ค่าตรวจ สิทธิการตรวจ โคโรนาไวรัส COVID-19

เชื่อว่าหลาย ๆ คนมีความกังวลเกี่ยวค่าใช้จ่ายในการตรวจโคโรนาไวรัส หรือโรค COVID-19 เพราะมีกระแสออกมามากมายว่าค่าตรวจหาเชื้อนั้นราคาค่อนข้างสูง แต่จริง ๆ แล้วเราสามารถใช้สิทธิ์ที่มีอยู่ของเราขอรับการตรวจหาเชื้อได้ บางสิทธิ์อาจจะฟรีด้วยซ้ำ หากเราจัดอยู่ในบุคคลผู้ที่เดินทางกลับมาจากประเทศกลุ่มเสี่ยง, ผู้ที่ต้องอยู่ใกล้ชิดกับผู้ติดเชื้อ (หรือผู้ต้องสงสัยว่าติดเชื้อ), มีอาชีพเสี่ยง (สจ๊วต แอร์โฮสเตส คนขับรถที่มีผู้โดยสารเป็นนักท่องเที่ยว บุคลากรทางการแพทย์ที่ใกล้ชิดผู้ป่วยติดเชื้อ) หรือมีอาการต้องสงสัยว่าเป็นผู้ป่วยติดเชื้อโคโรนาไวรัส อาทิเช่น มีไข้ขึ้นสูง(37.5 องศา) ไอ จาม มีน้ำหมูก เจ็บคอ หายใจถี่ หายใจหอบ และหายใจลำบาก หรือมีอาการระบบทางเดินหายใจ ถือว่ามีอาการเสี่ยงติดเชื้อให้รีบไปขอตรวจที่โรงพยายบาลโดยทันที โดยต้องสวมหน้ากากอนามัยระหว่างทางไปพบแพทย์ที่โรงพยาบาล และควรงดใช้ระบบขนส่งสาธารณะ อยู่ให้ห่างสถานที่ผู้คนแอ่อัด หากจำเป็นต้องอยู่ใกล้ชิดร่วมผู้อื่น ควรเว้นระยะห่างอย่างน้อย 2 เมตร และไม่สัมผัสโดนตัวผู้อื่น เพื่อป้องกันการแพ่กระจายเชื้อสู้ผู้อื่น

1. สิทธิประกันสังคม

สำหรับผู้ที่ต้องการเข้ารับการตรวจหาเชื้อ COVID-19 นั้นแบ่งออกเป็น 2 กรณี ได้แก่

กรณีเพิ่งเดินทางกลับมาจากประเทศกลุ่มเสี่ยง

มีอาการป่วย

 • เข้าโรงพยาบาลตามสิทธิการรักษาที่เลือกไว้
 • ตรวจหาเชื้อฟรี และไม่มีค่าใช้จ่ายใด ๆ กรณีติดเชื้อ COVID-19

กรณีไม่สามารถเข้ารับการตรวจตามโรงพยาบาลที่เลือกไว้ได้ อาทิเช่น คุณอยู่ต่างจังหวัด คุณสามารถเข้ารับการตรวจจากโรงพยาบาลรัฐได้ทุกที หรือพยาบาลที่อยู่ใกล้ที่คุณสะดวกได้ก่อน โดยขอเบิกจ่ายกรณีฉุกเฉิน 72 ชั่วโมง หากมีแนวโน้มว่าต้องอยู่กักตัวที่โรงพยาบาล อย่าลืมแจ้งสิทธิ์กับทางโรงพยาบาลก่อน

เช็กโปรโมชั่น Shopee ลดราคาสินค้า โปรสินเดือนเช็กโปรโมชั่น Shopee ลดราคาสินค้า โปรสินเดือนเช็กโปรโมชั่น Shopee ลดราคาสินค้า โปรสินเดือน

