รวมประกันภัยไวรัสโคโรน่า COVID-19

รวมประกันภัยไวรัสโคโรน่าที่ช่วยดูแลคุณในเรื่องค่ารักษาพยาบาล ค่าชดเชยการเจ็บป่วย โดยอยู่ภายใต้เงื่อนไขต่าง ๆ สำหรับใครที่เป็นกลุ่มเสี่ยงอาทิเช่นมีความจำเป็นเดินทางไปยังประเทศที่มีการแพร่ระบาดหนัก ๆ แล้วมีความเสี่ยงติดเชื้อไวรัสโคโรน่ามากกว่าคนทั่วไป มาดูรายละเอียดประกันแต่ละตัวเลยดีกว่าค่ะ ว่าตัวไหนจะเหมาะกับคุณบ้าง


สินมั่นคงประกันภัย

 • อายุรับประกันตั้งแต่ 1 ปี ถึง 99 ปี
 • ผู้ทำประกันต้องมีร่างกายแข็งแรง
 • ผู้ทำประกันต้องไม่ติดเชื้อไวรัสโคโรนา หรืออยู่ในข่ายต้องสงสัยติดเชื้อไวรัสโคโรน่า
 • กรณีถูกกักตัวโดยภาครัฐบาล จะไม่สามารถซื้อประกันภัยได้
 • ถ้าติดเชื้อไวรัสโคโรน่าแต่รักษาหายอแล้ว สามารถซื้อประกันภัยได้
 • กลับจากประเทศกลุ่มเสี่ยง สามารถซื้อประกันภัยได้
แบบแผนประกันภัย เบี้ยประกัน (บาท/คน/ปี) วงเงินคุ้มครอง (ตรวจพบเชื้อ) โทร
แผนที่ 1 250 50,000 1596
แผนที่ 2 450 100,000

เมื่อตรวจพบว่าเป็นโรคโควิด-19 จะได้แค่เงินในส่วนนี้ ไม่มีค่ารักษาพยาบาล หรือเงินชดเชยกรณีนอนโรงพยาบาล ไม่มีประกันอุบัติเหตุ


TQM ประกันภัย

 • สามารถทำประกันได้เลย โดยไม่ต้องตรวจสุขภาพใดๆ
 • ระยะเวลาในการคุ้มครองประกันภัย 1 ปี
 • ต้องไม่มีการติดเชื้อมาก่อนการทำประกันภัย
ความคุ้มครอง แผนที่ 1 แผนที่ 2 แผนที่ 3 แผนที่ 4 แผนที่ 5 โทร
เบี้ยประกัน (บาท/คน/ปี) 99 299 499 799 999 1737
คุ้มครองการติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 20,000 50,000 100,000 1,000,000 2,000,000
ค่ารักษาพยาบาลจากการ
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา
100,000 200,000
กรณีเสียชีวิต, ดวงตา
และทุพพลภาพถาวร จากอุบัติเหตุ
30,000 100,000 200,000 100,000 200,000

มีหลากหลายแบบแผนให้เลือกมีทั้งเมื่อตรวจพบว่าเป็นโรคโควิด-19 จะได้แค่เงินในส่วนนี้ ไม่มีค่ารักษาพยาบาล และแบบมีค่ารักษาพยาบาล รวมถึงมีประกันอุบัติเหตุ


เมืองไทยประกันภัย

 • อายุรับประกันตั้งแต่ 1ปี ถึง 99 ปี
 • ผู้เอาประกันภัยต้องเป็นคนไทย และสัญชาติไทย
 • ไม่คุ้มครองการเจ็บป่วยด้วยด้วยโรค COVID-19 ก่อนการเอาประกันภัย และยังมิได้รักษาให้หายขาด
 • ภาวะโคม่านั้น ต้องได้รับการรับรองจากแพทย์ว่าไม่มีวิธีการรักษาให้หายได้ หรือเป็นสาเหตุทำให้เสียชีวิตจากโรค COVID-19
 • ภาวะโคม่าจากโรค COVID-19 หมายถึง ต้องอาศัยเครื่องช่วยหายใจ สมองถูกทำลายถาวร และไม่ตอบสนองอย่างน้อย 96 ชั่วโมง
 • เงินชดเชยกรณีนอนโรงพยาบาลจากการติดเชื้อ สูงสุด 15 วัน
ความคุ้มครอง แผนที่ 1 แผนที่ 2 โทร
โคม่าจากการติดเชื้อ COVID-19 500,000 1,000,000 1484
ตรวจพบการติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 50,000 200,000
ชดเชยกรณีนอนโรงพยาบาล (ต่อวัน) 1,000 1,000
เบี้ยประกัน (บาท/คน/ปี) 800 1,300

