เช็ค เงินเยียวยาประกันสังคม ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด 19

เป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วว่าสถานการณ์โควิดนั้นสร้างความเดือนร้อนให้แก้ผู้คนมากขนาดไหน ทั้งผู้คนที่ต้องสูญเสียเสียคนรัก และผู้คนที่ได้ผลกระทบจากพิษเศรษฐกิจ ที่ทำให้มีผู้คนเดือนร้อนกันไปทั่ว ดังนั้นเพื่อเป็นช่วยเหลือคนที่ได้รับผลกระทบรัฐบาลจึงได้มี “โครงการเราไม่ทิ้งกัน” และ โครงการเยียวยาเกษตรกร ซึ่งทั้งสองโครงการนี้ผู้ที่อยู่ในระบบประกันสังคมมาตรา 33 จะไม่เข้าเงื่อนไขได้รับเงินเยียวยา แต่ไม่ต้องตกใจไปค่ะ เพราะคุณสามารถขอรับสิทธิลงทะเทียนได้โดยเฉพาะผู้ที่ประกันตนในระบบประกันสังคม (มาตรา 33)

โดยผู้ที่จะได้รับสิทธินั้นจะต้องเป็นผู้ที่ประกันตนในระบบประกันสังคม มาตรา 33 และได้ผลกระทบจากการว่างงาน, นายจ้างสั่งปิดกิจการชั่วคราว หรือต้องกักตัว โดยประกันสังคมจะจ่ายให้ 62% ของรายได้ต่อวัน (รวมไม่เกิน 90 วัน) ซึ่งคุณสามารถขอรับสิทธิโดยการกรอกข้อมูลได้จาก “แบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์ ขอรับประโยชน์ทดแทน กรณีว่างงาน (e-form for unemployment benefit)” ได้แต่วันที่ 24 มีนาคม 2563 (แต่ในกรณีที่คุณอยู่ในกลุ่ม มาตรา 39 หรือ มาตรา 40 คุณจะต้องไปลงทะเบียนที่เว็บไซต์ “เราไม่ทิ้งกัน.com“)ครม. อนุมัติจ่ายเงินเยียวยา โควิด 19 ให้ผู้ประกันตนมาตรา 33 ที่ส่งเงินสมทบไม่ครบ 6 เดือน 15,000 บาท

Update วันที่ 21 กรกฎาคม 2020 

สำหรับผู้ประกันตนมาตรา 33 และได้รับผลกระทบจากโควิด แม้ว่าคุณจะส่งเงินประกันสังคมไม่ถึง 6 เดือน หรือเพิ่งตกงานในช่วงเดือนเมษายน 2563 (ภายใน 15 เดือน จากเหตุการณ์ที่เกิดการแพร่ระบาดโรคโควิด เป็นจำนวน 59,776 คน) คุณก็จะได้รับเงิน 15,000 บาทต่อราย เช่นกันค่ะ ทั้งยังเป็นในแบบจ่ายเพียงครั้งเดียว

ขอบคุณที่มาจาก ฐานเศรษฐกิจ

วิธี เช็ค เงินเยียวยาประกันสังคม

สำหรับผู้ที่ประกันตนในระบบประกันสังคม (มาตรา 33) ที่ลงทะเบียนไว้เรียบร้อยแล้ว และต้องการจะเช็คเงินเยียวยาประกันสังคมนั้น สามารถเข้าไปได้ที่

“แอพพลิเคชั่น SSO Connect Mobile” (สำหรับ google play และสำหรับ app store) โดยจะต้องใช้หมายเลขบัตรประชาชนและรหัสผ่านในการเข้าสู่ระบบ หากคุณยังไม่เคยลงทะเบียนสามารถสมัครเพื่อลงทะเบียนได้ค่ะ จากนั้นเลือกที่ข้อหัว “การเบิกสิทธิประโยชน์” และระบบจะแสดงรายะเอียดสถานะให้คุณทราบทันที

