วิธี ขอรับเงินทดแทนจาก ประกันสังคม กรณีว่างงานจาก โควิด19 (ระลอก 2)

อย่างที่ทราบกันดีในปลายปี 2563 ที่ผ่านมาได้มีการระบาดระลอกใหม่ของโควิด 19 ที่สร้างความเสียหายเป็นวงกว้าง หลาย ๆ จังหวัดต้องกลายเป็นพื้นที่ความเสี่ยงสูง จน ศบค. ต้องแบ่งโซนสีตามความเสี่ยงของแต่ละจังหวัด เพื่อให้ง่ายต่อการควบคุมโรค ทั้งนี้ทางร้านค้าหรือสถานประกอบกิจการต่าง ๆ ในพื้นที่เสี่ยงจึงได้รับผลกระทบต่อเศรษฐกิจโดยตรง ไม่ว่าจะเป็นการควบคุมเวลาเปิด-ปิด หรือการสั่งปิดชั่วคราว และยังไม่รวมถึงความเชื่อใจจากประชาชนในการออกจากบ้านมาจับจ่ายใช้สอยเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจอีก ดังนั้นจึงส่งผลให้เจ้าของกิจการและบริษัทหลายแห่งทนสู้กับภาวะวิกฤตนี้ไม่ไหว จำต้องปิดตัวไปเป็นจำนวนมาก และนั้นก็ทำให้ลูกจ้างขาดรายได้หรือบางคนอาจถึงขั้นตกงาน

โดยปกติแล้วในกรณีสถานการณ์ทั่วไปคุณสามารถขอรับสิทธิผู้ประกันตนจากประกันสังคมในกรณีว่างงานเพื่อรับเงินชดแทนได้ ซึ่งคุณอาจจะได้รับเงินชดแทนสูงสุงถึงเดือนละ 5,000 บาท แต่ในกรณีสถานการณ์โควิด 19 ที่เกิดจากจากเหตุสุดวิสัย คุณจะได้รับเงินชดแทนสูงสุดถึง 8,500 บาทต่อเดือน หากคุณเป็นคนว่างงานที่ไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นจากตรงไหนดี วันนี้เรามีทางออกสำหรับคุณมาฝากกันค่ะ “วิธี ขอรับเงินทดแทนจาก ประกันสังคม กรณีว่างงานจาก โควิด19” 

เงื่อนไขการรับสิทธิจากประกันสังคม กรณีว่างงาน [โควิด19]

คุณต้องเป็นลูกจ้างที่มีเงินสมทบครบ 6 เดือนใน 15 เดือน ซึ่งได้รับผลกระทบจากการ กักตัว 14 วัน / เฝ้าระวังการระบาดของโรค / นายจ้างต้องหยุดกิจการ / ราชการมีคำสั่งให้ปิดสถานที่ทำงานของคุณชั่วคราว เหตุเหล่านี้ทำให้คุณไม่ได้รับค่าจ้างในระหว่างนั้น คุณสามารถขอรับสิทธิได้ค่ะ โดยคุณจะได้รับเงินชดแทนในอัตราร้อยละ 50 ของค่าจ้างรายวัน ซึ่งคุณสามารถขอรับเงินชดแทนได้ทั้งหมดไม่เกิน 90 วัน

ขั้นตอนการขอ รับสิทธิจากประกันสังคม กรณีว่างงาน [โควิด19]

สำหรับลูกจ้าง

 1. กรอกคำร้องใน แบบคำขอรับประโยชน์ทดแทน ในกรณีว่างงาน หรือ สปส. 2-01/7

 2. ส่ง สปส. 2-01/7 ให้นายจ้าง พร้อมกับสำเนาสมุดบัญชีเงินฝากของคุณ
 3. เมื่อนายจ้างดำเนินการให้คุณเรียบร้อย คุณจะได้รับเงินชดแทนจากประกันสังคมโดยการโอนเข้าบัญชี ภายในระยะเวลา 5 วันทำการ หากเงินยังไม่เข้าบัญชีให้โทรติดต่อไปยังสายด่วน 1506 ตลอด 24 ชั่วโมง

สำหรับนายจ้าง

 1. นำแบบคำร้อง สปส. 2-01/7 ของลูกจ้าง + หนังสือรับรองการหยุดงาน (ในกรณีที่ราชการสั่งปิด / กรณีที่ต้องกักตัว) บันทึกที่ระบบ e-Service ในเว็บไซต์ www.sso.co.th
 2. ไปยังหน้าหลัก www.sso.co.th และกดที่ สถานประกอบการตามรูป
 3. จากนั้นให้กดเข้าสู่ระบบตามรูปรูปภาพ และกรอกชื่อผู้ใช้ รหัสผ่าน หากคุณมีข้อสงสัยในการใช้งาน E-services สามารถอ่านคู่มือการใช้งานสำหรับสถานประกอบการ E-services ได้จากลิ้งก์ที่เราใส่ให้
 4. เมื่อเข้าสู้ระบบเรียบร้อยให้กดที่เมนู “แจ้งผู้ประกันตน หยุดงานชั่วคราว (ว่างงานสุดวิสัย)” ตามรูปเลยค่ะ ขั้นตอนการขอ รับสิทธิจากประกันสังคม กรณีว่างงาน [โควิด19] 3
 5. เมื่อดำเนินการยื่นขอรับสิทธิว่างงานในระบบ e-Service เรียบร้อยแล้ว ให้รวบรวม สปส. 2-01/7 ของลูกจ้างที่ได้บันทึกในระบบ e-Service แล้ว ส่งไปรษณีย์ไปยังสำนักงานประกันสังคมในพื้นที่ที่สถานที่ประกอบการของคุณตั้งอยู่ ภายใน 3 วันทำการนับแต่วันที่บันทึกนระบบ e-Service เสร็จสิ้น

หมายเหตุ

 • ลูกจ้างผู้ประกันตน ไม่ต้องเดินทางมายังสำนักงานประกันสังคมด้วยตัวเอง
 • หากเงินยังไม่เข้าบัญชีให้โทรติดต่อไปยังสายด่วน 1506 ตลอด 24 ชั่วโมง
 • สำหรับนายจ้างที่ใช้ระบบ e-Service ครั้งแรกจะต้องทำการลงทะเบียนที่ www.sso.co.th ก่อน

วิธี ขอรับเงินทดแทนจาก ประกันสังคม กรณีว่างงานจาก โควิด19

ขอบคุณข้อมูลจาก Facebook เพจ “สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน

Mine Melody

Mine Melody

I am a graduate of Department of Computer Engineering Prince of Songkhla University. I really enjoy writing and reviewing technology and women's products.

Next Post