จะรับเงินเมื่อตรวจพบว่าเป็นโรคโควิด-19 และได้รับเงินกรณีที่มีอาการโคม่าจากการติดเชื้อเท่านั้น นอกจากนี้ยังมีการชดเชยรายได้เมื่อต้องนอนโรงพยาบาล แต่ประกันนี้ไม่มีประกันอุบัติเหตุพวงมาด้วยเหมือนประกันอื่น ๆ


สินทรัพย์ประกันภัย

 • อายุรับประกันตั้งแต่ 1ปี ถึง 99 ปี
 • ไม่คุ้มครองสภาพที่เป็นมาก่อนการเอาประกันภัย (Pre-Existing Condition)
 • ผู้ทำประกันภัยต้องมีสัญชาติไทยเท่านั้น
ความคุ้มครอง แผนที่ 1 แผนที่ 2 แผนที่ 3 แผนที่ 4 โทร
กรณีตรวจเจอโรค โควิด-19 ครั้งแรก 15,000 30,000 50,000 100,000 1729
กรณีเสียชีวิต, ดวงตา และทุพพลภาพถาวรจากอุบัติเหตุ 4,000 5,000 6,000 8,000
ค่าปลงศพ กรณีเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ 2,000 4,000 6,000 8,000
เบี้ยประกัน 99 199 299 499

เมื่อตรวจพบว่าเป็นโรคโควิด-19 จะได้แค่เงินในส่วนนี้ ไม่มีค่ารักษาพยาบาล หรือเงินชดเชยกรณีนอนโรงพยาบาล  เหมือนสินมั่นคง แต่จะได้เงินในส่วนกรณีที่เสียชีวิต เสียอวัยวะสายตา และทุพพลภาพถาวรจากอุบัติเหตุ พร้อมจ่ายค่าปลงศพเมื่อเสียชีวิต


วิริยะประกันภัย

 • อายุรับประกันตั้งแต่ 1 วัน ถึง 99 ปี
 • ผู้ทำประกันต้องไม่มีอาชีพ บุคคลากรทางการแพทย์, แพทย์, พยาบาล หรือเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาล รวมถึงพนักงานท่าอากาศยาน สจวร์ด และแอร์โฮสเตส
 • เงินชดเชยกรณีนอนโรงพยาบาลจาก สูงสุด 14 วัน
ความคุ้มครอง แผนที่ 1 แผนที่ 2 แผนที่ 3 โทร
กรณีตรวจเจอโรค โควิด-19 30,000 50,000 100,000 1557
กรณีเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ 100,000 100,000 100,000
เงินชดเชยกรณีนอนโรงพยาบาล (ต่อวัน) 300 300 300
เบี้ยประกัน (บาท/คน/ปี) 299 389 599

จะรับเงินเมื่อตรวจพบว่าเป็นโรคโควิด-19 และมีการชดเชยเมื่อนอนโรงพยาบาล  มีประกันอุบัติเหตุมาให้กรณีเสียชีวิต แต่ไม่มีค่ารักษาพยาบาล


ทิพยประกันภัย

 • อายุรับประกันตั้งแต่ 1 ปี – 99 ปี
 • ผู้ทำประกันต้องมีร่างกายแข็งแรง ไม่พิการ ไม่เป็นโรคเรื้อรัง
 • กรมธรรม์ประกันภัยนี้ไม่คุ้มครองผู้ที่ติดเชื้อ หรือเป็นผู้ที่สงสัยว่าจะติดเชื้อ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา Coronavirus (2019-nCoV) รวมถึงภาวะแทรกซ้อนก่อนทำประกันภัย
คุ้มครอง แผนที่ 1 แผนที่ 2 แผนที่ 3 แผนที่ 4 โทร
การเจ็บป่วยจากการติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 100,000 100,000 500,000 1,000,000 1736
การรักษาพยาบาลจากการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 10,000 50,000 50,000 100,000
เบี้ยประกัน (บาท/คน/ปี) 150 250 450 850

ให้ค่ารักษาพยาบาลโดยการจ่ายตามจริง ไม่มีเงินชดเชยกรณีนอนโรงพยาบาล  ไม่มีประกันอุบัติเหตุ


 

วิธีป้องกันตัวเองจากไวรัสโคโรน่า COVID-19

Mine Melody

Mine Melody

I am a graduate of Department of Computer Engineering Prince of Songkhla University. I really enjoy writing and reviewing technology and women's products.

Related Posts

Next Post