วิธีรับ เงินเยียวยากลุ่มเปราะบาง 3000 บาท ใครได้บ้าง – โควิด19

เงินเยียวยาสำหรับกลุ่มเปราะบาง คืออะไร

เป็นเงินเยียวยา 3,000 บาท/คน ที่จ่ายให้ 3 เดือน (พฤษภาคม – กรกฎาคม 2563) โดยจะแบ่งเป็น 2 งวด คือ

  • งวด พฤษภาคม-มิถุนายน ควบทีเดียว 2 เดือน รวมเป็นเงิน 2,000 บาท (เริ่มสั่งจ่ายตอนเดือนมิถุนายน)
  • และงวดกรกฎาคมอีก 1,000 บาท

ผู้ที่มีสิทธิ์ได้รับเงินเยียวยากลุ่มเปราะบาง คือใครบ้าง

เงินเยียวยาสำหรับกลุ่มเปราะบาง จะถูกแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม และมีสิทธิ์จำกัดในการช่วยเหลือประมาณ 13 ล้านคน ได้แก่

  • กลุ่มที่ 1 เด็กแรกเกิดถึง 6 ปี จากครัวเรือนยากจน ไม่เกิน 1,451,468 คน
  • กลุ่มที่ 2 ผู้สูงอายุ (อายุ 60 ปีขึ้นไป) ไม่เกิน 9,664,111 คน
  • กลุ่มที่ 3 ผู้พิการ ไม่เกิน 2,027,500 คน
วิธีรับเงินเยียวยาสำหรับกลุ่มเปราะบาง

1. สำหรับผู้ที่มีสิทธิ์เดิม

หากคุณหรือญาติพี่น้องของคุณจัดอยู่ในกลุ่มเปราะบาง 3 กลุ่ม ตามที่กล่าวมาข้างต้น ซึ่งเคยได้รับเงินช่วยเหลือจากรัฐบาลอยู่แล้ว เงินเยียวยาในส่วนนี้จะถูกเอาไปจ่ายรวมกับเงินที่ท่านได้รับปกติ โดยที่ท่านไม่ต้องลงทะเบียนใด ๆ เนื่องจากรัฐบาลมีฐานข้อมูลเดิมอยู่แล้ว ซึ่งจะแบ่งออกเป็น 3 กลุ่มดังนี้

  • กลุ่มที่ 1 เด็กแรกเกิด: จากโครงการ เงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด จากเดิมทีได้รับเงินเดือนละ 600 บาท ก็จะได้เงินในส่วนนี้เพิ่ม ในเดือนมิถุนายนจำนวน 2,600 บาท และเดือนกรกฎาคมจำนวน 1,600 บาท จากนั้นก็ได้รับเดือนละ 600 บาท/เดือน ตามเดิม
  • กลุ่มที่ 2 ผู้สูงอายุ: จากเดิมที่จะได้รับเงินช่วยเหลือ เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 600-1,000 บาท/เดือน (ที่ขึ้นอยู่กับอายุ) ก็จะได้รับเงินเยียวยาสำหรับกลุ่มเปราะบางเพิ่มไปด้วย ในเดือนมิถุนายนจำนวน 2,600-3,000 บาท และเดือนเดือนกรกฎาคมจำนวน 1,600-2,000 บาท จากนั้นก็ได้รับเดือนละ 600-1,000 บาท/เดือน ตามเดิม
  • กลุ่มที่ 3 คนพิการ: จากเดิมที่จะได้รับเงินช่วยเหลือเป็นเบี้ยเลี้ยง 800 บาท/เดือน ก็จะได้รับเงินเยียวยาสำหรับกลุ่มเปราะบางในส่วนนี้เพิ่ม ในเดือนมิถุนายนจำนวน 2,800 บาท และเดือนเดือนกรกฎาคมจำนวน 1,800 บาท จากนั้นก็ได้รับเดือนละ 800 บาท/เดือน ตามเดิม

หมายเหตุ สำหรับกลุ่มคนพิการที่มี “บัตรประจำตัวคนพิการ” จะได้เงินอีก 1,000 บาท จากกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการในวันที่ 29 พฤษภาคม นี้ โดยจะโอนเข้าบัญชีที่ลงทะเบียนไว้อัตโนมัติ (ไม่ต้องลงทะเบียนใดๆ) อ้างอิงจากเพจ Facebook เพจกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

2. สำหรับคนที่ไม่เคยลงทะเบียนใด ๆ มาก่อน

สำหรับคนที่ไม่มีชื่อในฐานข้อมูลกลุ่มคนเปราะบางของรัฐบาลตั้งแต่แรกเริ่ม หรือคุณไม่เคยลงทะเบียนขอรับสิทธิ์ใด ๆ มาก่อนเลย แต่คุณมีคุณสมบัติเข้าเงื่อนไข 1 ใน 3 กลุ่มที่กล่าวมาข้างต้น คุณก็สามารถรับเงินในส่วนนี้ได้เช่นกันค่ะ โดยคุณจะต้องลงไปทะเบียนที่ องค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.), สํานักงานเขต หรือ เทศบาล ที่ขึ้นอยู่กับภูมิลำเนาของคุณ 

สำหรับใครที่ไม่เคยลงทะเบียนในกลุ่มคนเปราะบางมาก่อนเช่นกัน แต่เคยลงเบียนรับเงินเยียวยาจากโครงการ “เราไม่ทิ้งกัน” หรือ เงินเยียวยาเกษตรกร ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด 19 ซึ่งได้รับเงินในส่วนไปแล้ว แต่มีข้อสงสัยว่าจะขอรับเงินในส่วนนี้เพิ่มหรือไม่นั้น? ยังต้องรอฟังผลการประชมจากคณะรัฐมนตรีอีกครั้งนะคะ
ตรวจสอบสิทธิ รับเงินเยียวยากลุ่มเปราะบาง

คุณสามารถตรวจสอบสิทธิรับเงินเยียวยา ได้ที่ http://covid.m-society.go.th/ เพียงแค่กรอกหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน 13 หลัก

ตรวจสอบสิทธิรับเงินเยียวยากลุ่มเปราะบาง

ขอบคุณที่มาจาก Facebook เพจ: SocialMsociety (กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์)

Mine Melody

Mine Melody

I am a graduate of Department of Computer Engineering Prince of Songkhla University. I really enjoy writing and reviewing technology and women's products.

Related Posts

Next Post