แอลกอฮอล์เจลล้างมือ ใช้อย่างไรให้มีประสิทธิภาพที่สุด

หน่วยงานป้องกันโรคติดต่อในสหรัฐอเมริกา หรือ CDC แนะนำให้ล้างมือด้วยสบู่ที่สามารถฆ่าเชื้อและน้ำสะอาดทุกครั้งที่ทำได้ เพราะการล้างมือจะช่วยลดปริมาณเชื้อโรคและสารเคมีทุกชนิดปนเปื้อนบนมือเรา แต่ถ้าไม่มีสบู่หรือไม่สะดวกไปล้างมือที่อ่างล้าง การน้ำการใช้เจลทำความสะอาดมือที่มีแอลกอฮอล์อย่างน้อย 70% ก็จะช่วยให้คุณไม่รับเชื้อโรคมาและแพร่กระจายเชื้อโรคสู่ผู้อื่น

แอลกอฮอล์เจลล้างมือ ทำหน้าที่กำจัดเชื้อโรค เชื้อจุลินทรีย์ในมือได้อย่างรวดเร็ว แต่ก็ไม่สามารถกำจัดเชื้อโรคได้ทุกชนิด

เพราะว่า สบู่และน้ำมีประสิทธิภาพมากกว่า “แอลกอฮอล์เจลล้างมือ” ในการกำจัดเชื้อโรคบางชนิด อาทิเช่น Cryptosporidium, norovirus, and Clostridium difficile แม้ว่าแอลกอฮอล์เจลล้างมือจะสามารถยับยั้งเชื้อโรคหลายชนิดได้อย่างมีประสิทธิภาพมากกว่า (เมื่อใช้อย่างถูกต้อง) แต่เพราะผู้คนส่วนใหญ่ใช้แอลกอฮอล์เจลล้างมือในปริมาณที่ไม่มากพอ ทั้งยังเช็ดแอลกอฮอล์เจลออกก่อนที่มันจะแห้ง มันจึงทำงานได้ไม่เต็มประสิทธิภาพ

การใช้แอลกอฮอล์เจลล้างมือจะไม่เป็นผล เมื่อมือของคุณนั้นสกปรกมากๆ

เพราะ แอลกอฮอล์เจลล้างมือสามารถกำจัดเชื้อโรคได้ดีเฉพาะเชื้อโรคบางชนิดเท่านั้น การที่มือของคุณปนเปื้อนสิ่งสกปรกอย่างเห็นได้ชัด ก็มีแนวโน้มว่าอาจจะมีเชื้อโรคอื่นที่แอลกอฮอล์เจลล้างมือไม่สามารถกำจัดได้ ดังนั้นเมื่อคุณ รู้สึกว่ามือของคุณสกปรกมากๆ ก็ควรล้างมือด้วยสบู่และน้ำให้สะอาดดีกว่า

แอลกอฮอล์เจลล้างมือไม่สามารถกำจัดสารเคมีที่เป็นอันตรายเช่นยาฆ่าแมลงได้

มีรายงานวิจัยกล่าวว่าแอลกอฮอล์เจลล้างมือไม่สามารถกำจัดหรือยับยั้งสารเคมีอันตรายหลายชนิดได้

หากไม่มีสบู่และน้ำในการล้างมือ สามารถใช้แอลกอฮอล์เจลล้างมือที่มีความเข้มข้นของ แอลกอฮอล์อย่างน้อย 70% ได้

เพราะแอลกอฮอล์เจลล้างมือที่มีความเข้มข้นของแอลกอฮอล์ระหว่าง 70-95% นั้นมีประสิทธิภาพในการฆ่าเชื้อโรคมากกว่าแอลกอฮอล์เจลล้างมือที่มีความเข้มข้นของแอลกอฮอล์ต่ำๆ เพราะมันทำหน้าที่เพียงลดการเติบโตของเชื้อโรคแทนที่จะฆ่าเชื้อโรค

ใช้แอลกอฮอล์เจลล้างมือให้ทั่วมือและถูจนกว่าจะแห้ง

เป็นขั้นตอนสำหรับการใช้แอลกอฮอล์เจลล้างมือที่แนะนำโดย CDC โดยกล่าวว่าจะให้ทำประสิทธิภาพของแอลกอฮอล์เจลล้างมือทำงานได้ดีกว่า ถูแบบลวกๆ และปล่อยให้แห้งไปเอง

การใช้แอลกอฮอล์เจลล้างมืออาจทำให้เกิดอาการแพ้ได้

เพราะแอลกอฮอล์เจลล้างมือมีส่วนผสมของเอทิลแอลกอฮอล์ (เอทานอล) สามารถเกิดอาการแพ้ได้

Mine Melody

Mine Melody

I am a graduate of Department of Computer Engineering Prince of Songkla University. I really enjoy writing and reviewing technology and women's products.

Next Post