เช็ค เงินเยียวยาเกษตรกร ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด 19

เนื่องการระบาดของโรคโควิดทำให้รัฐบาลต้องประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน (พ.ร.ก.ฉุกเฉิน) เพื่อควบคุมการแพร่กระจายของโรค ซึ่งจำเป็นต้องขอความร่วมมือจากประชาชนในการห้ามเข้าไปยังพื้นที่ที่มีคนแออัด อาทิเช่น ห้างสรรพสินค้า, ตลาดสด, ฟิตเนส, สนามมวย, สนามกีฬา, โรงภาพยนตร์ กิจกรรมต่าง ๆ ทั้งในที่แจ้งและที่ร่มที่มีผู้คนเป็นจำนวนมาก ๆ รวมถึงการสั่งปิดร้านอาหาร, ผับ, บาร์, ร้านเสริมสวย และคลินิกสวมความงาม เป็นต้น นอกจากนี้ยังสั่งปิดประเทศงดการเดินทางเข้าออกระหว่างประเทศทั้งหมด ด้วยมาตรการเหล่านี้จึงทำให้เศรษฐกิจต้องหยุดชะงัก หลายคนต้องหยุดงาน และหลายคนก็ต้องโดนเลิกจ้างงานไปโดยปริยาย ส่งผลให้ประชาชนเดือนร้อน ดังนั้นจึงเกิดมาตรการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากโควิด 19 อาทิเช่นน “เงินเยียวยาประกันสังคม“, “โครงการเราไม่ทิ้งกัน” และอีกหนึ่งโครงการนั้นก็คือ “โครงการเยียวยาเกษตรกร” ซึ่งโครงการนี้จัดอยู่ในคนที่ไม่เข้าเงื่อนไขของโครงการเราไม่ทิ้งกัน  สำหรับคนที่เข้าเงื่อนไขของโครงการเยียวยาเกษตรกรนั้น จะได้รับเงิน 15,000 บาทต่อ 1 ครัวเรือน เป็นจำนวน 9 ล้านครัวเรือน

ซึ่งจะตรวจสอบได้จาการขึ้นทะเบียนของการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ดังนั้นผู้ที่จะรับเงินจะต้อง เป็นผู้ประกอบการเกษตร บรรลุนิติภาวะแล้ว และมีสัญชาติไทย ซึ่งรัฐบาลจะจ่ายให้ต่อ 1 ครัวเรือนเท่านั้น หากพ่อแม่พี่น้องของคุณมีอาชีพเป็นเกษตรกรทั้งหมด ก็จะได้เพียง 15,000 บาทต่อครอบครัว ไม่มีการให้ซ้ำซ้อนตรวจสอบสิทธ์

สำหรับเกษตรกรที่ต้องการตรวจสอบสิทธ์รับเงินเยียวยาเกษตรกร
ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ว่าคุณผ่านเงื่อนไขและได้รับสิทธิหรือไม่นั้น วีธีการตรวจสอบ 2 วิธี คือ ผ่านเว็บไซต์และแอปพลิเคชั่นบนมือถือ

1. การตรวจสอบสิทธิ์ผ่านเว็บไซต์ 

สามารถเข้าไปเช็คได้จากเว็บไซต์ที่เราใส่ได้เลยนะคะ ได้จาก “สิทธิเยียวยาเกษตรกร.com

ตรวจสอบสิทธิรับเงินเยียวยาเกษตรกร ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดต่อเชื้อไรัสโคโรนา

2. การตรวจสอบสิทธิ์ผ่านแอปพลิเคชั่นบนมือถือ 

โดยคุณสามาเข้าไปตรวจสอบได้ทั้งระบบ IOS และ Android ค้นหาชื่อแอปพลิเคชั่นว่า “เกษตรดิจิทัล หรือ ‎Farmbook” (ดาวน์โหลด เกษตรดิจิทัล สำหรับ IOS และ เกษตรดิจิทัล สำหรับ Android)

สมุดทะเบียนเกษตรกรดิจิทัล

โดยเริ่มต้นจะให้คุณ login เข้าสู่ระบบก่อน คุณจะต้องมีชื่อผู้ใช้งานและรหัสผ่านซึ่งใช้เป็นรหัสทะเบียนเกษตรกรบนสมุดทะเบียนเกษตรกร 12 หลัก (เล่มเขียว)

จากนั้นกดไปที่ “ตรวจสอบสิทธิ์รับเงินเยียวยาเกษตรกร” จากนั้นกรอกหมายบัตรประชาชน 13 หลัก และกดตรวจสอบสิทธิ์

การตรวจสอบสิทธิ์ผ่านแอปพลิเคชั่นบนมือถือ

ตรวจสอบผลการโอนเงิน

และสำหรับใครที่ต้องการสอบสถานะการโอนเงินว่าตอนนี้เป็นอย่างไร ซึ่งสามารถตรวจสอบสิทธิ์การรับเงินเยียวยาตั้งแต่วันที่ 28 พฤษภาคม 2563 ได้ที่ www.เยียวยาเกษตรกร.com โดยกด “ตรวจสอบสิทธิ์ผลการโอนเงิน” ตามรูปภาพ

โดยคุณจะต้องกรอกหมายเลขบัตรประชาชน และกรอกรหัสความปลอดภัยตามตัวอักษรหรือตัวเลขที่เห็น จากนั้นระบบก็จะแจ้งสถานะให้คุณทราบว่าเงินเข้าบัชญีแล้วหรือไม่

แต่หากคุณพึ่งจะลงทะเบียนไป ในช่วง 1-15 พฤษภาคม 2563 ข้อมูลจะยังไม่เข้าสู่ระบบ เพราะกำลังอยู่ระหว่างการพิจารณาจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นั่นเองค่ะ

ซึ่งผู้ที่จะรับเงินในวันที่ 28 พฤษภาคม 2563 นั้นคือผู้ที่ได้ลงทะเทียนไว้ในรอบแรก (30 เมษายน 2563) สำหรับ 1 – 15 พฤษภาคม 2563 นั้นจะเป็นรอบสองนะคะ ซึ่งคนที่อยู่ในรอบสองนั้น จะได้รับเงิน 5,000 บาทภายใน สิ้นเดือน พฤษภาคม 2563 สามารถอ่านรายะเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่

ขอยื่นอุทธรณ์เยียวยาเกษตรกร

สำหรับใครที่ยังไม่ได้รับเงินเยียวยา คุณสามารถยื่นอุทธรณ์การของรับเงินได้วันนี้ โดยสามารถยื่นได้ทุกวันไม่มีหยุด

เนื่องจากมีเกษตรกรบางกลุ่มที่ยื่นเรื่องขอรับเงินจากผลกระทบโควิดไปแล้ว แต่ยังไม่ได้รับเงิน อาจจะด้วยเหตุผลบางประการ อาทิเช่น

  • คนเป็นเกษตรกรที่อยู่ในกลุ่มรอบแรก ซึ่งกำลังอยู่ช่วงปรังปรุงข้อมูลในระบบอยู่ คุณสามารถยื่นอุทธรณ์ได้ตั้งแต่ วันนี้ – วันที่ 5 มิถุนายน 2563 โดยไม่มีเว้นวันหยุด
  • คนเป็นเกษตรกรที่อยู่ในกลุ่มรอบที่สอง ซึ่งกำลังอยู่ช่วงปรังปรุงข้อมูลในระบบอยู่เช่นกัน และคุณสามารถยื่นอุทธรณ์ได้ตั้งแต่ วันที่ 31 พฤษภาคม 2563 – วันที่ 5 มิถุนายน 2563
ซึ่งเกษตรกรทั้งกลุ่มรอบแรกและกลุ่มรอบที่สองนั้น สามารถโทรไปสอบถามรายละเอียดหรือเดินทางไปยื่นอุทธรณ์ได้ด้วยตัวเอง ณ ที่

  • สำนักงานเกษตร และสหกรณ์จังหวัด
  • สำนักงานเกษตรอำเภอ และจังหวัด
  • สำนักงานประมงอำเภอ และจังหวัด
  • สำนักงานปศุสัตว์อำเภอ และจังหวัด
  • สำนักงานสรรพสามิตจังหวัด
  • การยางแห่งประเทศไทย (จังหวัด/สาขา)
  • สำนักงานหม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ เขตหรือศูนย์เครือข่ายใกล้บ้าน และเขตบริหารอ้อย และน้ำตาลทราย 1 – 8
  • ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อย และน้ำตาลทรายภาคที่ 1- 4

โดยเกษตรกรที่ยื่นเรื่องการขออุทธรณ์เงินเยียวยานั้น ให้นับเวลาไปอีก 8 วัน หลังดำเนินเรื่องเสร็จ

ตรวจสอบผลการขอยื่นอุทธรณ์เยียวยาเกษตรกร

1. การตรวจสอบผลผ่านเว็บไซต์

คุณจะสามารถเข้าไปตรวจสอบสถานะการอุทธรณ์ได้ที่ “อุทธรณ์เงินเยียวยาเกษตรกร.com” ซึ่งจะต้องเตรียมหมายเลขบัตรประชาชน และหมายเลขโทรศัพท์ที่ใช้ลงทะเบียนตอนยื่นเรื่อง ในการเข้าไปเช็คในเว็บไซต์ด้วยนะคะ

ตรวจสอบสถานะอุทธรณ์เงินเยียวยาเกษตรกรฯ

2. การตรวจสอบผลผ่านแอปพลิเคชั่นบนมือถือ 

โดยคุณสามาเข้าไปตรวจสอบได้ทั้งระบบ IOS และ Android ค้นหาชื่อแอปพลิเคชั่นว่า “เกษตรดิจิทัล หรือ ‎Farmbook” (ดาวน์โหลด เกษตรดิจิทัล สำหรับ IOS และ เกษตรดิจิทัล สำหรับ Android) แอปเดียวกันกับตรวจสอบสิทธ์

เลือกกดที่ “ตรวจสอบสถานะอุทธรณ์เงินเยียวยาเกษตรกร” กรอกเลขบัตรประจำตัวประชาชน 13 หลัก และเบอร์โทรศัพท์ของคุณตามที่ลงเบียนไว้ จากนั้นกดตรวจสอบสถานะ

ขอขอบคุณข้อมูลการตรวจสอบสิทธิ์เงินเยียวยาเกษตรกรผ่านแอปพลิเคชั่นว่า “เกษตรดิจิทัล หรือ ‎Farmbook” จากเพจ Facebookกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ณ วันที่ 04 มิถุนายน 2563

Mine Melody

Mine Melody

I am a graduate of Department of Computer Engineering Prince of Songkhla University. I really enjoy writing and reviewing technology and women's products.

Related Posts

Next Post