แอปหมอชนะ – แนะนำวิธีการใช้แอปพลิเคชัน โควิดระลอก 2 เราต้องรอด!

การสอบประวัติผู้ป่วยและทำงานของแพทย์นั้นอาจยากขึ้นในสถานการณ์โรคระบาด COVID-19 ที่กำลังเกิดปัญหาทั่วโลกในขณะนี้ เนื่องจากเมื่อมีผู้ป่วยเข้าข่ายติดเชื้อเข้าทำการใช้บริการและรักษาที่โรงพยาบาล หน้าที่ของแพทย์และพยาบาลคือการสอบถามและซักประวัติผู้ป่วย เพื่อนำไปข้อมูลข้างต้นไปประเมินและวิเคราะห์ความเสี่ยงที่ผู้ป่วยจะได้รับเชื้อโควิด 19 แต่การที่จะจดจำรายละเอียดและการเดินทางของผู้ป่วยนั้นอาจไม่ได้แม่นยำเท่าที่ควรนัก ดังนั้นรัฐบาลจึงได้สร้างแอปพลิเคชั่นที่ชื่อว่า “หมอชนะ” เพื่อที่จะเข้ามาช่วยแพทย์ในการทำงานของบุคลากรทางการแพทย์ให้ง่ายขึ้นและสามารถปกป้องตนเองจากการติดเชื้อที่จะเกิดขึ้นระหว่างทำการรักษาผู้ป่วยนั่นเอง

วิธีใช้งานแอปพลิเคชัน “หมอชนะ”

ผู้ที่ต้องการใช้งานแอปพลิเคชันจะต้องทำงานติดตั้งแอป ฯ บนมือถือของคุณ ซึ่งสามารถใช้ได้ทั้งระบบ iOS และ Android จากนั้นให้ทำดำเนินการในขั้นตอนต่อไปดังนี้

1. เปิดแอปพลิเคชันจากนั้นกด “ลงทะเบียน”

เปิดแอปพลิเคชันจากนั้นกด “ลงทะเบียน”

2. อ่านข้อตกลงและกด “ยอมรับ”

อ่านข้อตกลงและกด “ยอมรับ”

3. กด “ถ่ายรูป” จากนั้นถ่ายหน้าของคุณให้ตรงและชัดเจน

กด “ถ่ายรูป”

4. กด “อนุญาติให้เข้าถึงข้อมูล” เพื่อให้ประเมินความเสี่ยง

กด “อนุญาติให้เข้าถึงข้อมูล”

5. กด “อนุญาตให้เข้าถึงบลูทูธ” เพื่อสแกนคนใกล้ตัวที่มีความเสี่ยง เพื่อหลีกเลี่ยงตนเองต่อการติดเชื้อ

กด “อนุญาตให้เข้าถึงบลูทูธ”

6. กด “เปิดการแจ้งเตือน” เพื่อให้แอปแจ้งคุณเมื่อมีการใช้ชิดกับผู้เสี่ยง

กด “เปิดการแจ้งเตือน”

7. เมื่อดำเนินการขั้นต้นเสร็จก็ให้กด “เริ่มประเมิน” เพื่อจะได้รับคำแนะนำในการปฏิบัติตัวของตนเอง

กด “เริ่มประเมิน” และตอบแบบสอบถาม
หลังจากตอบแบบสอบถามเรียบร้อยท่านก็จะได้รับ ผลกระประเมิน

ให้ท่านเลือกตอบตัวเลือกที่เป็นไปตามความเป็นจริงของท่าน เพื่อให้แอปพลิเคชันมีประสิทธิภาพและทำงานได้อย่างตรงจุดที่สุด เมื่อดำเนินการเสร็จคุณก็จะทราบถึงระดับความเสี่ยงของคุณเองและจะได้รับ QR Code เพื่อให้แพทย์หรือผู้ประกอบการตรวจประวัติก่อนของคุณก่อนเข้ารับบริการ

สถานะสีในแต่ละสีคืออะไร ?

สถานะสีในแต่ละสีของแอปหมอชนะ คืออะไร ?

สีเขียว

สีนี้จะเป็นตัวบ่งบอกว่าบุคคลดังกล่าวมีความเสี่ยงในการติดเชื้อต่ำ เนื่องจากตัวบุคคลดังกล่าวไม่ได้มีการเดินทางไปในพื้นที่เสี่ยง นอกจากนั้นแล้วยังไม่มีประวัติใกล้ชิดกับผู้เสี่ยงติดเชื้อมาไม่ต่ำกว่า 14 วัน

สีเหลือง

สีนี้จะเป็นตัวบ่งบอกว่าบุคคลดังกล่าวมีความเสี่ยงในการติดเชื้อน้อย เนื่องจากตัวบุคคลดังกล่าวอาจมีอาการเพียงแค่ไข้หวัดธรรมดา ซึ่งไม่มีการเดินทางไปในพืนที่เสี่ยงและไม่มีประวัติใกล้ชิดกับผู้เสี่ยงติดเชื้อมาไม่ต่ำกว่า 14 วัน