ไม่มีอาการป่วย

หากยังไม่มีอาการป่วย ขอให้รอดูอาการอย่างน้อย 14 วัน ก่อน ไปขอตรวจเชื้อที่โรงพยาบาล เพราะส่วนใหญ่เชื้อจะอยู่ในระยะฟักตัว 14 วันแรกหลังจากที่รับเชื้อมา การที่เรารีบไปตรวจก่อนจะทำให้ตรวจพบเชื้อยากมาก ดังนั้นเมื่อเดินทางกลับมาจากประเทศกลุ่มเสี่ยงแล้ว หากคุณยังไม่มีอาการใด ๆ ให้เก็บตัวอยู่ที่บ้านก่อนอย่างน้อย 14 วัน โดยสามารถอ่านบทความ วิธีกักตัวเองในบ้าน 14 วัน ต้องปฏิบัติตัวอย่างไร ได้จากที่นี่

กรณีไม่ได้เดินทางไปยังประเทศกลุ่มเสี่ยง

สำหรับผู้ตรวจพบเชื้อโคโรนาไวรัส COVID-19

ต้องหยุดรักษาตัว ได้ค่าชดเชยเท่าไร?

ค่าจ้างจากนายจ้าง

 • ผู้ประกันตนมาตรา 33 สามารถใช้สิทธิ์ลาป่วย โดยจะยังได้รับค่าจ้างไม่เกิน 30 วัน/ปี

เงินทดแทนการขาดรายได้จากประกันสังคม

 • กรณีเจ็บป่วยด้วยโรคเรื้อรัง รับเงินทดแทนในอัตรา 50% ของค่าจ้าง ไม่เกิน 90 วัน/ครั้ง และไม่เกิน 180 วัน/ปี
 • กรณีเป็นโรคเรื้อรัง รับเงินทดแทนในอัตรา 50% ของค่าจ้าง ไม่เกิน 365 วัน

ได้สิทธิ์รับเงินทดแทนขาดรายได้จากประกันสังคมกรณีใดบ้าง

ผู้ประกันตนมาตรา 33

 • ต้องส่งเงินสมทบภายใน 15 เดือนย้อนหลัง โดยไม่น้อยกว่า 3 เดือน และแพทย์มีคำสั่งให้หยุดพักรักษาตัว
 • กรณีลาป่วยเกิน 30 วันที่ได้รับเงินจากนายจ้าง สามารถยื่นขอรับเงินทดแทนจากประกันสังคมได้
 • ต้องมีหนังสือรองรับว่าได้รับเงินจากนายจ้างครบ 30 วันแล้ว
 • รับเงินทดแทนในอัตรา 50%  ของค่าจ้าง ไม่เกิน 90 วัน/ครั้ง และไม่เกิน 180 วัน/ปี
 • กรณีเป็นโรคเรื้อรัง รับเงินทดแทนในอัตรา 50% ของค่าจ้าง ไม่เกิน 365 วัน

ผู้ประกันตนมาตรา 38

 • คือผู้ที่อยู่ในสิทธิผู้ประกันตนมาตรา 33 แต่ออกจากงานแล้ว ซึ่งยังอยู่ในสิทธิ์คุ้มครอง 6 เดือน
 • ต้องส่งเงินสมทบภายใน 15 เดือนย้อนหลัง โดยไม่น้อยกว่า 3 เดือน และแพทย์มีคำสั่งให้หยุดพักรักษาตัว
 • ยังคงเจ็บป่วยภายใน 6 เดือน
 • รับเงินทดแทนในอัตรา 50%  ของค่าจ้าง ไม่เกิน 90 วัน/ครั้ง และไม่เกิน 180 วัน/ปี
 • กรณีเป็นโรคเรื้อรัง รับเงินทดแทนในอัตรา 50% ของค่าจ้าง ไม่เกิน 365 วัน

