เช็ก! กรมขนส่งทางบก งด/เปิด ให้บริการประชาชนอะไรบ้าง – โควิด 19 ระลอก 2

การอบรมและทดสอบ รวมไปถึงการต่ออนุญาตใบขับรถในช่วงนี้อาจเป็นเรื่องที่ค่อนข้างลำบากสักเล็กน้อย เพราะสถานการณ์โควิดระลอก 2 ยังคงน่ากลัวอยู่ ทำให้ประชาชนหลายคนไม่กล้าที่จะออกนอกบ้าน เนื่องจากอาจเสี่ยงต่อการติดเชื้อได้ ดังนั้นทางสำนักงานขนส่งจึงได้มีการปิดและเปิดบริการในบางส่วนเพื่อความปลอดภัยของประชาชนเอง อีกทั้งยังมีมาตรการที่ผ่อนผันและเยียวยาผู้ที่มีใบอนุญาตขับขี่ที่สิ้นอายุให้สามารถใช้งานได้ในช่วงระยะเวลานี้ได้ ซึ่งรายละเอียดปลีกย่อยนั้นมีอะไรบ้าง วันนี้เราได้ทำการรวบรวมและสรุปข้อมูลมาให้ทุกคนได้อ่านกันครับ

เช็ก! กรมขนส่งทางบก งด/เปิด ให้บริการประชาชนอะไรบ้าง – โควิด 19 ระลอก 2

กรมขนส่งทางบก งด ให้บริการอะไรบ้าง

  • งดการอบรมและทดสอบที่สำนักงานขนส่ง ไม่ว่าจะเป็น การขอใบอนุญาติขับรถ, ใบอนุญาตเป็นผู้ประจำรถ หรือบัตรประจำตัวคนขับรถ ใหม่ ทุกชนิด
  • งดการอบรมและทดสอบที่สำนักงานขนส่ง สำหรับการ ต่อ ไม่ว่าจะเป็น การขอใบอนุญาติขับรถ, ใบอนุญาตเป็นผู้ประจำรถ หรือบัตรประจำตัวคนขับรถ ทุกชนิด
กรมขนส่งทางบก เปิด ให้บริการอะไรบ้าง

ทางกรมขนส่งยังคงเปิดให้บริการในด้านใบอนุญาติขับรถ ซึ่งไม่ได้มีการอบรมหรือทดสอบภายในสำนักงานขนส่ง ดังนี้

  • ผู้ที่มีหนังสือรับรองการอบรมหรือทดสอบหลักสูตร จากโรงเรียนขนส่งการขนส่ง สถาบันศึกษาที่ผ่าน MOU รวมไปถึงโรงเรียนสอนขับรถที่ผ่านการรับรอง
  • ผู้ที่ต้องการขอเปลี่ยนประเภทบัตรอนุญาติขับรถจาก 2 ปี เป็น 5 ปี
  • ผู้ที่ต้องการต่ออายุใบอนุญาตขับรถและผ่านการอบรมมาแล้วจาก e-Learning
  • ผู้ที่ต้องการขอรับใบอนุญาตขับรถระหว่างประเทศ ซึ่งประเทศไทยเป็นภาคี
  • ผู้ที่ต้องการขอรับใบแทนใบอนุญาตขับรถ เนื่องจากใบอนุญาตตัวจริงชำรุดหรือสูญหาย
  • ผู้ที่ต้องการขอแก้ไขสาระสำคัญ การขอหนังสือรับรองใบอนุญาตขับรถ
  • ผู้ที่ต้องการต่ออายุใบอนุญาติเป็นผู้บริการ, ผู้เก็บค่าโดยสาร หรือนายตรวจ
  • ผู้ที่ขอรับใบอนุญาตขับรถสาธารณะและใบอนุญาตเป็นผู้ขับรถ ที่ได้รับผลการอบรมหรือทดสอบ ไม่พบประวัติอาชญากรรม
  • ผู้ที่ต้องการทดสอบแก้ตัว คือผ่านการอบรมมาแล้วเรียบร้อย แต่ไม่ผ่านการทดสอบขับรถหรือข้อเขียน

