วิธีลงทะเบียนฉีดวัคซีนโควิด19 ผ่านเครือข่าย DTAC, AIS และ TRUE MOVE

เพื่อให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่จังหวัดกรุงเทพมหานครและปริมณฑลได้รับการฉีดวัคซีนโควิด-19 อย่างทั่วถึง ทางกระทรวงสาธารณสุขจึงได้ร่วมกับ กสทช. (คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ) ในการเพิ่มช่องทางลงทะเบียนฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ผ่านค่ายมือถือทั้ง 3 ค่าย อันได้แก่ DTAC, AIS และ TRUE MOVE โดยจะจัดให้ไปฉีด ณ ศูนย์บริการฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ ทั้งนี้หากคุณไม่ได้อาศัยอยู่ในพื้นที่ดังกล่าว แต่ต้องการฉีดวัคซีนก็สามารถลงทะเบียนได้เช่นกัน แต่จะต้องเดินทางมาฉีดที่ศูนย์บริการฉีดวัคซีนกลางบางซื่อด้วยตนเอง โดยเงื่อนไขและช่องทางการลงทะเบียนของแต่ละค่ายก็จะต่างกันไปค่ะ ดังนั้นเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเรามาดูรายละเอียดของแต่ละค่ายกันเลยค่ะ

วิธีลงทะเบียนจองคิวฉีดวัคซีนโควิด 19 ผ่าน ดีแทค (DTAC)

เริ่มลงทะเบียน วันพฤหัสบดีที่ 27 พฤษภาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 9.00 น. เป็นต้นไป
เริ่มฉีดวัคซีน วันจันทร์ที่ 7 มิถุนายน 2564 ทุกวัน ช่วงเวลา 9.00-19.00 น. เป็นต้นไป
(ลูกค้าจะเลือกวันที่สะดวกเข้าฉีดวัคซีน ได้จากช่องทางการลงทะเบียนของ DTAC)
สถานที่ฉีดวัคซีน ประตูทางเข้าหมายเลข 3 ของศูนย์บริการฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ
ขอสงวนสิทธิ์งดรับ walk-in
วัคซีนที่ได้ เป็นวัคซีนที่จัดสรรผ่านหน่วยงานภาครัฐเท่านั้น ซึ่งอาจะเป็น Sinovac หรือ AstraZeneca ทั้งนี้ทางดีแทคไม่สามารถระบุยี่ห้อของวัคซีนได้ชัดเจน

เงื่อนไขผู้ที่ใช้สิทธิ์ได้

 1. ต้องเป็นลูกค้าดีของทาง DTAC
 2. ต้องอาศัยอยู่ในพื้นที่จังหวัดกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล
  • → แต่หากเป็นลูกค้าที่เข้ามาทำงานในพื้นที่ หรือสะดวกเดินทางมาฉีดในพื้นที่ก็สามารถลงทะเบียนได้
 3. ที่มีสัญชาติไทย
  • → ขณะนี้ยังไม่มีบริการเปิดรับลงทะเบียนสำหรับชาวต่างชาติ/คนต่างด้าว หากมีบริการในส่วนนี้เพิ่มเติม จะแจ้งให้ทราบอีกครั้งค่ะ
 4. มีอายุ 18 ปีขึ้นไป
 5. โดยลูกค้า DTAC สำหรับ 1 เลขหมายนั้น สามารถให้สิทธิ์คนในครอบครัวได้อีก 2 สิทธิ์
  • → สิทธิ์คนในครอบครัว สามารถเป็นลูกค้าต่างค่ายได้
  • → โดยครอบครัวจะต้องอาศัยอยู่ในจังหวัดกรุงเทพฯ และปริมณฑลเท่านั้น แต่หากสามารถเดินทางมาฉีดในพื้นที่ได้ ก็สามารถลงทะเบียนได้
  • → สำหรับลูกค้าที่อาศัยอยู่ในจังหวัดอื่น ๆ ที่ไม่สะดวกเดินทางมา กรุณารอการประกาศจากภาครัฐต่อไป