ผู้ประกันตนมาตรา 39

 • คือผู้ที่ประกันตนเอง
 • ต้องส่งเงินสมทบภายใน 15 เดือนย้อนหลัง โดยไม่น้อยกว่า 3 เดือน และแพทย์มีคำสั่งให้หยุดพักรักษาตัว
 • นำหลักฐานรายได้หรือกิจการที่สร้างรายได้มาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ จะได้รับ เงินทดแทนการขาดรายได้ 50% (โดยคิดจากฐานเงินสมทบของผู้ประกันตนมาตรา 39) รับเงินทดแทนในอัตรา 50%  ของค่าจ้าง ไม่เกิน 90 วัน/ครั้ง และไม่เกิน 180 วัน/ปี กรณีเป็นโรคเรื้อรัง รับเงินทดแทนในอัตรา 50% ของค่าจ้าง ไม่เกิน 365 วัน
 • หากไม่มีรายได้ จะไม่รับเงินทดแทนการขาดรายได้จากประกันสังคม

ผู้ประกันตนมาตรา 41

 • คือผู้ที่ลาออกผู้ประกันตนมาตรา 39 แต่ยังอยู่ในสิทธิ์คุ้มครอง 6 เดือน
 • ต้องส่งเงินสมทบภายใน 15 เดือนย้อนหลัง โดยไม่น้อยกว่า 3 เดือน
 • ยังคงเจ็บป่วยภายใน 6 เดือน และแพทย์มีคำสั่งให้หยุดพักรักษาตัว
 • จะได้รับสิทธิ์เหมือนกับผู้ประกันตนมาตรา 39

ทราบถามรายละเอียดได้ที่ 1506 หรือ Page Facebook จาก สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน


2. สิทธิบัตรทอง 30 บาท

สำหรับผู้ที่ต้องการเข้ารับการตรวจหาเชื้อ COVID-19 นั้นแบ่งออกเป็น 2 กรณี ได้แก่

กรณีมีอาการต้องสงสัยติดเชื้อ COVID-19

 • หากมีอาการต้องสงสัยให้สายด่วนกรมควบคุมโรค 1422 (หากโทรหากรมควบคุมโรค 1422 ไม่ติด แนะนำให้โทร 1669)
 • สามารถไปตรวจได้ที่โรงพยาบาลตามสิทธิ์ที่คุณเลือกได้ไว้ หรือโรงพยาบาลของรัฐก็ได้
 • หากได้รับการวินิจฉัยจากแพทย์ว่าเป็นผู้ป่วยติดเชื้อโคโรนาไวรัส หรือ COVID-19 โดยจะไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใด ๆ

กรณีไม่มีอาการต้องสงสัยติดเชื้อ COVID-19 แต่สงสัยเองว่าจะป่วย

ทราบถามรายละเอียดได้ที่ Page Facebook จาก สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ


3. ค่าบริการค่าตรวจหาเชื้อ โควิด-19 ในโรงพยาบาลรัฐและโรงพยาบาลเอกชน

ตารางราคาค่าบริการในการตรวจเชื้อ โควิด-19 แต่ละโรงพยาบาล

โรงพยาบาล ค่าบริการ (บาท) เบอร์โทร
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ 3,000-6,000 02 649 4000
โรงพยาบาลราชวิถี 3,000-6,000 02 354 8108
โรงพยาบาลเปาโล ทุกสาขา 5,000-13,000 02 279 7000
โรงพยาบาลรามาธิบดี 5,000 02 201 1000
โรงพยาบาลบางกอก 9 อินเตอร์เนชั่นแนล 5,000 02 109 9111
โรงพยาบาลพญาไท 2 6,500 02 271 6700
โรงพยาบาลแพทย์รังสิต 7,000 02 998 9999
โรงพยาบาลศิริราชปิยมหาราชการุณย์ 9,900 02 419 1000

ค่าใช้จ่ายการตรวจเชื้อ ขึ้นอยู่กับระดับความเสี่ยงของการติดเชื้อ ซึ่งอาจจะส่งผลให้ราคาบริการสูงกว่าข้อมูลข้างต้น
ข้อมูลตารางจาก Page Facebook : infectious ง่ายนิดเดียว


