อาการของโควิด 19 สำหรับผู้ที่ติดเชื้อแล้ว

อาการของโรคโควิด 19 นั้นดูเผินๆ อาการอาจจะเป็นเหมือนไข้หวัดธรรมดา ที่หลาย ๆ ก็คงแยกอาการไม่ออก ว่าเราจัดอยู่ในกลุ่มผู้ป่วยติดเชื้อโคโรน่าหรือไม่ ผู้ติดเชื้อบางคน ก็ไม่ได้มีอาการเจ็บป่วยใด ๆ หรืออาจจะมีอาการเพียงเล็กน้อยเท่านั้น แต่สำหรับบางคนก็มีอาการที่รุนแรง จนถึงขั้นเสียชีวิตได้ จากข้อมูลศูนย์ควบคุมโรคของจีน ระบุถึงอัตราการเสียชีวิต ว่าผู้เสียชีวิตส่วนใหญ่มีอายุมากกว่า 70 ปี หรือเป็นผู้ที่มีปัญหาด้านสุขภาพ เช่นมีโรคประจำตัว ก็จะยิ่งเพิ่มความเสี่ยงในการเสียชีวิตมากยิ่งขึ้น

เช็กโปรโมชั่น Shopee ลดราคาสินค้าเดือนตุลาคม ปี 2565 โปร 10 10เช็กโปรโมชั่น Shopee ลดราคาสินค้าเดือนตุลาคม ปี 2565 โปร 10 10เช็กโปรโมชั่น Shopee ลดราคาสินค้าเดือนตุลาคม ปี 2565 โปร 10 10

จากการเก็บข้อมูลที่ผ่านมา อาการในระยะแรกของผู้ที่ติดเชื้อไวรัสโคโรน่านั้น จะเริ่มจากอาการไออ่อน ๆ รู้สึกคอแห้ง และอ่อนเพลีย ไปจนถึงอาการที่มีปัญหาเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจขั้นรุนแรง

ทีมนักวิจัยได้ศึกษาผู้ป่วย 138 ราย จากโรงพยาบาล Zhongnan ในประเทศจีน พบว่าเวลาเฉลี่ยของอาการหายใจลำบากนั้น สามารถเกิดขึ้นได้หลังจาก 5 วัน นับตั้งแต่เริ่มรับเชื้อ และในบางรายจะมีอาการรุนแรงถึงขั้นต้องใช้เครื่องช่วยหายใจ ซึ่งจะพบได้ในในวันที่ 8 นับตั้งแต่เริ่มรับเชื้อ นอกจากนี้ยังมีรายงานอีกว่ามีผู้ป่วย 6 รายที่เสียชีวิตจาก 138 ราย คิดเป็นอัตราการเสียชีวิตอยู่ที่ 4.3% และสำหรับผู้ป่วยอาการหนักอยู่ที่ 26%

นอกจากนี้ยังมีอาการอื่นที่นอกเหนือจากที่กล่าวมาอีก อาทิเช่น มีไข้สูง ปวดเมื่อย เหนื่อยล้า หายใจถี่ เป็นต้น ซึ่งโดยทั่วไปแล้วอาการไข้ขึ้นสูงนั้น จะเป็นอาการที่พบได้บ่อยที่สุดในผู้ป่วยที่ติดเชื้อไวรัส คิดเป็นร้อยละ 99 ของผู้ป่วยที่ได้ทำการเก็บข้อมูลศึกษา และยังมีอาการอ่อนเพลีย  ไอแห้งมากกว่าครึ่งหนึ่งอีกด้วย ส่วนอาการปวดกล้ามเนื้อและหายใจลำบากจะอยู่ที่ 1 ใน 3 ของผู้ป่วยที่ได้ทำการเก็บข้อมูลศึกษา

และจากรายงานของโรงพยาบาล Jinyintan ในอู่ฮั่น ประเทศจีน รายงานว่ามีผู้ป่วยเข้ารักษาโดยระยะเวลาเฉลี่ยของผู้ป่วยตั้งแต่เริ่มแสดงอาการของโรค COVID-19 อยู่ที่ประมาณ 12 วัน โดยร้อยละ 45 ของผู้ป่วย 191 คน ที่ยังคงมีอาการไออยู่หลังจากผ่านไป 12 วัน และอาการหายใจหอบ หายใจถี่จะเริ่มหายหลังจากผ่าน 13 วัน (สำหรับผู้ป่วยที่รักษาหาย)

ยังมีรายงานอีกว่า “ผู้ป่วยทั่วไป”  ที่ติดเชื้อจะไม่แสดงอาการใดๆ หลังรับเชื้อไปแล้ว โดยระบุว่าอาจจะแสดงอาการในวันที่ 5 เป็นต้นไปหรือมากกว่านั้น เนื่องจากโรค COVID-19 นั้นมีลักษณะคล้ายคลึงกับไข้หวัดธรรมดา จึงเป็นเรื่องยากสำหรับที่ผู้ที่มีอาการจะรู้ได้ว่าตนเองเป็นผู้ป่วยติดเชื้อโคโรน่าไวรัสหรือไม่

ข้อมูลต่อจากนี้เป็นการเก็บข้อมูลอาการของผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโคโรน่าจากโรงพยาบาลต่าง ๆ ในอู่ฮั่น เพื่อเป็นแนวทางให้คุณได้สังเกตอาการป่วยของตัวเองว่าเข้าข่ายเป็นผู้ป่วยโรค COVID-19 หรือไม่

วันที่ 1

ผู้ป่วยมีไข้ และอาจอ่อนเพลีย ปวดกล้ามเนื้อ รวมถึงไอแห้ง นอกจากนี้อาจจะมีอาการท้องเสียหรือคลื่นไส้ในบางราย คิดเป็น 10% จากกรณีศึกษาผู้ป่วยจากอู่ฮั่น 138 คนที่มีอาการท้องร่วงและคลื่นไส้ ก่อนที่จะมีไข้และหายใจลำบาก ในวันที่ 2-3 นับจากเริ่มรับเชื้อ

วันที่ 5

ผู้ป่วยหายใจลำบาก รู้สึกหายถี่ และจะยิ่งแสดงอาการรุนแรงหากเป็นผู้ป่วยที่มีอายุมาก หรือมีปัญหาสุขภาพมาก่อน รายงานการจากศูนย์ควบคุมและป้องกันโรค ระบุว่าอาการที่เกิดนั้นจะอยู่ในช่วง 2 ถึง 14 วัน หลังจากรับเชื้อ คืออาการ ไข้ขึ้น อาการไอ และหายใจลำบาก หายใจถี่ เป็นต้น

วันที่ 7

ณ จุดนี้ ผู้ป่วยที่มีปัหาเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจ เช่น หายใจลำบาก หายใจถี่ มักเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล CDC (Centers for Disease Control หน่วยงานป้องกันโรคติดต่อในสหรัฐอเมริกา) แนะนำว่าหากใครที่มีอาการเจ็บหน้าอก หายใจถี่  รวมกับอาการไอ มีไข้ หรือแวดเมื่อยตามตัว ควรไปพบแพทย์ เพราะนั้นเป็นสัญญาณเตือนให้รู้ว่าคุณอาจเป็นโรค COVID-19 ทั้งนี้รัฐบาลยังประกาศขอความร่วมมืออีกว่า ถ้าคนที่ป่วยเป็นโรค COVID-19 และอาศัยอยู่กับผู้อื่นในบ้าน สมาชิกทุกคนในครัวเรือนทุกคนจะต้องกักตัวเองอยู่ที่บ้านโดยไม่ออกไปข้างนอกเป็นเวลา 14 วัน เพื่อเฝ้าดูอาการว่าติดเชื้อหรือไม่

วันที่ 8

ผู้ป่วยที่มีอาการรุนแรงเกี่ยวกับโรคทางเดินหายใจเฉียบพลัน (ARDS) หมายถึงระบบการหายใจ เกิดการอักเสบ มีการทำลายเนื้อปอดอย่างเฉียบพลัน เกิดความผิดปกติของหลอดเลือดปอด ภาวะปอดบวม เป็นต้น ถือว่ามีอาการรุนแรงถึงขั้นต้องการเครื่องช่วยหายใจ

มีปัญหาเกี่ยวปอด

วันที่ 12

อาการไข้มีแนวโน้มที่หาย นั้นคือระยะเวลาเฉลี่ยของการมีไข้ ดังนั้นสัญญาณเริ่มต้นของ COVID-19 อยู่ที่ประมาณ 12 วัน แต่อาการไออาจอยู่ได้นานกว่านั้น ผู้รอดชีวิตจากโรคนี้ อาการหายใจลำบากจะหยุดหลังจากประมาณ 13 วัน ในขณะที่เวลาเฉลี่ยในการตายคือ 18.5 วัน

ที่มาจาก dailymail.co.uk

Mine Melody

Mine Melody

I am a graduate of Department of Computer Engineering Prince of Songkla University. I really enjoy writing and reviewing technology and women's products.

Next Post