ช่องทางการลงทะเบียนสำหรับลูกค้า DTAC

ดีแทค แอป เวลา 9.00 น. เป็นต้นไป
เว็บไซต์ www.dtac.co.th เวลา 9.00 น. เป็นต้นไป (กดเพื่อลงทะเบียน)
ดีแทค ช็อป เวลาห้างเปิดทำการ (เฉพาะลูกค้าในกทม. และปริมณฑล)

ขั้นตอนการลงทะเบียนจองฉีดวัคซีนโควิด-19 ผ่านดีแทค

 • ขั้นตอนที่ 1 เข้าสู่หน้าลงทะเบียน :
  กรอกข้อมูลส่วนตัว อาทิเช่น ชื่อ-นามสกุล, วันเดือนปีเกิด, เลขบัตรประชาชน 13 หลัก, ที่อยู่, เบอร์ DTAC ที่ใช้งาน
 • ขั้นตอนที่ 2 ยืนยัน :
  เมื่อตรวจสอบข้อมูลต่าง ๆ อย่างเรียบร้อยแล้ว ให้กดปุ่ม “ยืนยัน”
 • ขั้นตอนที่ 3 เลือกวันที่ต้องการฉีด :
  จากนั้นให้คุณเลือกวันที่สะดวกในการรับวัคซีน ซึ่งระบบจะทำการคัดกรองวันและเวลาที่ยังว่างอยู่ให้แก่ลูกค้า
 • ขั้นตอนที่ 4 ได้รับ QR code :
  เมื่อเลือกวันที่ฉีดวัคซีนเรียบร้อยแล้ว ระบบจะแสดง QR code ยืนยันการลงทะเบียนมาให้ลูกค้า ซึ่ง QR code ตัวนี้จะใช้ในการแสดงตัวที่ศูนย์บริการฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ กรุณาบันทึกภาพ QR code ไว้เป็นหลักฐาน และในวันฉีดจะต้องนำบัตรประชาชนตัวจริงไปยืนยันตามวัน-เวลาที่กำหนดไว้ด้วยนะคะ
 • ขั้นตอนที่ 5 เพิ่มการใช้สิทธิ์ :
  ในกรณีที่ต้องการเพิ่มสิทธิ์การรับวัคซีนอีก 2 สิทธิ์ให้แก่คนใรครอบครัว ให้กดปุ่ม “ลงทะเบียนเพิ่ม” เพื่อทำการรับ QR code ของแต่ละบุคคล
ลงทะเบียนฉีดวัคซีน DTAC
ขั้นตอนลงทะเบียนฉีดวัคซีน DTAC

หมายเหตุ  : เมื่อรายชื่อเมื่อส่งไปยังกรมการแพทย์แล้ว คุณจะไม่สามารถเปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติมผ่านดีแทคได้
หากลูกค้าสะดวกใช้บริการสถานที่อื่นที่ใกล้เคียง สามารถเข้าไปเปลี่ยนแปลงได้ที่ แอปหมอพร้อม แต่ต้องเป็นสถานที่ที่รัฐจัดไว้ให้


วิธีลงทะเบียนจองคิวฉีดวัคซีนโควิด 19 ผ่าน ทรู (True)

True
เริ่มลงทะเบียน วันพฤหัสบดีที่ 27 พฤษภาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 9.00 น. เป็นต้นไป
เริ่มฉีดวัคซีน วันจันทร์ที่ 7 มิถุนายน 2564 ทุกวัน ช่วงเวลา 9.00-19.00 น. เป็นต้นไป
(ลูกค้าจะเลือกวันที่สะดวกเข้าฉีดวัคซีน ได้จากช่องทางการลงทะเบียนของ True)
สถานที่ฉีดวัคซีน ประตูทางเข้าหมายเลข 4 ของศูนย์บริการฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ
ขอสงวนสิทธิ์งดรับ walk-in
วัคซีนที่ได้ เป็นวัคซีนที่จัดสรรผ่านหน่วยงานภาครัฐเท่านั้น ซึ่งอาจะเป็น Sinovac หรือ AstraZeneca ทั้งนี้ทาง True ไม่สามารถระบุยี่ห้อของวัคซีนได้ชัดเจน

