วิธีรับเงิน เยียวยาคนพิการ 1000 บาท – โควิด19

เงินเยียวยาคนพิการ 1000 บาท คืออะไร

เงินเยียวยาคนพิการ 1,000 บาท เป็นเงินที่มีไว้สำหรับช่วยเหลือผู้พิการในสถานการณ์โควิดที่ทุกคนได้รับผลหระทบกันทุกฝ่าย โดยผู้ที่มีสิทธิ์ได้รับเงินก้อนนี้จะต้องมีบัตรประจำตัวคนพิการเท่านั้น ซึ่งทุกคนจะได้รับเงิน 1,000 บาท ทันทีโดยไม่ลงทะเบียนใด ๆ ทั้งสิ้น แต่เงินในส่วนนี้จะช่วยเหลือเพียงแค่ครั้งเดียวเท่านั้นค่ะ โดยจะเริ่มจ่ายในวันที่ 29 พฤษภาคม 2563

หมายเหตุ: แต่คุณสามารถรับเงินเยียวยาสำหรับกลุ่มเปราะบางได้อีกต่อ เป็นเงิน 3,000 บาท/คน ซึ่งแบ่งจ่าย 2 งวด เดือนมิถุนายน  2,000 บาท และเดือนกรกฎาคมอีก 1,000 บาท ในกรณีที่คุณมีบัตรประจำตัวคนพิการอยู่แล้วคุณไม่จำเป็นต้องลงทะเบียนเพิ่ม แต่หากคุณไม่เคยลงทะเบียนรับสิทธิ์ใด ๆ มาก่อนโดยคุณจะต้องลงไปทะเบียนที่ องค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.), สํานักงานเขต หรือ เทศบาล ที่ขึ้นอยู่กับภูมิลำเนาของคุณ สามารถอ่านเพิ่มเติมได้ที่ “วิธีรับ เงินเยียวยากลุ่มเปราะบาง 3000 บาท ใครได้บ้าง – โควิด19

จะรับเงินเยียวยาคนพิการ 1000 บาท ได้จากที่ไหน

1. กรณีที่คุณได้รับเบี้ยความพิการอยู่แล้ว

    • กรณีที่คุณได้รับเบี้ยความพิการอยู่แล้วเป็นประจำระบบจะโอนเงินเข้าบัญชีเป็นจำนวนเงิน 1,000 บาท ตามบัญชีที่คุณลงทะเบียนไว้โดยอัตโนมัติ ในวันที่ 29 พฤษภาคม 2563 (ตั้งแต่เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป)
    • หรือหากคุณเคยรับแบบเงินสดมาตลอด ก็ได้ได้รับเงินสดอีก 1,000 บาท ได้ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เทศบาล และ อบต.) ภายในวันที่ 15 มิถุนายน 2563
2. กรณีที่คุณไม่เคยลงทะเบียนรับเบี้ยความพิการมาก่อน

    • ยังมีคนที่ไม่เคยรับเบี้ยความพิการกว่า 60,000 คนทั่วประเทศ และคุณก็เป็น 1 ในนั้น ไม่ต้องกังวลไปค่ะ เพราะจะมีสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด (พมจ.) จะส่งเจ้าหน้าที่ลงไปเยี่ยมที่บ้าน และทำเรื่องจ่ายเงินโดยการโอนเงินหรือจ่ายสดให้คุณโดยเร็วที่สุด (คาดว่าจะภายในวันที่ 15 มิถุนายน 2563)

หากไม่ได้รับเงินสามารถติดต่อได้ที่ไหน

หากหลังจากวันที่ 15 มิถุนายน 2563 คุณยังไม่ได้รับเงินเยียวยาคนพิการ 1,000 บาท คุณสามารถตรวจสอบข้อมูลได้ที่เว็บไซต์กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (dep.go.th) หรือ ติดต่อ 0 2354 3388 ต่อ 304 , 307 หรือจะเป็น Facebook เพจกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการขอบคุณข้อมูลจาก: กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

Mine Melody

Mine Melody

I am a graduate of Department of Computer Engineering Prince of Songkhla University. I really enjoy writing and reviewing technology and women's products.

Related Posts

Next Post