มาตรการเยียวยา

เมื่อทางสำนักงานขนส่งกลับมาเปิดบริการได้ตามปกติ จะมีการเยียวยาให้กับผู้ที่มีใบอนุญาตขับรถและใบอนุญาตเป็นผู้ประจำรถ ซึ่งมีอายุเกิน 1 หรือ 3 ปีดังนี้

 1. ผู้ที่ใบอนุญาติขับรถ หมดอายุเกิน 1 ปี ในระหว่างวันที่ 4 มกราคม 2564 ถึง 31 มีนาคม 2564 (ได้รับการยกเว้นการทดสอบข้อเขียน)
 2. ผู้ที่ใบอนุญาติขับรถ หมดอายุเกิน 3 ปี ในระหว่างวันที่ 4 มกราคม 2564 ถึง 31 มีนาคม 2564 (ได้รับการยกเว้นการทดสอบขับรถ)
 3. ผู้ที่ใบอนุญาตเป็นผู้ขับรถ หมดอายุเกิน 3 ปี ในระหว่างวันที่ 4 มกราคม 2564 ถึง 31 มีนาคม 2564 (ได้รับการยกเว้นการทดสอบขับรถ)
 4. เอกสารที่เป็นใบรับรองแพทย์ หนังสือรับรองการผ่านการอบรมและทดสอบ ผลผ่านการอบรมจากระบบ e-Learning คำขอที่ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จภายใน 90 วัน เอกสารทั้งหมดสามารถใช้ได้ถึง 31 มีนาคม 2564

ทั้งนี้ใบอนุญาตขับขี่ที่สิ้นอายุแล้วสามารถใช้ได้ถึง 31 มีนาคม 2564
มาตรการสำหรับคนที่ต้องใช้บริการ ณ สำนักงานงานขนส่ง

ด้วยสถานการณ์โควิดที่ยังคงแพร่ระบาด ทำให้สำนักงานขนส่งมีมาตรการ D-M-H-T-T ซึ่งนั่นคือ การเว้นระยะห่างทางสังคม (D) การสวมใส่หน้ากากอนามัย (M) ล้างมือให้บ่อย (H) ตรวจสอบอุณหภูมิ (T) ใช้แอปพลิเคชันไทยชนะ (T) ทั้งนี้การบริการบางอย่างสามารถทำได้ผ่านทางออนไลน์ ไม่ว่าจะเป็น

 • สอบถามข้อมูลค่าภาษีประจำปีออนไลน์
 • ชำระภาษีออนไลน์
 • อบรมผ่านระบบออนไลน์
 • จองหมายเลขทะเบียนรถกรุงเทพมหานคร
 • จองคิวเข้ารับบริการผ่านแอปพลิเคชัน DLT Smart Queue (วิธีลงทะเบียนใช้ DLT QR Licence)

ดาวน์โหลดแอปพลิเคชั่น DLT QR Licence ได้จาก Google Play และ IOS

ขอบคุณที่มาข้อมูลจาก :

 1. เพจ Facebook กรมการขนส่งทางบก PR.DLT.News
 2. เว็บไซต์กรมการขนส่งทางบก : กรมการขนส่งทางบก ขอความร่วมมือสำนักงานตำรวจแห่งชาติผ่อนผันการบังคับใช้กฎหมาย ใบขับขี่ที่สิ้นอายุแล้วยังใช้ได้ถึง 31 มี.ค. 64
 3. เว็บไซต์กรมการขนส่งทางบก : กรมการขนส่งทางบก ปรับการให้บริการ ณ ที่ทำการสำนักงานขนส่ง เข้มข้นมาตรการป้องกัน D-M-H-T-T แนะ!!! ประชาชนใช้บริการออนไลน์ สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย โดยไม่ต้องเดินทาง ลดความเสี่ยง ลดการแพร่ระบาดโควิด-19
Gun Natchapon

Gun Natchapon

สวัสดีครับชื่อ ณัชพล ชนะสิทธิ์ จบจากมหาวิทยาลัยกรุงเทพ สาขาวารสารศาสตร์ งานถนัดที่สุดคือการกินและเขียนคอนเทนต์ เวลาว่างส่วนใหญ่หมดไปกับการฟังเพลงและเต้นคร่อมจังหวะ

Related Posts

Next Post