เงื่อนไขผู้ที่ใช้สิทธิ์ได้

 1. ต้องเป็นลูกค้าดีของทาง True (ทั้งบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล)
 2. ต้องอาศัยอยู่ในพื้นที่จังหวัดกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล
  • → แต่หากเป็นลูกค้าที่เข้ามาทำงานในพื้นที่ หรือสะดวกเดินทางมาฉีดในพื้นที่ก็สามารถลงทะเบียนได้
 3. ที่มีสัญชาติไทย
  • → ขณะนี้ยังไม่มีบริการเปิดรับลงทะเบียนสำหรับชาวต่างชาติ/คนต่างด้าว หากมีบริการในส่วนนี้เพิ่มเติม จะแจ้งให้ทราบอีกครั้งค่ะ
 4. มีอายุ 18 ปีขึ้นไป
 5. โดยลูกค้า True สำหรับ 1 เลขหมายนั้น สามารถให้สิทธิ์คนในครอบครัวได้อีก 1 สิทธิ์
  • → หากเป็นลูกค้าทรูมูฟเอช 4 หมายเลข + ใช้ทรูออนไลน์ 1 หมายเลขสมาชิก + ทรูวิชั่นส์ 1 หมายเลขสมาชิก = จะสามารถเพิ่มได้รวมทั้งหมด 12 สิทธิ์
  • → โดยครอบครัวจะต้องอาศัยอยู่ในจังหวัดกรุงเทพฯ และปริมณฑลเท่านั้น แต่หากสามารถเดินทางมาฉีดในพื้นที่ได้ ก็สามารถลงทะเบียนได้
  • → สำหรับลูกค้าที่อาศัยอยู่ในจังหวัดอื่น ๆ ที่ไม่สะดวกเดินทางมา กรุณารอการประกาศจากภาครัฐต่อไป

ช่องทางการลงทะเบียนสำหรับลูกค้า True

ช่องทาง USD กด *707# โทรออก ผ่านเลขหมายของ TrueMove H เท่านั้น
เว็บไซต์ กดเพื่อลงทะเบียน vaccine.trueid.net
ช่องทาง QR Code ลงทะเบียน โควิด true

ขั้นตอนการลงทะเบียนจองฉีดวัคซีนโควิด-19 ผ่านทรู

 • ขั้นตอนที่ 1 เข้าสู่หน้าลงทะเบียน :
  ผ่านเว็บไซต์ vaccine.trueid.net กรอกข้อมูลส่วนตัว > เลือกวันที่ต้องการฉีด
 • ขั้นตอนที่ 2 ได้รับ QR code : 
 • เมื่อเลือกวันที่ฉีดวัคซีนเรียบร้อยแล้ว จากนั้นระบบจะส่ง SMS ที่มี QR code ในยืนยันการลงทะเบียนมาให้ลูกค้า ซึ่ง QR code ตัวนี้จะใช้ในการแสดงตัวที่ศูนย์บริการฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ กรุณาบันทึกภาพ QR code ไว้เป็นหลักฐาน และในวันฉีดจะต้องนำบัตรประชาชนตัวจริงไปยืนยันตามวัน-เวลาที่กำหนดไว้ด้วยนะคะ นอกจากนี้ระบบยังจะส่ง SMS ยืนยันการนัดหมายอีกครั้งด้วยนะคะ
 • ขั้นตอนที่ 4 การเปลี่ยนแปลงแก้ไข :
 • ซึ่งคุณจะสามารถเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกการนัดหมายได้ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2564 เป็นต้นไป และจะต้องทำการเปลี่ยนหรือยกเลิกก่อนวันกำหนดรับการฉีดวัคซีนอย่างน้อย 4 วัน โดยการช่องทางเปลี่ยนแปลงข้อมูลทางทรูจะส่งลิ้งก์ให้ผ่าน SMS จากนั้นให้คุณกดที่ลิ้งก์เพื่อดำเนินการต่อไป
 • หมายเหตุ  : สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่เบอร์ 02 700 9022 หรือ www.truecorp.co.th

วิธีลงทะเบียนจองคิวฉีดวัคซีนโควิด 19 ผ่าน เอไอเอส (AIS)