สีส้ม

สีนี้จะเป็นตัวบ่งบอกว่าบุคคลดังกล่าวมีความเสี่ยงในการติดเชื้อ เนื่องจากตัวผู้เสี่ยงได้มีการเดินทางไปในพื้นที่เสี่ยงหรือมีความใกล้กับผู้เสี่ยงในช่วงเวลา 14 วัน (แต่ไม่มีอาการ) ทั้งนี้บุคคลดังกล่าวจะต้องกักตัวภายในที่พักอาศัยของตนเองให้ครบ 14 วันและเมื่อมีอาการที่ต้องสงสัย ควรรีบเข้าพบแพทย์เพื่อทำการตรวจสอบโดยเร็ว

สีแดง

สีนี้จะเป็นตัวบ่งบอกว่าบุคคลดังกล่าวมีความเสี่ยงมากในการติดเชื้อ เนื่องจากตัวผู้เสี่ยงได้มีการเดินทางไปในพื้นที่เสี่ยงหรือมีความใกล้ชิดกับผู้เสี่ยงในช่วงเวลา 14 วัน (มีอาการ) ทั้งนี้ต้องรีบพบแพทย์เพื่อทำการตรวจสอบโดยเร็ว

ความปลอดภัยในการใช้ “หมอชนะ”

ความปลอดภัยในการใช้ “หมอชนะ”

แอปพลิเคชันหมอชนะ ถือเป็นแอปฯ ที่ปลอดภัยต่อการใช้งานค่อนข้างสูง เนื่องจากการลงทะเบียนเพื่อใช้งานในแอปดังกล่าวนั้นเป็นการลงทะเบียนที่ไม่ระบุตัวตน ฉะนั้นข้อมูลส่วนตัวของประชาชนที่ใช้งานจะไม่ไหลรั่วอย่างเด็ดขาด นอกจากนั้นเพื่อการทำงานที่โปร่งใส ทางอาสาสมัครและสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัลยังได้ร่วมกันจัดตั้งคณะกรรมการอิสระ เพื่อที่จะตรวจสอบการทำงานในการเก็บข้อมูลให้อยู่ภายใต้ พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ทั้งนี้เมื่อสถานการณ์ของโรคระบาดสิ้นสุดลง ข้อมูลของผู้ใช้บริการจะถูกทำลายออกทั้งหมด 

 

แอปพลิเคชัน “หมอชนะ”

ประโยชน์ของแอปพลิเคชัน “หมอชนะ”

1. ประชาชน

ภายในแอปพลิเคชันจะแสดงค่าสีสถานะต่าง ๆ เพื่อให้ผู้ใช้ทราบว่าตนเองในได้ถูกจัดอยู่ในบุคคลที่มีความเสี่ยงในการติดเชื้อหรือไม่ และจะได้ทราบว่าการปฏิบัติตัวของตนเองควรเป็นไปในแนวทางไหน

2. บุคคลากรทางการแพทย์

แอปพลิเคชันนี้จะมีประโยชน์มากต่อบุคคลากรทางการแพทย์ เพื่อใช้ในการป้องกันตนเองและตรวจสอบผู้ป่วยที่เข้ามารับการรักษา โดยค่าสีภายในแอปฯ จะทำให้แพทย์รู้แนวทางในการป้องกันตนเองจากการติดเชื้อ รวมถึงการรักษาผู้ป่วยในขั้นตอนต่อไป ทั้งนี้ยังทำให้การควบคุมสถานการณ์ของโรคเป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ

3. ผู้ประกอบการ

แน่นอนว่าเจ้าของร้านค้าหรือผู้ประกอบการจะสามารถตรวจสอบประวัติผู้เข้าใช้บริการได้ ผลที่ตามมาคือทางผู้ประกอบการจะรับทราบถึงความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในแพร่เชื้อภายในร้านของตน หากมีผู้เข้าใช้บริการเป็นบุคคลที่มีความเสี่ยงในการติดเชื้อโควิด 19

4. ภาครัฐ

แอปฯ จะรายงานกลุ่มผู้มีความเสี่ยงทุกคน ดังนั้นภาครัฐจะสามารถตามตัวและควบคุมสถานการณ์ไม่ให้เชื้อแพร่กระจายไปในพื้นที่ต่าง ๆ ได้

นอกจากนี้แล้วนั้นท่านควรใช้งานแอปพลิเคชั่น ‘ไทยชนะ’ เพื่อให้ตัวของท่านเองนั้นลดโอกาสในการติดเชื้อ รวมถึงทำให้ทั้งหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน รวมไปถึงบุคคลากรทางการแพทย์ทำงานได้ง่ายและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น แน่นอนว่าเมื่อประชาชนให้ความร่วมมือไม่นานประเทศไทยก็จะปราศจากโรค COVID-19 ได้อย่างแน่นอนในอนาคต

ขอบคุณข้อมูลจาก: สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน)

Gun Natchapon

Gun Natchapon

สวัสดีครับชื่อ ณัชพล ชนะสิทธิ์ จบจากมหาวิทยาลัยกรุงเทพ สาขาวารสารศาสตร์ งานถนัดที่สุดคือการกินและเขียนคอนเทนต์ เวลาว่างส่วนใหญ่หมดไปกับการฟังเพลงและเต้นคร่อมจังหวะ

Next Post