ภาษีคืนเงิน คืออะไร ? ตัวอย่างการขอคืนภาษี 2566

การขอคืนภาษีคืออะไร?

การขอคืนภาษีเป็นสิทธิที่ผู้เสียภาษีทุกคนสามารถขอเงินคืนได้ แต่จะต้องอยู่ในกรณีที่ภาษีที่ถูกหักไว้ “มากกว่า” ภาษีที่ต้องจ่าย ดังนั้นในกรณีที่บริษัทของคุณไม่ได้หักภาษีไว้ คุณก็จะไม่ได้คืนค่ะ

เราสามารถขอคืนภาษีย้อนหลังได้กี่ปี ?

จากมาตราที่ 27 คุณสามารถยื่นคำร้องขอคืนเงินภาษีได้ภายใน 3 ปีค่ะ โดยจะนับจากวันสุดท้ายที่กำหนดเวลายื่นภาษีตามกฎหมาย ซึ่งเราจะต้องดูปีที่เราจะยื่นภาษี ว่าเป็นวันที่เท่าไหร่ที่กฎหมายกำหนดให้ยื่นแบบ จากนั้นให้นับย้อนหลังไปอีก 3 ปีถ้ายังไม่เกิน 3 ปีที่ว่ามา เราก็ยังสามารถขอคืนภาษีได้ค่ะ

ตัวอย่าง

ทั้งนี้หลาย ๆ คนอาจจะไม่เข้าใจในจุดนี้ เราขออนุญาตยกตัวอย่างง่าย ๆ หากคุณต้องการขอคืนภาษีย้อนหลังซึ่งตอนนี้คุณอยู่ในช่วงเวลาของปี 2566 แสดงว่าภาษีที่คุณกำลังจะจ่ายตอนนี้เป็นของปี 2565 ถูกต้องใช่ไหมคะ ดังนั้นการขอคืนเงินภาษีย้อนหลัง 3 ปี จึงสามารถทำได้ตั้งแต่ปี 2562 ขึ้นไปค่ะ

สามารถขอคืนเงินภาษีย้อนหลัง 3 ปี
สามารถขอคืนเงินภาษีย้อนหลังได้ 3 ปี

หมายเหตุ เจ้าหน้าที่กรมสรรพากรสามารถตรวจสอบย้อนหลังได้สูงสุด 10 ปีในกรณีที่เราไม่ยื่นภาษี แต่หากเรายื่นภาษีเจ้าหน้าที่จะมีอำนาจตรวจสอบย้อนหลังได้สูงสุด 5 ปี

สินค้าลดราคาในช้อปปี้ & ลาซาด้า - ดีลดี เบสท์รีวิวเลือกให้สินค้าลดราคาในช้อปปี้ & ลาซาด้า - ดีลดี เบสท์รีวิวเลือกให้สินค้าลดราคาในช้อปปี้ & ลาซาด้า - ดีลดี เบสท์รีวิวเลือกให้

ขอคืนภาษีเสร็จแล้ว รับเงินช่องทางไหน ?

1. กลุ่มที่ – ผูกพร้อมเพย์ด้วยเลขบัตรประชาชน

ทางกรมสรรพากรจะโอนเงินเข้าบัชญีพร้อมเพย์ที่คุณผูกเลขประจำตัวประชาตัว 13 หลักของเราให้อัตโนมัติค่ะ

2. กลุ่มที่ – ไม่ได้/ไม่เคย ลงทะเบียนพร้อมเพย์

ในกรณีที่ไม่ลงทะเบียนพร้อมเพย์ด้วยเลขประจำตัวประชาชน คุณสามารถขอรับเงินได้จากธนาคารกรุงไทยหรือธนาคาร ธ.ก.ส. ค่ะ แต่ในวิธีนี้คุณจะต้องได้รับหนังสือแจ้งคืนเงินภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา (ค.21) เพื่อรับเงินคืนภาษีที่สาขาธนาคารค่ะ

3. กลุ่มที่ – ไม่สามารถลงทะเบียนได้

ในกลุ่มนี้จะเป็นกรณีของต่างชาติ, ต่างด้าว, ห้างหุ้นส่วนจํากัด, คณะบุคคล, วิสาหกิจชุมชน หรือกองมรดกที่ยังไม่ได้แบ่ง ซึ่งจะต้องได้รับ ค.21 พร้อมกับ เช็คคืนภาษีจากทางกรมสรรพากร

ตัวอย่าง การคำนวณภาษีคืนเงิน
ตัวอย่าง การคำนวณภาษีคืนเงิน

ตัวอย่าง การคำนวณภาษีคืนเงิน

ภาษีคืนเงิน = ภาษีที่ถูกบริษัทหักไว้ – ภาษีที่เราต้องจ่าย
ภาษีคืนเงิน = 9,372฿ – 5,830.56฿
ภาษีคืนเงิน = 3,541.44฿

ดังนั้นผู้เสียภาษีจะสามารถขอคืนเงินได้ 3,541.44฿
แต่ทั้งนี้หลาย ๆ คนก็คงสังสัยว่าตัวเลขภาษีที่ถูกบริษัทหักไว้และภาษีที่เราต้องจ่ายมาจากไหนกันใช่ไหมคะ ?

สำหรับภาษีที่ถูกบริษัทหักไว้จะสามารถดูได้จาก ทวิ 50 ที่ทางบริษัทออกให้เท่านั้นค่ะ
ส่วนภาษีที่เราต้องจ่ายในแต่ละคนก็จะมีวิธีคำนวณที่ต่างกันไป โดยเราได้ทำตัวอย่างการคำนวณไว้ในข้อหัวถัดไปแล้วค่ะ

ตัวอย่างการคำนวณ ภาษีที่เราต้องจ่าย

รายได้ต่อปี

รายได้ต่อปี = ได้เงินเดือนละ x 12 เดือน
รายได้ต่อปี = 50,000 ฿ x 12
รายได้ต่อปี = 600,000 ฿

รายได้หลังหักค่าใช้จ่าย

รายได้หลังหักค่าใช้จ่าย = รายได้ต่อปี – ค่าใช้จ่ายที่รัฐกำหนดไว้ (สูงสุดไม่เกิน 100,000 ฿)
รายได้หลังหักค่าใช้จ่าย = 600,000 – 100,000 ฿
รายได้หลังหักค่าใช้จ่าย = 500,000 ฿

เงินได้สุทธิ

เงินได้สุทธิ = รายได้หลังหักค่าใช้จ่าย – ค่าลดหย่อนต่าง ๆ
เงินได้สุทธิ = 500,000 – 233,388.8 ฿
เงินได้สุทธิ = 266,611.2 ฿

มาถึงขั้นตอนนี้หลาย ๆ คนอาจสังสัยว่าตัวเลขค่าลดหย่อน 233,388.8 นั้นมาจากไหนใช่ไหมคะ ?
จริง ๆ แล้วค่าลดหย่อนของแต่ละคนจะไม่เหมือนกันค่ะ ซึ่งเราได้ทำการคำนวณตัวอย่างแบบคร่าว ๆ ไว้ให้คุณได้ศึกษาด้วยนะคะ

แต่อย่างไรก็ตาม อย่าลืมเข้าไปตรวจสอบสิทธิของคุณว่าตรงตามที่ทางกรมสรรพากรกำหนดไว้หรือไม่? เพราะการที่เราใส่ตัวเลขแบบโกหกขึ้นมา บอกเลยค่ะว่าทางสรรพากรสามารถเช็กได้ย้อนหลังได้

วิธีคำนวณค่าลดหย่อนรวมทั้งหมด 

หัวข้อ จำนวนเงิน หมายเหตุ
ค่าลดหย่อนของตัวเอง 60,000 ฿ ทางรัฐกำหนดค่าลดหย่อนไว้ที่ 60,000 ฿
ค่าลดหย่อนของพ่อ 30,000 ฿ ต้องมีอายุ 60ปีขึ้นไป / รายได้ไม่เกิน 30,000฿ ต่อปี / ลูกจะต้องมี ล.ย.03 หรือ หนังสือรับรองการหักลดหย่อนค่าอุปการะเลี้ยงดูบิดามารดา
ค่าลดหย่อนของแม่ 30,000 ฿
ค่าลดหย่อนของลูก 1 คน 30,000 ฿ หากมีคนที่ 2 ก็บวกเพิ่มไปอีก +30,000 ฿
ประกันสังคมของปี 2565  6,300 ฿ ลงตามที่จ่ายจริง
– มาตรา 33 ได้ตามจำนวนที่จ่ายจริง แต่ไม่เกิน 6,300 ฿
– มาตรา 39 ได้ตามจำนวนที่จ่ายจริง แต่ไม่เกิน 3,585 ฿
– มาตรา 40 ทางเลือกที่ 1 ได้ตามจำนวนที่จ่ายจริง แต่ไม่เกิน 532 ฿
– มาตรา 40 ทางเลือกที่ 2 ได้ตามจำนวนที่จ่ายจริง แต่ไม่เกิน 760 ฿
– มาตรา 40 ทางเลือกที่ 3 ได้ตามจำนวนที่จ่ายจริง แต่ไม่เกิน 2,280 ฿
ประกันสุขภาพ 9,577.08 ฿ ลดหย่อนได้ไม่เกิน 25,000 ฿
ประกันชีวิต 5,617.85 ฿ ลดหย่อนได้ไม่เกิน 10,000 ฿
ดอกเบี้ยกู้บ้าน 61,893.87 ฿ ลดหย่อนได้ไม่เกิน 100,000 ฿
รวมค่าลดหย่อนทั้งหมด 233,388.8 ฿

ภาษีที่ต้องชำระ

เมื่อได้ “เงินได้สุทธิ” แล้วให้ไปเทียบในตารางเพื่อคำนวณ “ภาษีที่ต้องชำระ” กันต่อค่ะ

คิดภาษีแบบอัตราก้าวหน้า  เงินได้ที่ใช้คิดภาษี อัตราภาษี ค่าภาษี
0 – 150,000 150,000฿ ยกเว้น 0
เกิน 150,000 – 300,000 266,611.2 – 150,000 = 116,611.2฿ 5% 116611.2 x 5% = 5,830.56฿
เกิน 300,000 – 500,000 10%
เกิน 500,000 – 750,000 15%
เกิน 750,000 – 1,000,000 20%
เกิน 1,000,000 – 2,000,000 25%
เกิน 2,000,000 – 5,000,000 30%
เกิน 5,000,000 35%

ทำไมได้รับเงินภาษีคืนช้า ?

หากใครที่ยื่นภาษีรายได้บุคคลธรรมดาผ่านไปแล้ว 7 วัน แต่ยังไม่ได้รับเงินภาษีคืนเสียที อย่ากังวลใจไปค่ะ เพราะปีนี้ทางสรรพากรมีการตรวจสอบข้อมูลอย่างละเอียดมากกว่าปีก่อน ๆ เนื่องจาก 2-3 ปีที่ผ่านมามีการทุจริตในส่วนนี้กันเยอะมาก ทำให้ปี 2023 ทางสรรพากรจึงต้องใช้ระยะเวลานานกว่าปกติหน่อยค่ะ (ปกติใช้เวลา 3 วัน)

เราจำเป็นต้องยื่นภาษีหรือไม่ ? มีรายได้เท่าไรต้องยื่นภาษี ?

ต้องบอกก่อนว่าการยื่นภาษีนั้นไม่ได้หมายความคุณจะต้องจ่ายเงินเสมอไป เพียงแต่หากเรามีรายได้ตามเกณฑ์ที่กำหนดก็ต้องแจกแจงรายละเอียดให้ทางเจ้าหน้าที่สรรพากรเข้ามาตรวจสอบต่อไปค่ะ

คนโสด คนมีคู่สมรสที่ไม่มีเงินได้
เงินเดือนประจำ รายได้ช่องทางอื่น เงินเดือนประจำ รายได้ช่องทางอื่น
120,000 ฿
(รวมทั้งปี)
60,000 ฿
(รวมทั้งปี)
220,000 ฿
(รวมทั้งปี)
120,000 ฿
(รวมทั้งปี)

ขอบคุณข้อมูลจาก กรมสรรพากร (www.rd.go.th)

Mine Melody

Mine Melody

สวัสดีค่ะทุกคนนน ผู้เขียนขออนุญาตใช้นามแฝงว่า Mine Melody นะคะ แม้ว่าชื่อนี้จะไม่ใช่ชื่อจริง ๆ แต่ก็ยินดีที่ได้รู้จักคุณผู้อ่านที่น่ารักทุกท่าน 😘

ส่วนตัวแล้วผู้เขียนสนใจด้านเทคโนโลยีใหม่ ๆ และจะพยายามอธิบายให้เป็นภาษาที่เข้าใจง่าย 😎 อีกทั้งยังสนใจเรื่องต่าง ๆ ที่อยู่ในเทรนด์อย่าง สกินแคร์, เครื่องสำอาง, แฟชั่น ตลอดจนข่าวบันเทิง แน่นอนว่าเนื้อหาในทุก ๆ บทความที่เขียนไป ขอให้เพื่อน ๆ มั่นใจได้เลยว่ามีแหล่งอ้างอิงจากเว็บไซต์ที่เชื่อถือได้จ้า!!

หากเพื่อน ๆ มีข้อสงสัย หรืออยากแชร์ไอเดียใด ๆ ร่วมกับผู้เขียน สามารถติดต่อผ่าน E-mail เว็บไซต์ของเราได้เลยค่ะ 😇

Next Post