ลงทะเบียน คนละครึ่งเฟส 5 รัฐช่วยจ่ายให้ 800 บาท ทั้งผู้ใช้รายเก่าและรายใหม่

รายละเอียดและเงื่อนไขของโครงการคนละครึ่งเฟส 5

 • โครงการคนละครึ่งเฟส 5 เปิดรับจํานวน 26.5 ล้านสิทธิ (รวมทั้งผู้ใช้รายใหม่และรายเก่า)
 • คุณจะได้รับเงินช่วยเหลือคนละ 800 บาทตลอดโครงการฯ
 • ในทุก ๆ การใช้จ่ายรัฐจะช่วยออกให้ครั้งละ 50% อีก 50% คุณจะต้องออกเอง โดยที่คุณสามารถใช้เงินรัฐได้สูงสุด 150 บาท/วัน/คน
 • ต้องเป็นชำระเงินผ่าน G-Wallet และต้องเป็นร้านค้าที่ร่วมโครงการฯ เท่านั้น
 • ช่วงเวลาที่ใช้สิทธิคนละครึ่งในแต่ละวันคือ 06.00 – 23.00 น. เท่านั้น ไม่สามารถใช้สิทธินอกเวลาที่กำหนดได้
 • ระยะเวลาโครงการคนละครึ่งเฟส 5 เริ่มใช้สิทธิวันที่ 1 ก.ย. – 31 ต.ค. 65
 • เริ่มลงทะเบียน (รายใหม่) หรือ ยืนยันสิทธิ (รายเก่า) วันที่ 19 ส.ค. 65 เป็นต้นไป
 • ต้องใช้สิทธิครั้งแรกก่อนวันที่ 14 ก.ย. 65 ภายในเวลา 22.59 น. ไม่เช่นนั้นจะถูกตัดสิทธิ (ทั้งรายใหม่และรายเก่า)
การลงทะเบียน คนละครึ่งเฟส 5 สำหรับรายใหม่

ก่อนจะลงทะเบียนโครงการคนละครึ่งเฟส 5 เรามาตรวจสอบคุณสมบัติของตัวเองกันก่อนดีกว่าค่ะ ว่าจะตรงตามเงื่อนไขที่ทางภาครัฐกำหนดไว้หรือไม่?

คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมโครงการ

 1. ต้องมีบัตรประจําตัวประชาชน สัญชาติไทย
 2. ต้องมีอายุตั้งแต่ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ณ วันที่ลงทะเบียน
 3. ไม่เป็นผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ (บัตรคนจน)
 4. ไม่เป็นผู้ได้รับสิทธิโครงการเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษระยะที่ 3

สรุปขั้นตอนการเข้าร่วมโครงการคละครึ่งเฟส 5 แบบโดยรวม

สรุปขั้นตอนการเข้าร่วมโครงการคละครึ่งเฟส 5 แบบโดยรวม
สรุปขั้นตอนการเข้าร่วมโครงการคละครึ่งเฟส 5 แบบโดยรวม
 1. ลงทะเบียนผ่าน Banner บนแอปฯเป๋าตัง หรือไปที่เว็บไซต์ www.คนละครึ่ง.com ตั้งแต่วันที่ 19 ส.ค. 65 เป็นต้นไป เริ่มลงทะเบียนในช่วง 06.00 – 22.00 น. ของทุกวัน (วิธีลงทะเบียนบนเว็บไซต์ / วิธีลงทะเบียนผ่านแอปฯ)
 2. รอรับ SMS ยืนยันสิทธิหลังจากลงทะเบียนไปแล้ว (รอ SMS ประมาณ 3 วัน)
 3. เมื่อได้รับการยืนยันเรียบร้อย ให้คุณเข้าแอปฯเป๋าตัง และผูก G Wallet เพื่อรับสิทธิตามเงื่อนไขของโครงการ
 4. เติมเงินใน G Wallet ให้เรียบร้อยก่อนเริ่มใช้สิทธิ
 5. ยืนยันตัวตนด้วยบัตรประจำตัวประชาชนก่อนใช้สิทธิครั้งแรก
 6. เริ่มใช้สิทธิได้ตั้งแต่วันที่ 1 ก.ย. 65 เป็นต้นไป
 7. หากไม่มีการใช้จ่ายครั้งแรกก่อนวันที่ 14 ก.ย. 65 ภายในเวลา 22.59 น. คุณจะถูกตัดสิทธิตามเงื่อนไขโครงการฯ