SSO Connect Mobile

สำหรับใครที่ไม่สะดวกใช้แอพพลิเคชั่น สามารถทำอีกวิธีได้ก็คือเข้าไปที่เว็บไซต์ “สำนักงานประกันสังคม”  โดยจะต้องใช้หมายเลขบัตรประชาชน และรหัสผ่านในการเข้าสู่ระบบเช่นกันค่ะ จากนั้นกดเลือกที่ข้อหัว “ตรวจสอบคำขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงานจากเหตุสุดวิสัย” และระบบจะแสดงรายะเอียดสถานะให้คุณทราบทันที

ตรวจสอบคำขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงานจากเหตุสุดวิสัย

วิธีอุทธรณ์เงินเยียวยาประกันสังคม

หากคุณลงทะเบียนขอรับเงินเยียวยาประกันสังคมเรียบร้อยแล้ว แต่ไม่ทราบด้วยเหตุผลใด ที่ทำให้คุณไม่ได้รับสิทธิเงินเยียวยาในส่วนนี้ คุณสามารถยื่นอุทธรณ์ต่อประกันสังคมได้ค่ะ โดยคุณสามารถยื่นเรื่องขออุทธรณ์ได้ที่ ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ สำนักงานประกันสังคมทุกจังหวัด ซึ่งสิ่งที่คุณจะต้องเตรียมตัวนั้นได้แก่

  1. เตรียมบัตรประจำตัวประชาชน
  2. เอกสารในประกอบการพิจารณาต่าง ๆ เช่น เอกสารรับรองการหยุดงานจากนายจ้างหรือเอกสารปฏิเสธการขอรับสิทธิประโยชน์จากสำนักงานประกันสังคม
  3. สำเนาหน้าบัญชีธนาคาร โดยคุณจะตรวจสอบสถานะของบัญชีธนาคารที่ใช้ก่อนว่ายังคงใช้งานได้ตามปกติหรือไม่? รวมถึงตรวจสอบดูเลขบัญชีให้ถูกต้องก่อนกรอกในรายละเอียดเอกสารใด ๆ
  4. ข้อมูลเพิ่มเต็มอื่น ๆ เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับนายจ้างอย่าง เบอร์ติดต่อเป็นต้นข้อมูลสำหรับนายจ้าง สิ่งที่ควรทำ

อ้างอิงจาก เฟสบุ๊คของสำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2563 ประกันสังคม ได้ขอความร่วมมือนายจ้าง แจ้งการเปลี่ยนแปลงข้อเท็จจริงในหนังสือรับรองการขอรับประโยชน์ทดแทน กรณีว่างงานเนื่องจากเหตุสุดวิสัย ภายในเวลา 7 วัน นับแต่วันที่มีการเปลี่ยนแปลงโดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

  • กรณีที่นายจ้างให้ลูกจ้างกลับเข้าทำงานก่อนวันที่รับรองไว้แล้ว ให้ยื่น หนังสือรับรองแจ้งวันกลับเข้าทำงานของลูกจ้าง
  • กรณียังไม่สามารถให้ลูกจ้างทำงานได้ และต้องให้ลูกจ้างหยุดงานต่อหลังจากคำสั่งรัฐสั่งเปิดแล้ว ให้ยื่นหนังสือรับรองแจ้งเปลี่ยนแปลงข้อเท็จจริงตามที่นายจ้างมีคำสั่งให้ลูกจ้างหยุดงานจนถึงวันที่สิ้นสุดการหยุดงาน
  • กรณีเปลี่ยนแปลงสาเหตุการหยุดงานเนื่องจากมีเหตุสุดวิสัยของลูกจ้าง ให้ยื่นหนังสือรับรองใหม่ โดยระบุสาเหตุการหยุดงาน วันที่เริ่มต้น และวันที่สิ้นสุด

วิธีติดต่อ สำนักงานประกันสังคม ช่องทางอื่น

นอกจากนี้คุณสามารถโทรสายด่วนสอบถามข้อมูลได้ที่ 1506 (ทุกวันไม่มีวันหยุด ตลอด 24 ชั่วโมง) หรือ facebook เพจ สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน

Mine Melody

Mine Melody

I am a graduate of Department of Computer Engineering Prince of Songkhla University. I really enjoy writing and reviewing technology and women's products.

Related Posts

Next Post