รู้สึกไม่สบาย มีอาการปวดหัว ตัวร้อน เจ็บคอ จะเป็นโควิด 19 ไหม

สำหรับใครที่ตอนนี้มีอาการป่วย และไม่รู้ว่าตัวเองนั้นจะติดเชื้อไวรัสโคโรน่าหรือ COVID-19 รึป่าว หรืออาจจะเป็นเพียงไข้หวัดธรรมดา เพื่อไม่ให้คุณเกิดอาการ Panic ตื่นตระหนกตกใจเกินไป เราได้รวบรวมข้อแตกต่างระหว่างอาการของโรค COVID-19 และไข้หวัดธรรมดาให้คุณได้เข้าใจง่าย ๆ แล้วค่ะ สำหรับใครรู้สึกว่ามีอาการเครียดมากเกินไปแนะนำให้ศึกษาวิธีจัดการกับความเครียดในช่วงโรค COVID-19 ระบาด

โควิด 19 แพร่กระจายเชื้อหรือติดต่อกันอย่างไร

ไวรัสโคโรน่านั้นจะแพร่กระจายเชื้อ ผ่านการไอหรือจาม ที่มี เสมหะ น้ำลาย หรือน้ำมูก ปะปนในอากาศ หากเราสูดดมละอองฝอยจากการไอหรือจามของผู้ป่วยติดเชื้อ ก็จะเป็นการรับเอาเชื้อไวรัสโคโรน่าเข้าสู่ร่างกาย

นอกจากนี้มือของเราที่ใช้ในการหยิบจับหรือสัมผัสพื้นผิวใด ๆ อยู่เป็นประจำ ก็สามารถสัมผัสโดนเชื้อไวรัสโคโรนาได้เช่นกัน หากพื้นผิวตรงนั้นมีละอองฝอยจากการไอ หรือจามของผู้ป่วยติดเชื้อติดอยู่

สำหรับใครจัดอยู่ในประเภทกลุ่มเสี่ยง (อาทิเช่น กลับจากการเดินในประเทศกลุ่มเสี่ยงติดเชื้อหรือมีการระบาด ทำงานใกล้ชิดกับนักท่องเที่ยวต่างชาติหรือทำงานใกล้ชิดกับผู้ป่วยติดเชื้อ ผู้ที่อาศัยอยู่ในสถานที่แออัดอย่างน้อย 50 คนในระยะประชัดชิด หรือผู้ที่อยู่ในพื้นที่พบคนติดเชื้อ) แต่ยังไม่แสดงอาการเจ็บป่วย และคิดว่าตัวเองไม่น่าจะติดเชื้อ ขอให้ลองทบทวนดูใหม่ เพราะว่าโรค COVID-19 นั้นมีระยะในยการฟักตัว 2-14 วัน หรืออาจจะนานกว่านั้น ขึ้นอยู่กับร่างกายของแต่ละคนด้วย ซึ่งในระยะฟักตัวนั้นจะยังไม่มีอาการใด ๆ แต่ในร่างกายนั้นมีเชื้อแล้วแน่นอน และสามารถแพร่กระจายเชื้อสู้ผู้อื่นได้อีกด้วย

ดังนั้นจึงควรสวมหน้ากากป้องกัน ไม่ว่าจะเป็นหน้ากากอนามัย หน้ากาก N95 หรือหน้ากากผ้าฝ้ายมัสลิน-ผ้าสาลู และควรล้างมือให้สะอาดเป็นประจำ รวมถึงพกเจลแอลกอฮอล์ล้างมือหรือแอลกอฮอล์สเปรย์ ที่มีความเข้มข้นอย่างน้อย 70-75% ติดตัวตลอดที่ออกไปข้างนอกบ้าน

อาการของโรคโควิด 19 ( COVID-19)

มีอาการคล้ายไข้หวัดทั่วไป ซึ่งสิ่งนี้เองที่ทำให้หลาย ๆ คน ไม่มั่นใจว่าตัวเองติดเชื้อแล้วหรือไม่ โดยอาการของโรค COVID-19 นั้นจะมีลักษณะ มีไข้สูง ไอ จาม ปวดเมื่อยตามตัว หนื่อยล้า อ่อนเพลีย ปวดข้อ หายใจลำบาก หายใจถี่ หายใจไม่สะดวก ส่วนใหญ่จะเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจ และในอาการที่รุนแรงมากอาจจะมีภาวะแทรกซ้อน เช่น ปอดอักเสบ ปอดบวม ไปจนถึงขั้นเสียชีวิตได้

อาการของโรค COVID-19 ที่พบบ่อย

อาการที่พบบ่อย อาการที่พบได้น้อย อาการที่ไม่พบ
 • มีไข้สูง 87.9%
 • ไอแห้ง 67.7%
 • เหนื่อยล้า อ่อนเพลีย 38.1%
 • ไอมีเสมหะ 33.4%
 • หายใจไม่สะดวก 18.6%
 • เจ็บคอ 13.9%
 • ปวดหัว 13.6%
 • ปวดข้อกระดูก-กล้ามเนื้อ 4.8%
 • ตัวเย็น 11.4%
 • คลื่นไส้ 5%
 • คัดจมูก 4.8%
 • ท้องเสีย 3.7%
 • ไอเป็นเลือด 0.9%
 • ตาแดง 0.8%
น้ำมูกไหล

ตารางผลการสำรวจจาก องค์กรอนามัยโลก WHO

ความรุนแรงของไข้หวัดธรรมดา

สำหรับไข้หวัดธรรมดานั้น ก็จะมีไข้ไม่สูงมาก มีน้ำมูก อาการไอ เจ็บคอ และจาม ซึ่งไม่ได้มีภาวะแทรกซ้อนอะไรที่รุนแรง สามารถรักษาหายได้ใน 3-4 วัน โดยให้พักผ่อนให้เพียงพอ ดื่มน้ำในแต่ละวันให้มาก ๆ ทานอาหารที่มีประโยชน์ และทานยารักษาตามอาการ อาทิเช่น ยาลดไข้ ยาลดน้ำมูก ยาแก้ไอเป็นต้น

รู้สึกไม่สบาย มีอาการปวดหัว ตัวร้อน เจ็บคอ จะเป็นโควิด 19 ไหม

ความรุนแรงของโรคโควิด 19 ( COVID-19)

เริ่มต้นมักจะมีอาการคล้ายไข้หวัด ในกรณีที่ผู้ติดเชื้อมีภูมิต้านทานไม่ดี สุขภาพไม่แข็งแรง อ่อนแอ และเป็นมีโรคประจำตัวเกี่ยวกับปอด หรือโรคหัวใจ มักจะส่งผลร้ายไปถึงขั้น ปอดอักเสบ ปอดบวม และเสียชีวิต

 • 80% ของผู้ป่วยติดเชื้อ มักมีอาการคล้ายไข้หวัดธรรมดา ที่เชื้อไม่ได้ลงปอด และรักษาให้หายได้
 • 15% ของผู้ป่วยติดเชื้อ ที่มีอาการปอดอักเสบ ซึ่งมีความรุนแรงต่างกันไปโดย 3-5% ของผู้ป่วยมีอาการรุนแรงต้องอยู่ในการดูแลของแพทย์อย่างใกล้ชิด และ 1-5% คือผู้ป่วยติดเชื้อที่เสียชีวิตจากการที่เชื้อไวรัสลงสู่ปอด
 • โดยสำหรับผู้ที่ป่วย ถึงขั้เสียชีวิตนั้น 80% ของผู้ป่วยเสียชีวิตเป็นกลุ่มคนสูงอายุที่มีอายุมากกว่า 60 ปี และ 75% ของผู้ป่วยที่เสียชีวิตนั้นมีโรคประจำตัวอยู่แล้ว

ความแตกต่างของไข้หวัดธรรมดา และ โควิด 19 (COVID-19)

อาการ โควิด-19 (COVID-19) ไข้หัวดธรรมดา
มีไข้ ไม่ไข้สูงมากกว่า 37 องศา มีไข้สูงเพียงแค่ 3-4 วัน หลังจากนั้น
อาการจะดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัด
ไอ จาม เสมหะ มีอาการทั้งไอแห้งหรือไอมีเสมหะ
และเจ็บคอนานเกิน 4 วัน
กรณีมีเสมหะอาจมีเลือดติดมา
มีอาการไอหรือจามเล็กน้อย
หลังจาก3-4 วัน อาการจะดีขึ้น
ท้องเสีย บางคนมีอาการ คลื่นไส้ อาเจียน และท้องเสีย ไม่มีอาการ
หายใจลำบาก หายใจไม่สะดวก ติดขัด เจ็บหน้าอก
อาจจะรุนแรงถึงปอดอักเสบหรือปอดบวม
เกิดจากการคัดจมูก มีน้ำมูกอัดตัน
ทำให้หายใจไม่สะดวก
ปวดเมื่อยตามตัว ปวดเมื่อย ตามตัว หนื่อยล้า อ่อนเพลีย ปวดข้อ อ่อนเพลีย ปวดตามตัว

คุณสามารถตรวจสอบตัวเอง ก่อนมาขอตรวจเชื้อ COVID-19 เพื่อเป็นการช่วยลดภาระแก่แพทย์และเจ้าหน้าที่ โดยสามารถทำแบบประเมินความเสี่ยงของตนเอง(ที่มาของแบบประเมินจากโรงพยาบาลราชวิถี) สำหรับใครที่ไม่มั่นใจในสิทธิของตัวเองไม่ว่าจะเป็นสิทธิประกันสังคมหรือสิทธิบัตรทอง สามารถอ่านเงื่อนไขการใช้สิทธิขอตรวจฟรีรวมไปถึงสิทธิค่ารักษา เพิ่มเติมได้

ใช้ปรอทวัดไข้ เพื่อตรวจอาการเบื้องต้นของโคโรน่าไวรัส


Mine Melody

Mine Melody

I am a graduate of Department of Computer Engineering Prince of Songkhla University. I really enjoy writing and reviewing technology and women's products.

Related Posts

Next Post