับลงทะเบียน
 • กรณีมีครอบครัว : ก็สามารถลงทะเบียนผ่านทางเว็บไซต์ได้เช่นกัน แต่เมื่อลงทะเบียนเสร็จแล้วคุณจะต้องปริ๊นแบบฟอร์มลงทะเบียนและเซ็นชื่อในเอกสารให้ครบถ้วน (ลงชื่อทั้งผู้สมัครและสมาชิกในครอบครัว) จากนั้นให้นำเอกสารไปยื่นที่หน่วยงานรับลงทะเบียนตามที่คุณเลือกไปไว้ในขั้นตอนลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ โดยวันไปยื่นเอกสารให้คุณนำทั้งบัตรประชาชนตัวจริงของผู้สมัคร, สำเนาบัตรประชาชนของผู้สมัครและสมาชิกในครอบครัวพร้อมลงลายมือชื่อไปด้วย

ขั้นตอนที่ 1 เข้าไปที่เว็บไซต์ https://welfare.mof.go.th หรือ https://บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ.mof.go.th จากนั้นให้กดที่ปุ่ม “ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐ”

วิธีลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
วิธีลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ กดที่ปุ่ม “ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐ”

ขั้นตอนที่ 2 กดปุ่ม “เริ่มลงทะเบียน” จากนั้นให้คุณกรอกเลขบัตรประจำตัวประชาชน และกดปุ่ม “ตรวจสอบข้อมูล” ทำการกรอกชื่อ นามสกุล วันเดือนปีเกิด และเลข laser หลังบัตรประชาชน

วิธีลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
วิธีลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ กดปุ่ม “เริ่มลงทะเบียน”
วิธีลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
วิธีลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ กรอกเลขบัตรประจำตัวประชาชน และกดปุ่ม “ตรวจสอบข้อมูล”
วิธีลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
วิธีลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ กรอกชื่อ นามสกุล วันเดือนปีเกิด และเลข laser หลังบัตรประชาชน
ตัวอย่างเลขหลังบัตรประชาชน
ตัวอย่างเลขหลังบัตรประชาชน

ขั้นตอนที่ 3 กรอกที่อยู่อาศัย, วุฒิการศึกษา, สถานภาพทางครอบครัว (กรณีที่คุณมีครอบครัวจะต้องกรอกข้อมูลสมาชิกในครอบครัวด้วย อาทิเช่น สามี/ภรรยาที่จดทะเบียนสมรสและบุตรชอบด้วยกฎหมายที่อายุต่ำกว่า 18 ปี ไม่รวมบุตรบุญธรรม), อาชีพ, รายได้ และหนี้สิน

ขั้นตอนที่ 4 สำหรับผู้ลงทะเบียนที่มีครอบครัว เมื่อกรอกข้อมูลเสร็จแล้ว คุณจะต้องเลือกหน่วยงานรับลงทะเบียนที่คุณสะดวกที่สุด เพื่อที่จะเดินทางไปยื่นเอกสารอีกครั้ง หากไม่ยื่นเอกสารที่หน่วยงานรับลงทะเบียนจะถือว่าลงทะเบียนไม่สำเร็จ

ขั้นตอนที่ 5 ตรวจสอบรายละเอียดข้อมูลแบบฟอร์มลงทะเบียนอีกครั้งหนึ่งก่อนบันทึกข้อมูล จากนั้นกดปุ่ม “ยืนยันข้อมูล”

ขั้นตอนที่ 6 สำหรับผู้ลงทะเบียนที่โสด/ไม่มีครอบครัว ถือว่าเสร็จสิ้นกระบวนการลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว

ขั้นตอนที่ 7 สำหรับผู้ลงทะเบียนที่มีครอบครัว ให้พิมพ์แบบฟอร์มลงทะเบียนจากเว็บไซต์ลงทะเบียนตามรูปภาพได้เลยค่ะ (แบบฟอร์มหนังสือมอบอำนาจ กดที่นี่) หรือจะขอแบบฟอร์มได้จากที่หน่วยงานรับลงทะเบียนก็ได้ค่ะ

วิธีลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
วิธีลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ แบบฟอร์มลงทะเบียนจากเว็บไซต์
วิธีลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
วิธีลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ขอแบบฟอร์มโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี 2565

ขั้นตอนที่ 8 หลังจากที่คุณลงเทะเบียนตามขั้นตอนเสร็จแล้ว เว็บไซต์จะแสดงข้อความ “กระทรวงการคลังได้รับข้อมูลการลงทะเบียนของท่านครบถ้วนแล้ว” จากนั้นคุณก็สามารถเข้ามาตรวจสอบสถานะการลงทะเบียนได้อีกครั้งในวันศุกร์ของสัปดาห์ถัดไป (เริ่มตั้งแต่วันที่ 16 กันยายน 2565 เป็นต้นไป) โดยให้กดที่ปุ่ม “ตรวจสอบสถานะการลงทะเบียน” ค่ะ

วิธีลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
วิธีลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ กดตรวจสอบสถานะการลงทะเบียน
หมายเหตุ 1. ตรวจสอบเว็บไซต์ที่ลงทะเบียน

เนื่องจากมีมิจฉาชีพสร้างเว็บไซต์ปลอมระบาดอย่างหนักเพื่อป้องกันไม่ให้คุณกรอกข้อมูลส่วนตัวผิดเว็บไซต์ โปรดตรวจสอบย URL อย่างละเอียด ทั้งนี้เว็บไซต์ที่เปิดรับลงทะเบียนของแท้จะต้องขึ้นต้นด้วยเป็น https:// หากพบว่าหลังตัว http ไม่มีตัวอักษร s ตามหลัง ให้ระวังว่าอาจเป็นเว็บไซต์ปลอมได้

หมายเหตุ 2. หากพบว่าผลการลงทะเบียนไม่สมบูรณ์

 • ผู้ลงทะเบียนที่มีครอบครัว : คุณสามารถติดต่อขอแก้ไขข้อมูลได้ ณ หน่วยงานรับลงทะเบียนที่คุณยื่นแบบฟอร์ม
 • ผู้ลงทะเบียนที่โสด/ไม่มีครอบครัว : คุณสามารถติดต่อขอแก้ไขข้อมูลได้ ณ หน่วยรับลงทะเบียนที่คุณสะดวกได้เลยค่ะ

ขอบคุณข้อมูลจากกระทรวงการคลัง

Mine Melody

Mine Melody

I am a graduate of Department of Computer Engineering Prince of Songkla University. I really enjoy writing and reviewing technology and women's products.

Next Post

บทความอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง