เตรียมตัวสอบ ก.พ. ปี 63 [ อัพเดท วันสอบใหม่ เป็น เดือนกันยายน 63 ]

ก.พ. 63 คืออะไร

จะแบ่งสอบ เป็น 2 แบบ นั้นคือแบบอิเล็กทรอนิกส์และแบบกระดาษ โดยการจะเลือกสมัครสอบแบบไหนควรตัดสินใจให้ดีก่อน เพราะเราไม่สามารถย้าย หรือสับเปลี่ยนไปสอบอีกแบบได้ การสอบจะใช้หลักสูตรที่เหมือนกันนะต่างกันแค่วิธีการสอบและวันสอบเท่านั้น

1.สอบ ก.พ. e exam คืออะไร (แบบอิเล็กทรอนิกส์) 

คือการสอบผ่านคอมพิวเตอร์ผ่านอินเตอร์เน็ต ลักษณะคือให้เราอ่านโจทย์ในคอมพิวเตอร์แล้วคลิกกระดาษคำตอบในคอมพิวเตอร์ โดยหลักสูตรในการสอบที่ใช้ จะเป็นหลักสูตรใหม่ มี 4 วิชา ภาษาไทย คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ และกฎหมาย

ระดับวุฒิการศึกษาที่รับสมัครสอบ ก.พ. แบบ e-Exam (สอบ กพ ใช้วุฒิอะไร)

 • ต้องเป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีหรือปริญญาโท หรือผู้ที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษาภายในปี 63

การสอบแบบ e-Exam มีทั้งหมด 5 รอบ

 • รอบที่ 1 ดำเนินการสอบวันที่ 27 มี.ค. 63 (สำหรับวุฒิ ป.โท)
  เปลี่ยนเป็น 18 กันยายน 2563 
 • รอบที่ 2 ดำเนินการสอบวันที่ 28 มี.ค.63 (สำหรับวุฒิ ป.ตรี)
  เปลี่ยนเป็น 19 กันยายน 2563 
 • รอบที่ 3 ดำเนินการสอบวันที่ 29 มี.ค.63 (สำหรับวุฒิ ป.ตรี)
  เปลี่ยนเป็น 20 กันยายน 2563 
 • รอบที่ 4 ดำเนินการสอบวันที่ 30 มี.ค.63 (สำหรับวุฒิ ป.ตรี)
  เปลี่ยนเป็น 21 กันยายน 2563 
 • รอบที่ 5 ดำเนินการสอบวันที่ 31 มี.ค.63 (สำหรับวุฒิ ป.ตรี)
  เปลี่ยนเป็น 22 กันยายน 2563 

Update: 18 มิถุนายน 2563 จากเว็บไซต์สำนักงาน ก.พ. ในหัวข้อประกาศกำหนดการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี พ.ศ. 2563 ใหม่

สนามสอบมี 9 สนาม รวมทั้งหมด 26,520 ที่นั่งสอบ (ที่นั่งสอบกพ 63)

 • ภาคกลาง 2,495 ที่นั่ง 4 ศูนย์สอบ
 1. สำนักงาน ก.พ. จำนวน 115 ที่นั่งสอบ
 2. มรภ.พระนคร จำนวน 550 ที่นั่งสอบ
 3. ม.เกษตรศาสตร์ จำนวน 1,030 ที่นั่งสอบ
 4. มรภ.สวนสุนันทา จำนวน 800 ที่นั่งสอบ
 • ภาคเหนือ ที่ ม.แม่ฟ้าหลวง จำนวน 650 ที่นั่งสอบ
 • ภาคใต้ จำนวน 1,480 ที่นั่งสอบ 2 ศูนย์สอบ
 1. มรภ.สุราษฎร์ธานี จำนวน 1,000 ที่นั่งสอบ
 2. ม.ทักษิณ จำนวน 480 ที่นั่งสอบ
 • ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จำนวน 679 ที่นั่งสอบ 2 ศูนย์สอบ
 1. ม.ขอนแก่น จำนวน 320 ที่นั้่งสอบ
 2. ม.อุบลราชธานี จำนวน 359 ที่นั่งสอบ

* สมัครได้ตั้งแต่วันที่  6 -​ 27 กุมภาพันธ์ 2563 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ เปิดรับจนกว่าที่นั่งสอบจะเต็ม ค่าสมัคร 330 บาท

2. การสอบ ก.พ. แบบ Paper & Pencil (แบบกระดาษ)

คือการสอบทั่วไปเหมือนที่เราเคยสอบกันคือใช้ดินสอฝนคำตอบในกระดาษคำตอบ และต้องไปสอบตามสถานที่ต่างๆ ตามที่เราลงสมัครไว้ โดยหลักสูตรในการสอบที่ใช้ จะเป็นหลักสูตรใหม่ มี 4 วิชา ภาษาไทย คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ และกฎหมาย

ระดับวุฒิการศึกษาที่รับสมัครสอบ แบบ Paper & Pencil (สอบ กพ ใช้วุฒิอะไร) มี 4 ระดับได้แก่ 

 1. ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
 2. ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) อนุปริญญา หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
 3. ระดับปริญญาตรี
 4. ระดับปริญญาโท

* หรือผู้ที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษาภายในปี 63

การสอบแบบ Paper & Pencil มีแค่รอบเดียว 

 • สอบพร้อมกันในวันที่ 28 มิถุนายน 2563
  เปลี่ยนเป็น 27 กันยายน 2563 

Update: 18 มิถุนายน 2563 จากเว็บไซต์สำนักงาน ก.พ. ในหัวข้อประกาศกำหนดการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี พ.ศ. 2563 ใหม่

สนามสอบมี 15 สนาม รวมทั้งหมด 500,000 ที่นั่งสอบ

 1. กรุงเทพมหานครและนนทบุรี จำนวน 80,000 ที่นั้งสอบ
 2. นครปฐม จำนวน 25,000 ที่นั่งสอบ
 3. ปทุมธานี จำนวน 30,000 ที่นั่งสอบ
 4. อยุธยา จำนวน 25,000 ที่นั่งสอบ
 5. ราชบุรี จำนวน 25,000 ที่นั่งสอบ
 6. ฉะเชิงเทรา จำนวน 20,000 ที่นั่งสอบ
 7. ชลบุรี จำนวน 32,000 ที่นั่งสอบ
 8. เชียงใหม่ จำนวน 35,000 ที่นั่งสอบ
 9. พิษณุโลก จำนวน 35,000 ที่นั่งสอบ
 10. นครราชสีมา จำนวน 29,000 ที่นั่งสอบ
 11. อุดรธานี จำนวน 30,000 ที่นั่งสอบ
 12. อุบลราชธานี จำนวน 32,000 ที่นั่งสอบ
 13. ขอนแก่น จำนวน 32,000 ที่นั่งสอบ
 14. สุราษฎร์ธานี จำนวน 30,000 ที่นั่งสอบ
 15. สงขลา จำนวน 40,000 ที่นั่งสอบ

* สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 6 -​ 27 กุมภาพันธ์ 2563 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ เปิดรับจนกว่าที่นั่งสอบจะเต็ม ค่าสมัคร 280 บาท

3. การสอบ ก.พ. พิเศษ (สำหรับส่วนข้าราชการต่าง ๆ)

เป็นการสอบวัดความรู้ความสามารถทั่วไป สำหรับส่วนข้าราชการต่าง ๆ ประจำปีงบประมาณ 2563

 • ผู้สมัครสอบสามารถ Uplaod รูปถ่าย ได้ถึงวันที่ 17 กรกฎาคม 2563
 • ผู้สมัครสอบสามารพิมพ์บัตรประจำตัวสอบได้ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 เป็นต้นไป
 • ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านในวันที่ 7 สิงหาคม 2563 ผ่านทาง http://job2.ocsc.go.th/

หมายเหตุ: หากไม่ได้ Uplaod รูปถ่าย >> ก็จะพิมพ์บัตรประจำตัวสอบไม่ได้ >> ไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าห้องสอบ

การสอบ ก.พ. พิเศษ มีแค่รอบเดียว 

 • สอบพร้อมกันในวันที่ 29 มิถุนายน 2563
  เปลี่ยนเป็น 19 กรกฎาคม 2563 

Update: 18 มิถุนายน 2563 จากเว็บไซต์สำนักงาน ก.พ. ในหัวข้อประกาศกำหนดการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี พ.ศ. 2563 ใหม่
ระเบียบเกี่ยวกับการสอบ ก.พ. พิเศษ (เพิ่มเติม)

สำหรับระเบียบในการเข้าสอบที่จะถึงในวันที่ 19 กรกฎาคม 2563 นี้ จะมีข้อกำหนดเพิ่มเติม เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จะมีเพิ่มเติมดังต่อไปนี้

 1. ต้องใส่หน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า ตลอดระยะเวลาในการสอบ
 2. มีการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายก่อนเข้าห้องสอบ โดยหากมีอุณหภูมิสูงเกิน 37.5 องศาเซลเซียส อาจพิจารณาไม่ให้เข้าห้องสอบ
ระเบียบเกี่ยวกับการสอบเพิ่มเติมสำหรับการสอบพิเศษ รูปภาพจาก facebook เพจ สำนักงาน ก.พ.
รูปภาพจาก เว็บไซต์ สำนักงาน ก.พ. 

ข้อมูลที่ใช้สมัครสอบ ก.พ. 

 1. ชื่อ-นามสกุล
 2. เลขบัตรประชาชนและเลขหลังบัตรประชาชน
 3. วันเดือนปีเกิด
 4. ที่อยู่
 5. วุฒิการศึกษา สถานศึกษาที่จบ วันจบการศึกษา ชื่อปริญญาบัตร เกรดเฉลี่ย

* สำหรับผู้ที่คาดว่าจะจบการศึกษาในปี 2563 ให้กรอกช่องกำลังจะจบการศึกษา สถานศึกษา ชื่อปริญญาบัตร จบประมาณเดือนไหน เกรดเฉลี่ยให้ใช้เท่าที่มีอยู่ กี่เทอมบวกกัน แล้วหารตามจำนวนเทอม ก็ออกมาจะได้ค่าเฉลียของเกรดเฉลี่ยปัจจุบัน

การสอบ ก.พ. คืออะไร

การสอบ ก.พ. คือ การสอบคัดเลือกคนตามระดับวุฒิการศึกษาและสาขาวิชาชีพที่ต่างๆ ตามที่เปิดรับ เพื่อเข้ามาทำงานในหน่วยงานของราชการ โดย ก.พ. ย่อมาจาก “คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน”

การสอบ ก.พ. ภาค ก คืออะไร

สอบ ก.พ. ภาค ก จะมีสมัครสอบทุกปี โดยใช้วุฒิการศึกษา ปวช. ปวท. ปวส. และปริญญาตรี – ปริญญาโท

 • สอบวิชาความสามารถทั่วไปและวิชาภาษาไทย (ภาษาไทย คณิตศาสตร์) 100 คะแนน
  สำหรับ ปวช. ปวท. ปวส. และปริญญาตรี ต้องผ่าน 60%
  สำหรับปริญญาโท ต้องผ่าน 65%
 • สอบวิชาภาษาอังกฤษ 50 คะแนน มีการแยกระดับการสอบเป็น ปวช. ปวท. ปวส. และปริญญาตรี – ปริญญาโท โดยจะเน้นไปที่ การ ฟัง พูด อ่าน เขียน ต้องผ่าน 50%
 • สอบวิชากฎหมายการเป็นการข้าราชการที่ดี 50 คะแนน

อัพเดท วันที่ 19 สิงหาคม 2563 การสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) ประจำปี 2563 นี้ ผู้สมัครสอบสามารถยื่นผลการทดสอบภาษาอังกฤษได้เป็นปีสุดท้าย

รูปภาพจาก Facebook: สำนักงาน ก.พ.

การสอบ ก.พ. ภาค ข คืออะไร

ผู้จะสมัครสอบภาค ข ได้จะต้องผ่านการสอบ ภาค ก ให้ได้ก่อน โดยการสอบ ก.พ. ภาค ข จะเป็นการสอบวิชาเฉพาะของแต่ละตำแหน่งที่จะเปิดสอบตามหน่วยงานที่เราต้องการสมัคร

การสอบ ก.พ. ภาค ค คืออะไร

คือการสอบสัมภาษณ์ ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องผ่านการสอบ ก.พ. ภาค ก และ ก.พ. ภาค ข มาก่อนด้วย โดยรอบนี้อาจจะไม่มีแค่สอบสัมภาษณ์ แต่อาจจะรวมไปถึงการทดสอบร่างกาย จิตวิทยา เป็นต้น ขึ้นอยู่กับหน่วยงานที่เราไปสมัครสอบ

วิธี สมัครสอบ ก.พ. ภาค ก ประจำปี 2563 

เข้าไปสมัครสอบ ก.พ. ได้จากเว็บ
https://ocsc2.job.thai.com/indexoptional.php

ค่าสมัครสอบ ก.พ. ปี 63

 • ค่าสมัครสอบ 280 บาท สำหรับการสอบแบบ Paper & Pancil
 • ค่าสมัครสอบ 330 บาท สำหรับการสอบแบบ e-Exam

เช็คที่นั่ง ตรวจสอบรายชื่อผู้สมัครสอบ ก.พ. ปี 63

คุณสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้สมัครสอบ ก.พ. ได้ ตั้งแต่ วันที่ 19 พฤษภาคม  2563 เป็นต้นไป โดยเข้าเช็คได้จากเว็บไซต์  เข้าเว็บไซต์ http://job2.ocsc.go.th หัวข้อ “การสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2563 (แบบ paper & pencil และ แบบ e-Exam) คลิกที่นี่”

สอบ ก.พ. ปี 63 วิชาอะไรบ้าง

 • วิชาความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คะแนนเต็ม 100 คะแนน
 • วิชาภาษาอังกฤษ คะแนนเต็ม 50 คะแนน
 • วิชาความรู้และลักษณะการเป็นข้าราชการที่ดี คะแนนเต็ม 50 คะแนน (วิชาใหม่ปี 63 มาแทนที่ วิชาคณิตศาสตร์)

อ่านหนังสือ เพื่อเตรียมตัวสอบ ก.พ. ปี 63

คุณสามารถหาซื้อหนังสืออ่าน เพื่อเตรียมตัวสอบ ก.พ. ออนไลน์ได้ที่ เว็บไซต์ของ Lazada และ SE-ED


ตารางเปรียบเทียบ หนังสือเตรียมตัวสอบ ก.พ.

รูปภาพยี่ห้อ/รุ่นสินค้าคุณสมบัติข้อมูลเพิ่มเติม

แนวข้อสอบเข้ารับราชการ ก.พ. ภาค ก วิชาภาษาอังกฤษ

แนวข้อสอบเข้ารับราชการ ก.พ. ภาค ก วิชาภาษาอังกฤษ

 • ภาค: ก
 • วิชา: ภาษาอังกฤษ
 • ราคา: 212.50 บาท
 • ผู้เขียน: ภัทราภรณ์ สุขโสภี

รวมแนวข้อสอบ ภาค.ก สำนักงาน ก.พ. ระดับ ปวช. ปวส. พร้อมเฉลย อธิบายละเอียด

รวมแนวข้อสอบ ภาค.ก สำนักงาน ก.พ. ระดับ ปวช. ปวส. พร้อมเฉลย อธิบายละเอียด

 • ภาค: ก
 • ระดับ: ปวช. ปวส.
 • วิชา: ความรู้ความสามารถทั่วไป, ภาษาไทย, ภาษาอังกฤษ
 • นักเขียน: ทีมงานบัณฑิตวิชาการ
 • ราคา: 190 บาท

คู่มือสอบ ภาค ก ก.พ. ระดับอนุปริญญา (ปวส. ปวท. ปวช.) ความรู้ความสามารถทั่วไป

คู่มือสอบ ภาค ก ก.พ. ระดับอนุปริญญา (ปวส. ปวท. ปวช.) ความรู้ความสามารถทั่วไป

 • ภาค: ก
 • ระดับ: 1-2 อนุปริญญา (ปวส. ปวท. ปวช.)
 • วิชา: ความสามารถทั่วไป, ภาษาไทย, ภาษาอังฤษ
 • ราคา: 270 บาท

คู่มือเตรียมสอบ ก.พ. 2563 (อัพเดทล่าสุด) (ใช้หลักเกณฑ์ใหม่)

คู่มือเตรียมสอบ ก.พ. 2563 (อัพเดทล่าสุด) (ใช้หลักเกณฑ์ใหม่)

 • ราคา: 289 บาท
 • ผู้เขียน: PUIFAIBOOK

เจาะเกราะข้อสอบ ภาค ก.กพ. ปี 2563

เจาะเกราะข้อสอบ ภาค ก.กพ. ปี 2563

 • ภาค: ก
 • ระดับ: ปริญญาตรี
 • วิชา: ความสามารถในการคิดวิเคราะห์, ภาษาอังกฤษ, ความรู้และลักษณะการเป็นข้าราชการที่ดี
 • ราคา: 298 บาท
 • ผู้เขียน: สถานบัน The Best Center

หนังสือสอบเข้าราชการ สอบผ่าน ก.พ. ภาค ก ระดับ 3 (ปริญญาตรี)

หนังสือสอบเข้าราชการ สอบผ่าน ก.พ. ภาค ก ระดับ 3 (ปริญญาตรี)

 • ภาค: ก
 • ระดับ: 3 (ปริญญาตรี)
 • วิชา: ความรู้ทั่วไป, ภาษาไทย, ภาษาอังกฤษ
 • ราคา: 335 บาท

หนังสือ พิชิต ก.พ. ภาค ก. (ระดับ 3-4) ฉบับสอบผ่านจริง

หนังสือ พิชิต ก.พ. ภาค ก. (ระดับ 3-4) ฉบับสอบผ่านจริง

 • ภาค: ก
 • ระดับ : 3-4
 • ราคา : 315 บาท
 • นักเขียน: อ.อุดม สุขทอง
 • วิชา: สรุปเนื้อหาทุกรายวิชา พร้อมแนวข้อสอบ
Mine Melody

Mine Melody

I am a graduate of Department of Computer Engineering Prince of Songkhla University. I really enjoy writing and reviewing technology and women's products.

Related Posts

Next Post