ขั้นตอน ลงทะเบียนหมอพร้อม เพื่อจองคิวฉีดวัคซีนโควิด 19 ฟรี

หลังจากที่ข่าวออกมายืนยันเรียบร้อยแล้วเกี่ยวกับ Timeline ฉีดวัคซีนโควิด ว่าคนกลุ่มไหนจะได้รับการฉีดวัคซีนโควิด 19 ในช่วงเดือนใด ซึ่งที่ผ่านมาทางบุคลากรการแพทย์ เจ้าหน้าที่ด่านหน้า และประชาชนในกลุ่มเสี่ยง ได้รับวัคซีนกันเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ดังนั้นในรอบต่อไปก็จะถึงคิวของกลุ่มผู้สูงอายุและผู้ที่มีโรคประจำตัว ซึ่งจะเปิดให้จองคิวกันในวันที่ 1 พฤษภาคม ที่จะถึงนี้ ส่วนกลุ่มประชาชนทั่วไปที่มีอายุ 18 – 59 ปี จะเริ่มลงทะเบียนในวันที่ 1 กรกฎาคมหรือประมาณอีก 2 – 3 เดือนหน้าที่จะถึง

แต่หลายคนก็อาจเกิดคำถามขึ้นว่า เมื่อถึงเวลาของการลงทะเบียนแล้ว “ขั้นตอนการลงทะเบียนจะต้องทำอย่างไรบ้าง ?”  “แล้วจะต้องลงทะเบียนผ่านทางช่องทางไหน ?” ทั้งนี้ถ้าหากผู้สูงอายุไม่สามารถลงทะเบียนได้ด้วยตัวเอง “สามารถลงทะเบียนแทนได้หรือไม่ ?” วันนี้ผมมีคำตอบและ ‘ขั้นตอน ลงทะเบียนหมอพร้อม เพื่อจองคิวฉีดวัคซีนโควิด 19 ฟรี’ อย่างละเอียดและเข้าใจได้ง่ายมาฝากกันครับ

ลงทะเบียนฉีดวัคซีนโควิดวันไหนและจะเริ่มฉีดวัคซีนเมื่อไหร่?

เพื่อเป็นการลดอัตราความรุนแรงและการเสียชีวิตสำหรับการฉีดวัคซีนในระยะที่ 2 นี้ จึงเป็นการฉีดให้แก่กลุ่มผู้สูงอายุและกลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรัง โดยจากการประเมินตัวเลขคร่าว ๆ ของประชาชนทั้งสองกลุ่มจะมีจำนวนประมาณ 16 ล้านคนทั่วประเทศ อันได้แก่

 • ผู้ที่มีอายุมากกว่า 60 ปีขึ้นไป
 • ผู้ป่วยที่มีโรคประจำตัว
  1. ผู้ป่วยทางเดินหายใจเรื้อรังรุนแรง
  2. โรคหัวใจและหลอดเลือด
  3. โรคไตวายเรื้อรัง
  4. โรคหลอดเลือดสมอง
  5. โรคมะเร็ง
  6. โรคเบาหวาน
  7. โรคอ้วน

การฉีดวัคซีนในระยะที่ 2 จะเปิดให้ลงทะเบียนจองคิวฉีดวัคซีนได้ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2564 เป็นต้นไป และจะทำการฉีดในวันที่ 7 มิถุนายน – 31 กรกฎาคม 2564

ช่องทางการลงทะเบียน :

 1. ทางโรงพยาบาลที่คุณรักษาตัวเป็นประจำ (โดยให้คุณแจ้งความจำนงยินดีรับการฉีดวัคซีนโควิด-19 แก่ทางโรงพยาบาลได้เลยครับ)
 2. ทางตัวแทน อสม. ในกรณีที่อยู่ต่างจังหวัด
 3. ทาง LINE Official Account หมอพร้อม

ซึ่งวิธีลงทะเบียนผ่านทาง LINE OA หมอพร้อมนั้นจะเหมาะสำหรับผู้ที่มีสมาร์ทโฟนที่ถือว่าเป็นวิธีที่สะดวกที่สุดและเป็นวิธีที่ไม่ต้องออกไปเสี่ยงติดเชื้อตามสถานที่ต่าง ๆ อีกด้วย โดยในวันนี้เราจะมาบอกขั้นตอนของการลงทะเบียนผ่าน LINE OA หมอพร้อมกันครับ

หมายเหตุ : สำหรับผู้ที่มีอายุ 18-59 ปีนั้นจัดอยู่ในกลุ่มการฉีดวัคซีนระยะที่ 3 โดยจะเปิดให้ลงทะเบียนจองคิวในวันที่ 1 กรกฎาคม 2564 และจะเริ่มทำการฉีดวัคซีนในเดือนสิงหาคม 2564 ครับ

ขั้นตอน ลงทะเบียนหมอพร้อม เพื่อจองคิวฉีดวัคซีนโควิด 19 ฟรี

ลงทะเบียนหมอพร้อม

ขั้นตอนที่ 1 : เข้าแอปพลิเคชัน Line หลังจากนั้นให้แสกน QR Code หรือ เพิ่มเพื่อน “หมอพร้อม” ที่เป็น Line Official (พิมพ์คำว่า “หมอพร้อม” ในช่องค้นหา)

QR Code หมอพร้อม
QR Code หมอพร้อม

ขั้นตอนที่ 2 : เมื่อเพิ่มเพื่อนเสร็จแล้วให้เข้าไปในแชท หลังจากนั้นกด “ลงทะเบียนใช้งานหมอพร้อม” และกรอกรายละเอียดสำคัญให้ครบถ้วน ในขณะเดียวกันถ้าหากคุณต้องการลงทะเบียนให้ผู้สูงอายุหรือบุคคลอื่นให้ทำการกด “เพิ่มบุคคล” และกรอกรายละเอียดให้ครบถ้วน และกดยืนยัน

ขั้นตอน ลงทะเบียนหมอพร้อม เพื่อจองคิวฉีดวัคซีนโควิด 19 ฟรี
ลงทะเบียนหมอพร้อม
ขั้นตอน ลงทะเบียนหมอพร้อม เพื่อจองคิวฉีดวัคซีนโควิด 19 ฟรี
ลงทะเบียนหมอพร้อม

ขั้นตอนที่ 3 : กดยืนยัน เมื่อลงทะเบียนเสร็จเรียบร้อยแล้ว จะขึ้นข้อความว่า “ลงทะเบียนสำเร็จแล้ว”

ขั้นตอน ลงทะเบียนหมอพร้อม เพื่อจองคิวฉีดวัคซีนโควิด 19 ฟรี
ลงทะเบียนหมอพร้อม

ลงทะเบียนจองคิวฉีดวัคซีนโควิด 19

ขั้นตอนที่ 1 : เข้าแชท “หมอพร้อม” จากนั้นกดเมนู “จองฉีดวัคซีนโควิด 19” และกดปุ่ม “ลงทะเบียนฉีดวัคซีน” เมื่อกดเสร็จแล้วจะได้รับข้อความแจ้งยืนยัน

ลงทะเบียนจองคิวฉีดวัคซีนโควิด 19
ลงทะเบียนจองคิวฉีดวัคซีนโควิด 19

ขั้นตอนที่ 2 : หลังจากนั้นกดเมนู “จองฉีดวัคซีนโควิด 19” เลือก “จอง” และกดปุ่ม “รับสิทธิ์”

ลงทะเบียนจองคิวฉีดวัคซีนโควิด 19
ลงทะเบียนจองคิวฉีดวัคซีนโควิด 19
ลงทะเบียนจองคิวฉีดวัคซีนโควิด 19

ขั้นตอนที่ 3 : ทำแบบคัดกรองให้เรียบร้อย จากนั้นให้กดบันทึก

ลงทะเบียนจองคิวฉีดวัคซีนโควิด 19

ขั้นตอนที่ 4 : เมื่อกดบันทึกแล้ว หน้าจอจะขึ้นข้อความว่า “บันทึกหน้าจอแสดงการบันทึกข้อมูลคัดกรองเรียบร้อยแล้ว”

ลงทะเบียนจองคิวฉีดวัคซีนโควิด 19

ขั้นตอนที่ 5 : กดปุ่ม “หน้าถัดไป” หลังจากนั้นให้กด “ยินยอม”

ขั้นตอนที่ 6 : เมื่อทำครบทุกขั้นตอนในเบื้องต้น คุณจะสามารถเลือกโรงพยาบาลที่ต้องการ รวมไปถึงวันและเวลานัดหมายเพื่อฉีดวัคซีน

