วิธีใช้สิทธิ เบิกค่าทำฟัน กับ ประกันสังคม

ใครที่เป็นผู้ประกันตนเองคุณทราบหรือไม่ว่าจริง ๆ แล้วคุณสามารถเบิกเงินค่าทำฟันได้นะคะ มันเป็นสวัสดิการด้านทันตกรรมที่เราควรได้รับ ซึ่งอันที่จริงแล้วคุณสามารถใช้สิทธิ์ประกันสังคมได้มากมายไม่ว่าจะเป็น “ลงทะเบียน รับเงินสงเคราะห์บุตร” หรือ เบิกเงินค่าคลอดบุตรเป็นต้นที่เราได้เขียนบทความไปแล้ว ซึ่งเราเชื่อว่ายังมีหลาย ๆ ที่ยังไม่รู้ว่าคุณมีสิทธิ์อะไรบ้าง คุณสามารถตามอ่านและ “เช็คสิทธิ์ประโยชน์ของ ประกันสังคม แต่ละมาตรา” ได้จากบทความนี้ค่ะ

เช็กสิทธิ์สำหรับ เบิกค่าทำฟัน  ใครอยู่ในสิทธิ์ประเภทใดบ้าง 

1. สิทธิ์เบิกได้

สิทธิ์นี้ใช้สำหรับคนที่ทำงานราชการ คุณสามารถเบิกเงินได้ตามอัตราที่กำหนดไว้ โดยต้องอยู่ในรายการทำฟันตามที่กำหนดและเงื่อนไขต่าง ๆ โดยคุณสามารถศึกษาเพิ่มเติมได้จากเว็บไซต์ “ทันตแพทยสภา” จากนั้นให้คุณนำใบเสร็จจากโรงบาลหรือสถานพยาบาลของรัฐที่คุณไปใช้บริการ นำไปเบิกยังต้นสังกัดที่คุณทำงาน ค่ะ2. สิทธิ์ประกันสังคม

สำหรับใครประกันตนมาตรา 33 และ 39 ที่ส่งเงินให้ประกันสังคมครบ 3 เดือน ภายในระยะเวลา 15 เดือน ในกรณีที่ลาออกจากงานก็ยังใช้สิทธิ์ต่อไปได้ โดยคุ้มครองต่ออีก 6 เดือน คุณสามารถใช้สิทธิ์ประกันสังคมในส่วนนี้ได้เช่นกันค่ะ โดยการอุดฟัน, ถอนฟัน, การผ่าตัดทั้งหมดในช่องปาก หรือขูดหินปูน จะสามารถเบิกค่าใช้จ่ายได้ 900 บาท/ปี โดยไม่จำกัดจำนวนครั้งต่อปี ซึ่งคุณสามารถเบิกได้จนกว่าจะครบ 900 บาท/ปี ค่ะ

จากนั้นให้นำเอกสารเหล่านี้ไปเบิก โดยใช้ ใบเสร็จที่ใช้บริการจากรัฐหรือเอกชนก็ได้ พร้อมใบรับรองการรักษาจากทันตแพทย์ และแบบคำขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีทันตกรรม (สปส.2-16) รวมถึงสำเนาสำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารหน้าแรก ไปเบิกเงินที่สำนักงานประกันสังคม ซึ่งสามารถไปเบิกได้ภายใน 1 ปี นับจากวันที่ระบุในใบเสร็จ (ไม่ได้หมายถึงภายในสิ้นปีนะคะ เพราะฉะนั้นคุณไม่จำเป็นไปดำเนินเรื่องภายในสิ้นปีนั้น ๆ เสมอไป)

นอกจากนี้ยังมีวิธีที่สะดวกมากกว่าการดำเนินเรื่องที่สำนักงานโดยตรง เพราะคุณสามารถส่งหลักฐานไปทางไปรษณีย์ได้ค่ะ โดยเขียนหน้าซองว่า “ฝ่ายสิทธิประโยชน์” พร้อมแนบสำเนาสำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารหน้าแรก และทางสำนักงานประกันสังคมจะโอนเงินเข้าบัญชีของคุณเอง สะดวกมาก ๆ เลยใช่มั้ยคะ 🙂

หมายเหตุ:

 • กรณีทำฟันเทียมถอดได้บางส่วน ทำได้ไม่เกิน 5 ซี่ เบิกได้ 1,300 บาท ถ้ามากกว่า 5 ซี่ เบิกได้ 1,500 บาท หรือการกรณีทำฟันเทียมถอดได้ทั้งปากก็จะสามารถเบิกได้ 2,400-4,400 บาท
 • ค่าทำฟันโดยใช้สิทธิประกันสังคม แบบไม่ต้องสำรองจ่าย คุณสามารถตรวจสอบยังสถานที่ให้บริการได้จาก สติ๊กเกอร์ที่ติดว่า “สถานพยาบาลแห่งนี้ให้บริการผู้ประกันตนกรณีทันตกรรม ทำฟัน ไม่ต้องสำรองจ่าย” ยกเว้นการทำฟันเทียมที่ต้องสำรองจ่าย

3. สิทธิ์บัตรทอง

สิทธ์นี้คุณสามารถใช้รักษาบริการที่เกี่ยวกับทันตกรรมได้ โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใด ๆ เลยค่ะ แต่จะต้องเป็นโรงพยาบาลของรัฐตามที่กำหนดไว้ โดยรายการที่กำหนดให้ทำได้นั้นมีแจ้งไว้ในเว็บไซต์ทันตแพทยสภา เช่นกันค่ะ

สรุป เบิกค่าทำฟัน กับ ประกันสังคม

 1. ต้องเป็นผู้ประกันตนมาตรา 33 และ 39 ไม่นับมาตรา 40
 2. ต้องส่งเงินครบ 3 เดือน ภายในระยะเวลา 15 เดือน
 3. หากลาออกจากงานแล้วยังใช้สิทธิ์ได้อีก 6 เดือน
 4. เบิกค่าใช้จ่ายได้ 900 บาท/ปี สำหรับอุดฟัน, ถอนฟัน, การผ่าตัดทั้งหมดในช่องปาก หรือขูดหินปูน โดยไม่ต้องสำรองจ่าย ยกเว้นค่ารักษาส่วนเกิน
 5. กรณีทำฟันเทียมต้อง สำรองจ่ายไปก่อน โดยหากทำบางซี่เบิกได้ไม่เกิน 1,300-1,500 บาท หรือหากทำฟันเทียมแบบทั้งปากเบิกได้ 2,400-4,400 บาท
 6. ทำได้ทั้งที่โรงพยาบาลรัฐ เอกชน รวมถึงคลินิก
 7. ขอเบิกทางไปรษณีย์ได้ โดยไม่ต้องไปที่สำนักงานประกันสังคม
 8. วันหมดอายุสำหรับการเบิกค่าทำฟัน คือภายใน 1 ปี นับจากวันที่ระบุในใบเสร็จ
 9. ใช้เวลาในการตรวจสอบประมาณ 1-2 สัปดาห์
การเบิกค่าทำฟันกับสำนักงานประกันสังคม

ขอบคุณที่มาข้อมูลและรูปภาพจากเพจ facebook สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน

แน่นอนค่ะว่าปัญหาด้านสุขภาพในช่องปากนั้น คงไม่มีใครอยากให้เกิด แต่เมื่อเกิดขึ้นแล้วตคุณจะต้องรีบได้รักษาโดยทันตแพทย์ ซึ่งคุณสามารถใช้สิทธิ์ที่ตนมีได้ แต่อย่างไรก็ตามการป้องกันตนเองจากปัญหาด้านสุขภาพในช่องปากนั้นย่อมเป็นเรื่องที่ดีกว่า ไม่ว่าจะเป็นการเลือกผลิตภัณฑ์ดูแลช่องปากที่มีคุณภาพดีอย่าง แปรงสีฟันไฟฟ้า, ยาสีฟัน,​ สเปรย์ระงับกลิ่นปาก, ไหมขัดฟัน หรือน้ำยาบ้วนปาก เป็นต้น

Mine Melody

Mine Melody

I am a graduate of Department of Computer Engineering Prince of Songkhla University. I really enjoy writing and reviewing technology and women's products.

Related Posts

Next Post