4. ขั้นตอนการตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรน่าที่ สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง กรมควบคุมโรค

สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง กรมควบคุมโรค

ขั้นตอนการขอเข้าตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรน่าหรือโรค COVID-19 ที่สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง กรมควบคุมโรค หรือ “สปคม” สำหรับใครที่คิดว่ามีอาการของโรค โควิด-19 แต่ทางโรงพยาบาลไม่รับตรวจเนื่องจากไม่ได้จัดอยู่ในนิยามบุคคลกลุ่มเสี่ยง (อันได้แก่ ผู้ที่เดินทางกลับจากประเทศกลุ่มเสี่ยง ผู้ที่ต้องทำงานใกล้ชิดกับนักท่องเที่ยวหรือผู้ป่วยติดเชื้อ สุดท้ายคือผู้ที่มีอาการป่วยคล้ายไข้หวัดและมีประวัติอยู่ในสถานที่แออัดเกิน 50 คน) และคุณก็ไม่อยากไปตรวจที่โรงพยาบาลรัฐและโรงพยาบาลเอกชนเนื่องจากราคาค่าบริการที่ค่อนข้างสูง คุณสามารถมาตรวจได้ที่กรมควบคุมโรคโดยมีค่าตรวจอยู่ที่ประมาณ 2,700 บาท/คน และใช้เวลาในการตรวจหาเชื้อเพียงแค่ 5 นาที

แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นขอให้คุณจัดอยู่ในกลุ่มที่แสดงอาการหรือเป็นผู้ที่มีความเสี่ยงติดเชื้อจริง ๆ ในการมาขอตรวจที่ สปคม สำหรับใครที่ยังไม่มีการแสดงอาการใด ๆ เกี่ยวกับโรค COVID-19 ควรกักตัวเองรอดูอาการอยู่ที่บ้านก่อน 14 วัน เพื่อไม่ให้เป็นการเพิ่มภาระให้แก่แพทย์หรือเจ้าหน้าที่บุคลากรทางการแพทย์

 1. เริ่มต้นด้วยการเดินทางไปที่ สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง กรมควบคุมโรค หรือ “สปคม” พิกัด 24/56 ถนน พหลโยธิน แขวง อนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220
 2. โดย สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง กรมควบคุมโรค จะให้บริการในวันจันทร์ – ศุกร์เท่านั้น และมีรอบการตรวจ 3 รอบ อันได้แก่ 8.30-11.30 และ 13.00-14.30 และ 16.00-19.00 สามารถโทรนัดล่วงหน้าได้ โดยการโทรสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ 02 521 1668 หรือ 06 164 24406
 3. จากนั้นเจ้าหน้าที่จะตรวจคัดกรองกลุ่มคน ซึ่งแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มที่มีไม่รุ่นแรงมีเสี่ยงติดเชื้อน้อย และกลุ่มที่สุ่มเสี่ยงอาจจะเป็นโรค COVID-19
 4. จากนั้นคุณหมอจะทำการเอาเนื้อเยื่อจากโพรงจมูกและช่องคอไปตรวจหาเชื้อใช้เวลาในส่วนเพียง 5 นาที และรอผลตรวจจาก Lab ประมาณ 4 ชั่วโมง
 5. กรณีที่ตรวจแล้วพบเชื้อ COVID-19 ทาง สปคม จะคืนค่าบริการในการตรวจ 2,700 บาท เต็มจำนวน

ขอบคุณข้อมูล Page Facebook จาก คิงคองเป็นคนแดก และ สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง กรมควบคุมโรค