ลงทะเบียนจองคิวฉีดวัคซีนโควิด 19

ขั้นตอนที่ 7 : เมื่อเลือกสถานที่และวันเวลานัดหมายเสร็จแล้ว คุณจะได้รับข้อความยืนยันนัดหมาย และจะมีการแจ้งเตือนให้ไปฉีดก่อนหนึ่งวัน

ขั้นตอน ลงทะเบียนหมอพร้อม เพื่อจองคิวฉีดวัคซีนโควิด 19 ฟรี
ลงทะเบียนจองคิวฉีดวัคซีนโควิด 19

ขั้นตอนที่ 8 : เมื่อฉีดวัคซีนเข็มแรกไปแล้ว คุณจะได้รับใบยืนยันในการฉีด พร้อมกับใบแจ้งอาการหรือผลข้างเคียงที่อาจเกิดขึ้นภายใน 24 ชั่วโมง หลังจากนั้นให้คุณทำแบบประเมินอาการไม่พึงประสงค์หลังจากฉีด 1 วัน / 7 วัน / 30 วัน ก่อนรับวัคซีนเข็มที่ 2

ขั้นตอน ลงทะเบียนหมอพร้อม เพื่อจองคิวฉีดวัคซีนโควิด 19 ฟรี
ลงทะเบียนจองคิวฉีดวัคซีนโควิด 19
ขั้นตอน ลงทะเบียนหมอพร้อม เพื่อจองคิวฉีดวัคซีนโควิด 19 ฟรี
ลงทะเบียนจองคิวฉีดวัคซีนโควิด 19

ขั้นตอนที่ 9 : เมื่อรับวัคซีนครบ 2 เข็ม คุณจะได้แบบประเมินเหมือนกับเข็มที่ 1 พร้อมกับใบรับรองการฉีดวัคซีนว่าได้ฉีดวัคซีนครบ 2 โดสแล้ว ทั้งนี้คุณสามารถตรวจสอบข้อมูลในใบรอบรองว่าถูกต้องหรือไม่ ด้วยการแสกน QR Code ที่หมอพร้อมให้มา

ขั้นตอน ลงทะเบียนหมอพร้อม เพื่อจองคิวฉีดวัคซีนโควิด 19 ฟรี
ลงทะเบียนจองคิวฉีดวัคซีนโควิด 19
ขั้นตอน ลงทะเบียนหมอพร้อม เพื่อจองคิวฉีดวัคซีนโควิด 19 ฟรี
ลงทะเบียนจองคิวฉีดวัคซีนโควิด 19
ขั้นตอน ลงทะเบียนหมอพร้อม เพื่อจองคิวฉีดวัคซีนโควิด 19 ฟรี
ลงทะเบียนจองคิวฉีดวัคซีนโควิด 19
ขั้นตอน ลงทะเบียนหมอพร้อม เพื่อจองคิวฉีดวัคซีนโควิด 19 ฟรี
ลงทะเบียนจองคิวฉีดวัคซีนโควิด 19

กรณีต้องการเปลี่ยนสถานที่และวันเวลา ฉีดวัคซีนโควิด 19

ขั้นตอนที่ 1 : กดปุ่ม “ข้อมูลการจองฉีดวัคซีนโควิด 19 เข็มที่ 1”

ขั้นตอน ลงทะเบียนหมอพร้อม เพื่อจองคิวฉีดวัคซีนโควิด 19 ฟรี
กรณีต้องการเปลี่ยนสถานที่และวันเวลา ฉีดวัคซีนโควิด 19

ขั้นตอนที่ 2 : กดปุ่ม “เปลี่ยนการจอง”

ขั้นตอน ลงทะเบียนหมอพร้อม เพื่อจองคิวฉีดวัคซีนโควิด 19 ฟรี
กรณีต้องการเปลี่ยนสถานที่และวันเวลา ฉีดวัคซีนโควิด 19

ขั้นตอนที่ 3 : เลือกโรงพยาบาล / วันและเวลา ที่ต้องเปลี่ยน จากนั้นกดปุ่ม “ยืนยัน”

ขั้นตอน ลงทะเบียนหมอพร้อม เพื่อจองคิวฉีดวัคซีนโควิด 19 ฟรี
กรณีต้องการเปลี่ยนสถานที่และวันเวลา ฉีดวัคซีนโควิด 19