เอไอเอส
เริ่มลงทะเบียน วันพฤหัสบดีที่ 27 พฤษภาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 9.00 น. เป็นต้นไป
เริ่มฉีดวัคซีน วันจันทร์ที่ 7 มิถุนายน 2564 ทุกวัน ช่วงเวลา 9.00-19.00 น. เป็นต้นไป
(ลูกค้าจะเลือกวันที่สะดวกเข้าฉีดวัคซีน ได้จากช่องทางการลงทะเบียนของ AIS)
สถานที่ฉีดวัคซีน ประตูทางเข้าหมายเลข 2 ชั้น 1 ของศูนย์บริการฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ
ไม่มีบริการลงทะเบียนที่จุดบริการ (Walk-in)
วัคซีนที่ได้ เป็นวัคซีนที่จัดสรรผ่านหน่วยงานภาครัฐเท่านั้น ซึ่งอาจะเป็น Sinovac หรือ AstraZeneca ทั้งนี้ทาง AIS ไม่สามารถระบุยี่ห้อของวัคซีนได้ชัดเจน

เงื่อนไขผู้ที่ใช้สิทธิ์ได้

 1. ผู้ลงทะเบียนไม่จำเป็นต้องเป็นลูกค้าของ AIS
 2. ต้องอาศัยอยู่ในพื้นที่จังหวัดกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล
  • → แต่หากเป็นลูกค้าที่เข้ามาทำงานในพื้นที่ หรือสะดวกเดินทางมาฉีดในพื้นที่ก็สามารถลงทะเบียนได้
 3. ที่มีสัญชาติไทย
  • → ขณะนี้ยังไม่มีบริการเปิดรับลงทะเบียนสำหรับชาวต่างชาติ/คนต่างด้าว หากมีบริการในส่วนนี้เพิ่มเติม จะแจ้งให้ทราบอีกครั้งค่ะ
 4. ผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยง 7 โรค ที่ถือบัตรประชาชนไทย
 5. ผู้สูงอายุ ที่ถือบัตรประชาชนไทย
 6. ประชาชนทั่วไป ที่ถือบัตรประชาชนไทย
 7. ผู้ที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป
 8. โดย 1 หมายเลขโทรศัพท์ที่ลงทะเบียน สามารถลงเพิ่มได้อีก 5 สิทธิ์
  • → ในกรณีที่หมายเลขโทรศัพท์มิได้ทำการจองด้วยตนเอง จะไม่สามารถทำการจองเพิ่มได้อีก

หมายเหตุ สำหรับผู้ที่ลงทะเบียนผ่านหมอพร้อมหรือช่องทางอื่นไปแล้ว และยังไม่ได้รับการฉีดวัคซีน สามารถลงซ้ำได้ผ่าน AIS ได้ค่ะ ซึ่งข้อมูลข้อมูลจะถูกส่งเข้าแอปหมอพร้อมในวันถัดไปหลังจากวันที่รับการฉีดวัคซีนค่ะ หลังจากที่ฉีดไปแล้ว คุณจะไม่สามารถลงทะเบียนซ้ำได้อีก

ช่องทางการลงทะเบียนสำหรับลูกค้า AIS

ผ่านแอปพลิเคชัน my AIS
เว็บไซต์ vaccineforthais.ais.th/Reserve/Login กดเพื่อลงทะเบียน