วิธีลงทะเบียนโครงการคนละครึ่งเฟส 5 บนเว็บไซต์ www.คนละครึ่ง.com

วิธีลงทะเบียนโครงการคนละครึ่งเฟส 5 บนเว็บไซต์ www.คนละครึ่ง.com
วิธีลงทะเบียนโครงการคนละครึ่งเฟส 5 บนเว็บไซต์ www.คนละครึ่ง.com
 1. ไปที่เว็บไซต์ www.คนละครึ่ง.com กดที่ปุ่มลงทะเบียนรับสิทธิสำหรับประชาชน
 2. กดปุ่มยืนยันยอมรับเงื่อนไขโครงการฯ
 3. กรอกข้อมูลส่วนตัว โดยจะต้องเตรียมข้อมูลดังต่อไปนี้
  • ชื่อ-สกุล
  • เลขประจำตัวบัตรประชาชน 13 หลัก และ Laser หลังบัตรประบัตรประชาชน
  • วันเดือนปีเกิด
  • เบอร์โทรศัพท์เพื่อรับ OTP
  • ข้อมูลรายได้
  • ประเภทรายได้
 4. กรอกรหัส OTP เพื่อยืนยันการลงทะเบียน (รหัส OTP คือตัวเลข 6 หลัก ที่ระบบจะส่ง SMS เข้ามาในเบอร์โทรศัพท์ของคุณตามที่ได้กรอกข้อมูลไว้ในข้อที่ 3 ดังนั้นเบอร์มือถือที่ใช้ลงทะเบียนจะต้องเป็นหมายเลขที่ใช้จริง)
 5. ลงทะเบียนสำเร็จ ให้รอ SMS ยืนยันภายใน 3 วัน
วิธีลงทะเบียนโครงการคนละครึ่งเฟส 5 ผ่านแอปฯ เป๋าตัง

วิธีลงทะเบียนโครงการคนละครึ่งเฟส 5 ผ่านแอปฯ เป๋าตัง
วิธีลงทะเบียนโครงการคนละครึ่งเฟส 5 ผ่านแอปฯ เป๋าตัง
 1. กด Banner โครงการสิทธิคนละครึ่ง
 2. กดปุ่มยืนยันยอมรับเงื่อนไขโครงการฯ
 3. กรอกข้อมูลเพิ่มเติม (เบอร์โทรศัพท์ (เพื่อรับ OTP), ข้อมูลรายได้ (อาชีพ), ประเภทรายได้)
 4. กรอกรหัส OTP เพื่อยืนยัน การเข้าร่วมโครงการฯ
 5. ยืนยันการเข้าร่วม โครงการฯสำเร็จ
แอปพลิเคลัน ดาวน์โหลดสำหรับ IOS ดาวน์โหลดสำหรับ Android
เป๋าตัง IOS เป๋าตัง Android
ขั้นตอนการยืนยันสิทธิ คนละครึ่งเฟส 5 สำหรับรายเก่า

สำหรับผู้ที่เคยใช้สิทธิคนละครึ่งเฟส 4 มาก่อนแล้ว คุณไม่จำเป็นต้องลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการแล้วค่ะ คุณสามารถกดยืนยันรับสิทธิผ่านแอปฯ เป๋าตังได้เลย โดยจะเริ่มกดยืนยันสิทธิ 19 ส.ค. 65 เป็นต้นไป

ขั้นตอนการกดยืนยันสิทธิ ละครึ่งเฟส 5

 1. เปิดแอปฯ เป๋าตัง กด Banner จากนั้นแอปฯจะแสดงหน้าจอให้กดยอมรับเงื่อนไขและรับสิทธิ
 2. เริ่มใช้สิทธิวันที่ 1 ก.ย. 65
 3. หากไม่มีการใช้จ่ายครั้งแรกก่อนวันที่ 14 ก.ย. 65 ภายในเวลา 22.59 น. คุณจะถูกตัดสิทธิตามเงื่อนไขโครงการฯ
ขั้นตอนการยันยืนสิทธิ คนละครึ่งเฟส 5 สำหรับรายเก่า
ขั้นตอนการยืนยันสิทธิ คนละครึ่งเฟส 5 สำหรับรายเก่า
Mine Melody

Mine Melody

I am a graduate of Department of Computer Engineering Prince of Songkla University. I really enjoy writing and reviewing technology and women's products.

Next Post

บทความอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง