วิธี ลงทะเบียน รับเงินสงเคราะห์บุตร จากประกันสังคม [อัปเดต ธ.ค. 63]

อัพเดท เงินสงเคราะห์บุตร เพิ่มเป็น 800 บาท ในปีใหม่ 2564 นี้

Update : ประกาศจากมติคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2563
สืบเนื่องจากการระบาดของโควิด 19 ทำให้สภาวะเศรษฐกิจไม่ดี ส่งผลให้รายได้ของครอบครัวลดลงหรือบางครอบครัวก็ขาดรายได้ไปเลย แต่การเลี้ยงดูเด็กเล็กมีความจำเป็นต้องใช้เงินตลอด เพื่อช่วยแบ่งเบาภาระของประชาชนที่เป็นผู้ประกันตน (มาตรา 33 และมาตรา 39) ครม. จึงอนุมัติเพิ่มเงินสงเคราะห์บุตรจาก 600 บาท ไปเป็น 800 บาท/เดือน/เด็ก 1 คน ทั้งรายเก่าและรายใหม่ โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2564 เป็นต้นไป โดยคุณได้รับเงินที่เพิ่มขึ้นของเดือนมกราคม 2564 ในเดือนเมษายน 2564  หรือจะโอนเงินเข้าบัชญี 30 เมษายน 2564 นั่นเองค่ะ

เงินสงเคราะห์บุตร จากประกันสังคม คืออะไร

สำหรับคนที่ประกันตนในระบบประกันสังคมและมีลูกด้วยนั้น คุณมีสิทธิขอรับเงินสงเคราะห์บุตรได้ด้วยนะคะ ซึ่งเชื่อว่าหลาย ๆ คนเองก็คงยังไม่ทราบเหมือนว่าเรามีสิทธิในเรื่องนี้ด้วย โดยคุณจะได้รับเงินจำนวนหนึ่งไว้สำหรับแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายในแต่ละเดือน ซึ่งใครมีสิทธิ์ได้รับในส่วนนี้บ้าง และจะได้รับเงินเท่าไหร่ วันนี้เราจะบอกให้คุณได้รู้กันค่ะ

เงินสงเคราะห์บุตร กับ เงินอุดหนุนบุตร ใช่อันเดียวกันหรือไม่

ไม่ใช่ค่ะ มันเป็นเงินช่วยเหลือคนละส่วนกัน เพียงแต่มันได้เงินเท่ากัน คือ คนละ 800 บาท/เดือน จนเด็กอายุครบ 6 ปีบริบูรณ์ เหมือนกัน จึงอาจจะทำให้คุณสับสนและพลาดสิทธิที่ควรจะได้รับไปได้ค่ะ

เงินอุดหนุนบุตรนั้นมีไว้ช่วยเหลือครอบครัวที่มีรายได้ต่ำ ไม่เกิน 100,000 บาท/คน/ปี พ่อแม่บุญธรรมสามารถรับสิทธินี้ได้ หรือคนที่ขอรับสิทธิ์นี้จะต้องไม่เคยได้รับสิทธิประโยชน์ใด ๆ จากหน่วยงานของรัฐหรือรัฐวิสาหกิจมาก่อน หมายความว่า ผู้ที่จะรับเงินอุดหนุนบุตรได้ ต้องไม่รับสิทธิเงินสงเคราะห์บุตร จากกองทุนประกันสังคม

นอกจากนี้ เราแนะนำให้คุณอ่านบทความ “วิธีรับ เงินเยียวยากลุ่มเปราะบาง 3000 บาท ใครได้บ้าง – โควิด19” ซึ่ง 1 ในกลุ่มเปราะบางนั้น ก็มีเด็กอายุแรกเกิดถึง 6 ปี (จากครัวเรือนยากจน) อยู่ในเงื่อนไขด้วยเช่นกัน หากคุณอยู่ในกลุ่มเงินอุดหนุนบุตรอยู่แล้วก็จะได้รับสิทธิประโยชน์นี้เป็นจำนวน 3 เดือน (พฤษภาคม – กรกฎาคม 2563) รวม 3000 บาท ทันที

จะได้รับเงินสงเคราะห์บุตรเท่าไหร่

 1. เดือนละ 800 บาท/บุตรหนึ่งคน
 2. ซึ่งจะได้ตั้งแต่อายุแรกเกิดไปจนครบ 6 ปีบริบูรณ์
 3. โดยครอบครัวหนึ่งจะได้สิทธิตรงนี้คราวละไม่เกิน 3 คน (บุตร 3 คน) หรือไม่เกิน 2,400 บาท/เดือน นั้นเองค่ะ

เงื่อนไขการรับเงินสงเคราะห์บุตร

 1. ต้องเป็นผู้ประกันตนในระบบประกันสังคม (อ่านวิธีเช็คสิทธิประโยชน์ของประกันสังคม แต่ละมาตรา ได้จากบทความนี้)
 2. มีการจ่ายเงินมาแล้วไม่น้อยกว่า 12 เดือน (ภายใน 3 ปี หรือ 36 เดือน ก่อนจะได้รับเงินทดแทนหรือก่อนคลอดบุตร)
 3. ต้องมีบุตรที่ชอบด้วยกฎหมาย (ไม่รวมบุตรบุญธรรม)
 4. จะได้รับเงินเดือนละ 800 บาท/บุตรหนึ่งคน และจะได้คราวละไม่เกิน 3 คน
 5. เมื่อบุตรอายุครบ 6 ปีบริบูรณ์, เสียชีวิต หรือยกเป็นบุตรบุญธรรมให้คนอื่น จะหมดสิทธิรับเงินทันที
 6. คุณจะหมดสิทธิรับเงินทันที เมื่อความเป็นผู้ประกันตนสิ้นสุดลง
 7. หากผู้ประกันตนที่ยื่นเรื่องเป็นทุพพลภาพหรือถึงแก่ความตาย ในขณะที่เด็กมีอายุแรกเกิดถึง 6 ปีบริบูรณ์ ก็จะได้รับสิทธิประโยชน์ทดแทนต่อจนเด็กอายุครบ 6 ปีบริบูรณ์

เงินสงเคราะห์บุตร เริ่มจ่ายตั้งแต่เมื่อไหร่

เดิมทีเงินสงเคราะห์บุตรเมื่อตอนปี 2561 นั้น เคยได้รับเดือนละ 400 บาท แต่เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2562 เป็นต้นมา มีการเพิ่มเงินสงเคราะห์บุตรขึ้นเป็นเดือนละ 600 บาท ดังนั้นสำหรับผู้ที่เคยได้รับในช่วงปี 2561 นั้น จะมีการจ่ายเงินย้อนหลังเพิ่มให้เดือนละ 200 บาท สำหรับในปีใหม่ 2564 ที่จะถึงนี้ จะเพิ่มขึ้นเป็น 800 บาท ทั้งรายเก่าและรายใหม่ โดยมีผลบังคับใช้ 1 มกราคม 2564 

ทำไม ไม่ได้เงินสงเคราะห์บุตร ย้อนหลัง [ของปี 2561]

สำหรับเงินที่จ่ายย้อนหลังของปี 2561 นั้น เด็กจะต้องเกิดใน พุทธศักราช 2555-2561 เท่านั้น ถึงจะได้เงินเงินสงเคราะห์บุตรย้อนหลัง โดยจะแบ่งออกเป็นกลุ่มดังนี้

กลุ่มที่ 1 ผู้ประกันตนที่มีการบันทึกอนุมัติสิทธิรับเงินสงเคราะห์บุตรก่อนวันที่ 15 พฤศจิกายน 2557 (มีระยะเวลาตัดจ่ายย้อนหลัง 1 เดือน เพื่อตรวจสอบข้อมูล)

 • วันที่โอน 31 มกราคม 2562
  ได้รับเงินย้อนหลัง 11 งวด x 200 บาท (มกราคม-พฤศจิกายน 2561) = 2,200 บาท และเงินประจำของเดือนธันวาคม 2561 จำนวน 600 บาท รวมทั้งสิน 2,800 บาท
 • วันที่โอน 28 กุมภาพันธ์ 2562 และนับจากนี้ทุก ๆ สิ้นเดือน
  จะได้รับเงินสงเคราะห์บุตรตั้งแต่เดือนมกราคม 2562 เดือนละ 600 บาท จนลูกอายุครบ 6 ปีบริบูรณ์

กลุ่มที่ 2 ผู้ประกันตนที่มีการบันทึกอนุมัติสิทธิรับเงินสงเคราะห์บุตรก่อนวันที่ 15 พฤศจิกายน 2557 (มีระยะเวลาตัดจ่ายย้อนหลัง 3 เดือน เพื่อตรวจสอบข้อมูล)

 • วันที่โอน 31 มกราคม 2562
  ได้รับเงินย้อนหลัง 9 งวด x 200 บาท (มกราคม-กันยายน 2561) = 1,800 บาท และเงินประจำของเดือนตุลาคม 2561 จำนวน 600 บาท รวมทั้งสิน 2,400 บาท
 • วันที่โอน 28 กุมภาพันธ์ 2562 และนับจากนี้ทุก ๆ สิ้นเดือน
  จะได้รับเงินสงเคราะห์บุตรตั้งแต่พฤศจิกายน 2561 เดือนละ 600 บาท จนลูกอายุครบ 6 ปีบริบูรณ์

หมายเหตุ: สำหรับการรับเงินเดือนละ 600 นั้น (ไม่เกี่ยวกับจ่ายย้อนหลัง 200 บาท) หากคุณไม่ได้เป็นผู้ประกันตนแบบต่อเนื่องก็จะไม่ได้รับสิทธิประโยชน์อีกต่อไป
ตารางการจ่ายเงินสงเคราะห์บุตร 2562

เงินจะโอนเข้าทุกวันสิ้นเดือน ถ้ามองจากตารางจะเห็นว่าเป็นการเป็นการจ่ายเงินแบบ 3 เดือน

เดือนที่ได้สิทธิ เดือนที่ได้รับเงิน
ธันวาคม 2561 มีนาคม 2562
มกราคม 2562 เมษายน 2562
กุมภาพันธ์ 2562 พฤษภาคม 2562
มีนาคม 2562 มิถุนายน 2562
เมษายน 2562 กรกฎาคม 2562
พฤษภาคม 2562 สิงหาคม 2562
มิถุนายน 2562 กันยายน 2562
กรกฎาคม 2562 ตุลาคม 2562
สิงหาคม 2562 พฤศจิกายน 2562
กันยายน 2562 ธันวาคม 2562
ตุลาคม 2562 มกราคม 2563
พฤศจิกายน 2562 กุมภาพันธ์ 2563
ธันวาคม 2562 มีนาคม 2563

วิธี ลงทะเบียน รับเงินสงเคราะห์บุตร จากประกันสังคม

ไปยื่นเรื่องได้ที่ สำนักงานประกันสังคมประจำจังหวัดทุกเขตพื้นที่ทั่วประเทศ ในวันและเวลาราชการ สามารถไปยื่นเรื่องเองหรือทำหนังสือมอบอำนาจให้ผู้อื่นดำเนินเรื่องแทนก็ได้ค่ะ

เอกสารที่ต้องใช้ในการขอรับเงินสงเคราะห์บุตร

 1. แบบคำขอรับประโยชน์ทดแทน กองทุนประกันสังคม (สปส. 2-01)
 2. สูติบัตรของบุตร  ต้นฉบับและสำเนา (ขั้นตอนแจ้งเกิด ทำสูติบัตรให้ลูก ทำที่ไหนใช้เอกสารอะไรบ้าง)
 3. สำเนาบัตรประชาชนของผู้ยื่นคำขอ
 4. กรณที่ไม่ได้เป็นผู้ผระกันตนต่อเนื่อง แต่ต้องการกลับมาใช้สิทธิสำหรับบุตรคนเดิม ใช้ “หนังสือขอใช้สิทธิบุตรคนเดิมกรณีกลับเข้าเป็นผู้ประกันตน”
 5. ใช้สำเนาทะเบียนสมรส หรือสำเนาทะเบียนหย่า, สำเนาทะเบียนรับรองบุตร, สำเนาคำพิพากษา หรือคำสั่งของศาลให้เป็นบุตรโดยชอบด้วยกฎหมาย
 6. หากผู้ประกันตนเปลี่ยนชื่อ-ชื่อสกุล ให้ใส่สำเนาเอกสารใบเปลี่ยนชื่อ-ชื่อสกุล มาด้วย
 7. หากผู้ประกันตนเป็นชาวต่างชาติ ใช้สำเนาบัตรประกันสังคมและ passport หรือสำเนาหนังสือเดินทาง
 8. สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากหน้าแรก (ประเภทออมทรัพย์) ที่เป็นชื่อของผู้ยื่นคำขอ ขอธนาคารใดธนาคารหนึ่งในนี้ ธนาคารกรุงไทย, ธนาคารกรุงศรีอยุธยา, ธนาคารธนชาต, ธนาคารกรุงเทพ, ธนาคารกสิกรไทย, ธนาคารไทยพาณิชย์, ธนาคารทหารไทย, ธนาคารอิสลาม, ธนาคารซีไอเอ็มบีไทย, ธนาคารออมสิน, ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)

ไม่เคยยื่นเรื่องขอรับเงินสงเคราะห์บุตรมาก่อน แต่จะได้รับเงินย้อนหลังเหมือนกันไหม

ขอยื่นเรื่องรับเงินย้อนหลังได้ค่ะ แต่จะได้รับเงินย้อนหลังไม่เกิน 1 ปี หรือนับตั้งแต่เป็นผู้ประกันตนที่ส่งเงินตามเงื่อนไขที่กำหนดเท่านั้น นั่นคือ ครบ 12 เดือน ภายใน 36 เดือนก่อนจะรับเงิน หรือบุตรคลอด

ลูกแฝด ได้เงินสงเคราะห์บุตร เท่าไหร่

ได้ตามจำนวนบุตรที่คลอด หากคลอดมา 2 คน ก็จะได้เดือนละ 1,600 บาท/เดือน แต่จ่ายสูงสุดไม่เกิน 3 คน

สามีและภรรยาเป็นผู้ประกันตนทั้งคู่ จะใช้สิทธิซ้อนได้หรือไม่

ไม่ได้ค่ะ คุณต้องเลือกว่าจะให้ใครคนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำเรื่องขอใช้สิทธิเพียงคนเดียวเท่านั้น
เงินค่าคลอดบุตร กับเงินสงเคราะห์บุตร ต่างกันอย่างไร

สำหรับเงินค่าคลอดบุตรนั้นคุณจะสามารถเบิกเงินได้จำนวน 15,000 บาท ต่อการคลอด 1 ครั้งเท่านั้น แม้ว่าจะคลอดลูกแฝดก็ตาม ก็ไม่ได้หมายความว่าคุณจะได้ 2 เท่านะคะ

แต่สำหรับเงินสงเคราะห์บุตรนั้น หากเกิดลูกแฝดก็จะได้ 2 เท่า คือ เดือนละ 1,600 บาท/เดือน (แต่จ่ายสูงสุดไม่เกิน 3 คน)

แต่เงินค่าคลอดบุตรนั้นคุณสามารถเบิกได้กี่ครั้งก็ได้ และหากแท้งบุตรหรือแท้งลูกที่อายุครรภ์ 28 สัปดาห์ หรือประมาณ 7 เดือน ก็ยังสามารถรับเงิน 15,000 บาท ได้เช่นกันค่ะ แต่จะไม่มีสิทธิได้รับเงินสงเคราะห์บุตร

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ เว็บไซต์ประกันสังคม หรือโทร 1506

Mine Melody

Mine Melody

I am a graduate of Department of Computer Engineering Prince of Songkhla University. I really enjoy writing and reviewing technology and women's products.

Related Posts

Next Post