ขั้นตอนการลงทะเบียนจองฉีดวัคซีนโควิด-19 ผ่านเอไอเอส

 • ขั้นตอนที่ 1 เข้าสู่หน้าลงทะเบียน :
  ผ่านเว็บไซต์ vaccineforthais.ais.th/Reserve/Login กรอกข้อมูลส่วนตัว > เลือกวันที่ต้องการฉีด
 • ขั้นตอนที่ 2 ได้รับ SMS ยืนยัน 2 ข้อความ : 
 • เมื่อเลือกวันที่ฉีดวัคซีนเรียบร้อยแล้ว จากนั้นระบบจะส่ง SMS (1) แจ้งสรุปข้อมูลการลงทะเบียนของคุณภายใน 5 นาที และจะส่ง SMS (2) ที่มีลิงก์สำหรับเปิด QR code ในยืนยันการลงทะเบียนมาให้ลูกค้าภายใน 15 นาที ซึ่ง QR code ตัวนี้จะใช้ในการแสดงตัวต่อเจ้าหน้าที่ในวันนัดหมาย ซึ่งในวันฉีดจะต้องนำบัตรประชาชนตัวจริงไปยืนยันตามวัน-เวลาที่กำหนดไว้ด้วยนะคะ
 • ขั้นตอนที่ 4 หากยังไม่ได้รับ SMS ทั้ง 2 ความ :
 • ให้คุณ login ผ่านหน้าเว็บไซต์ โดยใช้หมายเลขโทรศัพท์ที่ลงทะเบียนไว้ จากนั้นกรอกรหัส OTP ยืนยันตัว คุณจะเห็นข้อมูลการลงทะเบียนฉีดวัคซีน และให้กด “ขอรับ SMS สำหรับ QR Code” อีกครั้งค่ะ
 • ขั้นตอนที่ 5 ต้องการเปลี่ยนแปลงวัน-เวลานัดหมาย ยกเลิก :
 • ไม่สามารถสามารถเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกได้แล้ว ดังนั้นกรุณาเช็กวัน-เวลาที่คุณสะดวกและพร้อมที่สุดก่อนการลงทะเบียน

ก่อนเข้ารับวัคซีนที่ศูนย์บริการฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ

ต้องเตรียมอะไร

 1. บัตรประจำตัวประชาชน (ตัวจริง)
 2. QR Code ที่ใช้ยืนยันการลงทะเบียนรับวัคซีนโควิด

เข้าประตูหมายเลขไหน

 1. ลงทะเบียนผ่าน ดีแทค (DTAC) ประตูทางเข้าหมายเลข 3
 2. ลงทะเบียนผ่าน ทรู (True) ประตูทางเข้าหมายเลข 4
 3. ลงทะเบียนผ่าน เอไอเอส (AIS) ประตูทางเข้าหมายเลข 2

ขั้นตอนการฉีดวัคซีนโควิด 19 

 • จุดที่ 1 คัดกรอง : จะมีการวัดไข้ ล้างมือ ชั่งน้ำหนัก วัดความดันโลหิต ก่อนค่ะ
 • จุดที่ 2 ลงทะเบียน : ยื่นบัตรประชาชน แสดง QR Code จากนั้นเจ้าหน้าจะซักประวัติและประเมินความเสี่ยง เมื่อเรียบร้อยแล้วจะต้องเซ็นยินยอมการรับวัคซีน
 • จุดที่ 3 ฉีดวัคซีน : รับบริการฉีดวัคซีน
 • จุดที่ 4 พักรอสังเกตอาการ : พักสังเกตอาการ 30 นาที
 • ก่อนกลับบ้าน จะมีเอกสารการปฏิบัติตัวหลังฉีดวัคซีนและการนัดหมายสำหรับการฉีดวัคซีนเข็มที่สองต่อไป ผ่านแอปหมอพร้อม

คุณสามารถเข้าไปอ่านบทความการเตรียมตัวก่อนฉีดวัคซีนโควิค 19 ได้ จากลิ้งก์ที่เราใส่ให้เลยค่ะ ในบทความจะบอกถึงสิ่งที่ควรหลีกเลี่ยงและสิ่งที่ควรทำไว้อย่างละเอียด นอกจากนี้สำหรับคนที่อยู่ในพื้นที่กรุงเทพฯ ยังสามารถลงทะเบียนผ่านช่องทางนอกเหนือจากค่านมือถือ ซึ่งก็คือการลงทะเบียนรับวัคซีนโควิดที่ 7-Eleven สาขา กทม. นั่นเองค่ะ และสำหรับใครที่ไม่ได้อาศัยอยู่ในพื้นที่จังหวัดกรุงเทพมหานครหรือปริมณฑล ก็สามารถเข้ารับการฉีดได้ตามจุดบริการของแต่ละจังหวัดได้นะคะ โดยจะต้องลงทะเบียนจองฉีดวัคซีนผ่านแอปหมอพร้อมก่อน ตาม Timeline กลุ่มที่จะได้รับวัคซีคแต่ละประเภทนั้น ๆ ค่ะ

Mine Melody

Mine Melody

I am a graduate of Department of Computer Engineering Prince of Songkhla University. I really enjoy writing and reviewing technology and women's products.

Next Post