บทสรุปส่งท้าย

กลุ่มเสี่ยงติดเชื้อ

 1. บุคคลผู้ที่เดินทางกลับมาจากประเทศกลุ่มเสี่ยง
 2. ผู้ที่ต้องอยู่ใกล้ชิดกับผู้ติดเชื้อ หรือผู้ต้องสงสัยว่าติดเชื้อ
 3. ผู้ที่มีอาชีพเสี่ยงต่อการติดเชื้อง่าย อาทิเช่น สจ๊วต แอร์โฮสเตส คนขับรถที่มีผู้โดยสารเป็นนักท่องเที่ยว บุคลากรทางการแพทย์ที่ใกล้ชิดผู้ป่วยติดเชื้อ
 4. ผู้ที่มีอาการต้องสงสัยว่าเป็นผู้ป่วยติดเชื้อโคโรนาไวรัส อาทิเช่น มีไข้ขึ้นสูง(37.5 องศา) ไอ จาม มีน้ำหมูก เจ็บคอ หายใจถี่ หายใจหอบ และหายใจลำบาก หรือมีอาการระบบทางเดินหายใจ
 5. ล่าสุดได้มีการ Update ยืนยันจากกระทรวงสาธารณสุขแล้วว่า ผู้ที่มีอาการป่วยคล้ายไข้หวัด และมีประวัติอยู่ในสถานที่แออัดเกิน 50 คน ที่ต้องอยู่ในระยะประชิด สามารถตรวจโรคโควิด-19 ฟรี เช่นกัน 

*** ผู้ที่เข้าข่ายเสี่ยงจากที่กล่าวมาทั้งหมด หากมีอาการป่วยตามที่ระบุไว้ สามารถตรวจโรคโควิด-19 ฟรี แล้วไปตรวจหาเชื้อที่โรงพยาบาลไม่ว่าสังกัดใดก็ตาม แล้วถูกเรียกเก็บเงินค่ารักษา ขอให้โทรแจ้งสายด่วน 1669 ทันที

คำแนะนำการใช้สิทธิ์

 1. หากคุณเป็นจัดอยู่ในกลุ่มเสี่ยงติดเชื้อ และมีอาการป่วยร่วมด้วย ให้รีบไปตรวจหาเชื้อได้ที่โรงพยาบาล โดยสามารถใช้สิทธิประกันสังคม หรือสิทธิบัตรทอง 30 บาท ได้ฟรี โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใด ๆ
 2. หากคุณเป็นจัดอยู่ในกลุ่มเสี่ยงติดเชื้อ แต่ไม่มีอาการป่วย จะต้องเสียค่าใช้จ่ายเอง 
 3. แต่หากคุณไม่ได้จัดอยู่ในกลุ่มผู้เสี่ยงติดเชื้อ และไม่มีอาการป่วยใด ๆ แต่ต้องการตวจหาเชื้อ จะต้องเสียค่าใช้จ่ายเอง

สำหรับใครที่ตรวจแล้วไม่พบเชื้อโคโรนาไวรัส หรือ COVID-19 ก็อย่าลืมป้องกันตัวเองอยู่สม่ำเสมอนะคะ ไม่ว่าจะเป็นการล้างมืออย่างถูกต้อง การพกแอลกอฮอล์เจล การสวมหน้ากากอนามัย หรือหน้ากาก N95 เพื่อลดความเสี่ยงในการแพร่กระจายเชื้อ และอย่าลืมทำประกันภัยไว้เพื่อในยามกรณีฉุกเฉิน เพราะไม่รู้ว่าอนาคตเราอาจจะเป็นป่วยติดเชื้อก็เป็นไปได้ เพราะตอนนี้เองก็เริ่มมีแนวโน้มการระบาดหนักในประเทศไทยแล้ว ซึ่งเราได้เคยเขียนบทความรวมประกันภัยสำหรับไวรัสโคโรน่าไว้ให้ได้เลือกอ่านกัน ด้วยรักและห่วงใย จากใจนะคะ

Mine Melody

Mine Melody

I am a graduate of Department of Computer Engineering Prince of Songkla University. I really enjoy writing and reviewing technology and women's products.

Next Post