ขั้นตอนที่ 4 : คุณจะได้รับข้อความยืนยันการฉีดวัคซีนในวันและเวลาใหม่ เพียงเท่านี้ก็เสร็จเรียบร้อย

ขั้นตอน ลงทะเบียนหมอพร้อม เพื่อจองคิวฉีดวัคซีนโควิด 19 ฟรี
กรณีต้องการเปลี่ยนสถานที่และวันเวลา ฉีดวัคซีนโควิด 19

ลงทะเบียนหมอพร้อมให้คนอื่น

สำหรับครอบครัวไหนที่มีผู้สูงอายุไม่มีสมาร์ทโฟนและคุณก็ไม่อยากให้พวกท่านไปลงทะเบียนตามโรงพยาบาลหรือผ่านทางตัวแทน อสม. เพื่อหลีกเลี่ยงการรับเชื้อ คุณสามรถลงทะเบียนในสมาร์ทโฟนของคุณเองได้โดยผ่านทาง LINE OA หมอพร้อม ซึ่งสามารถเพิ่มได้ไม่จำกัดเลยครับ

สิ่งที่ต้องเตรียม

 • บัตรประจำตัวประชาชน
 • ข้อมูลการแพ้ยาหรือประวัติการรักษา อาทิเช่น รักษาที่โรงพยาบาลใด เพื่อเวลาเลือกสถานที่ฉีดจะได้สะดวกที่สุด หรือหากคุณจะไม่เลือกตามโรงพยาบาลที่รักษาอยู่ก็ได้ เพราะสามารถเลือกเป็นโรงพยาบาลตามภูมิลำเนา หรือตามศูนย์ที่รับฉีดที่สะดวกที่สุด
 • หมายเลยโทรศัพท์ของผู้รับการฉีดที่สามารถติดต่อได้

วิธีการเพิ่มบุคคลอื่นผ่าน LINE OA หมอพร้อม

หลังจากที่คุณได้ทำการเพิ่มบุคคลแรกไปแล้วตามขั้นตอนที่เราระบุ (ไม่จำเป็นว่าคุณต้องเป็นคนแรกเสมอ จะเป็นญาติคนไหนก็ได้ครับ) ให้คุณไปที่หน้าแชทของ LINE OA หมอพร้อมอีกครั้ง และเลือกลงทะเบียนฉีดวัคซันโควิด 19 จากนั้นกดเพิ่มบุคคลอื่น และระบุความสัมพันธ์ของคุณลงไป จากนั้นก็จะทำเหมือนการลงทะเบียนครั้งแรกเลยครับ

ขั้นตอน ลงทะเบียนหมอพร้อม เพื่อจองคิวฉีดวัคซีนโควิด 19 ฟรี

ขั้นตอน ลงทะเบียนหมอพร้อม เพื่อจองคิวฉีดวัคซีนโควิด 19 ฟรี

เห็นไหมละครับว่าขั้นตอนการลงทะเบียนรับวัคซีนไม่ได้เป็นเรื่องยากอะไรเลย ทั้งนี้ก่อนไปคุณสามารถศึกษาบทความน่าสนใจอย่าง ‘วัคซีนโควิด-19 ปลอดภัยไหม มีผลข้างเคียงอย่างไรบ้าง [Covid-19 Vaccine]’ เพราะผลข้างเคียงทั่วไปหรือเล็ก ๆ น้อย ๆ อาจเกิดขึ้นหลังจากการรับวัคซีนได้ ซึ่งเมื่อเกิดขึ้นคุณจะได้ไม่ตกใจหรือตื่นตระหนกจนเกินไป นอกจากนี้เมื่อถึงคิวการรับวัคซีน ผมแนะนำให้คุณพกแอลกอฮอล์และสวมหน้ากากอนามัยไปด้วย เพื่อป้องกันการรับไวรัสเมื่อต้องออกนอกบ้านครับ

Gun Natchapon

Gun Natchapon

สวัสดีครับชื่อ ณัชพล ชนะสิทธิ์ จบจากมหาวิทยาลัยกรุงเทพ สาขาวารสารศาสตร์ งานถนัดที่สุดคือการกินและเขียนคอนเทนต์ เวลาว่างส่วนใหญ่หมดไปกับการฟังเพลงและเต้นคร่อมจังหวะ

Next Post