เช็ค รับเงินเยียวยา 3500 บาท 2 เดือน พร้อมลดค่าน้ำค่าไฟ -โควิด19 ระลอก 2

แม้ว่าจะมีการล็อกดาวน์ในพื้นที่จังหวัดเสี่ยงต่อการแพร่กระจ่ายเชื้อโควิด 19 ไปแล้วหลายจังหวัด ไม่ว่าจะเป็น การจำกัดเวลาเปิดปิดของสถานประกอบการ, การควมคุมการเข้าออกพื้นที่, การงดกิจกรรมที่รวมตัวของคนหมู่มาก หรือการเรียนออนไลน์จากที่บ้าน ซึ่งยังไม่รวมถึงเหล่าพ่อค้าแม่ค้า คนหาเช้ากินค่ำ และผู้ที่ทำงานด้านการท่องเที่ยวที่ได้รับผลกระทบโดยตรง สิ่งเหล่านี้ทำให้ระบบเศรษฐกิจเสียหายเป็นวงกว้าง หลาย ๆ คนต้องขาดรายได้และตกงาน แม้ว่าจะมีมาตรการเยียวยาสำหรับผู้ประกันตนกรณีวางงานจากโควิดรอบใหม่ หรือการลดส่งเงินสมทบประกันสังคม แต่สิ่งเหล่านี้คงยังไม่เพียงพอและไม่ครอบคลุมกับประชาชนทุกอาชีพและทุกคน เพราะถึงแม้ว่าทุกอย่างจะล็อกดาวน์แต่ภาระหนี้สินและรายจ่ายไม่ได้หยุดตามไปด้วย ทุกอย่างยังคงต้องกินต้องใช้เช่นเดิม

ดังนั้น ครม. จึงเห็นชอบให้มีการเพิ่ม “มาตรการเยียวยารอบสอง” เพื่อให้คนทุกได้รับความช่วยอย่างเท่าเทียมที่สุด ซึ่งจะมีอะไรบ้างมาดูกันค่ะมาตรการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากโควิครอบสองมีอะไรบ้าง

1. เงื่อนไขการลดค่าไฟฟ้า

 1. มีการลดค่าไฟสำหรับของครัวเรือนและกิจการขนาดเล็ก
 2. เริ่มลดค่าไฟ ตั้งแต่รอบบิลของเดือน กุมภาพันธ์ – มีนาคม 2564 เป็นต้นไป เป็นระยะเวลาทั้งสิ้น 2 เดือน
 3. ครัวเรือนไหนใช้ไฟฟ้าไม่เกิน 150 หน่วย/เดือน ไม่ต้องจ่ายค่าไฟใน 90 หน่วยแรก
 4. ครัวเรือนไหนใช้ไฟฟ้าเกิน 150 หน่วย/เดือน ก็จะลดให้ 10%
 5. กิจการขนาดเล็ก (ที่ไม่ใช่หน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจ) ได้รับสิทธิ์ใช้ไฟฟ้าฟรีใน 50 หน่วยแรก

2. เงื่อนไขการลดค่าน้ำปะปา

 1. ลดค่าน้ำประปาลง โดยคิดเป็น 10% สำหรับที่อยู่อาศัยและกิจการขนาดเล็กเท่านั้น ไม่ร่วมหน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจ
 2. เริ่มลดค่าน้ำ ตั้งแต่รอบบิลของเดือน กุมภาพันธ์ – มีนาคม 2564 เป็นต้นไป เป็นระยะเวลาทั้งสิ้น 2 เดือน
3. เงื่อนไขการลดค่าอินเตอร์เน็ต

 1. สำหรับค่าใช้จ่ายอินเตอร์เน็ตนั้น มีมติเห็นชอบจาก กสทช.และผู้ประกอบการต่าง ๆ ให้เพิ่มความเร็วและความแรงของอินเทอร์เน็ตทั้งแบบเน็ตบ้านและเน็ตมือถือ
 2. มีการช่วยลดค่าใช้จ่ายให้ผู้ใช้บริการ เนื่องจากสนับสนุนให้พนักงานทำงานจากบ้าน (work from home)
 3. ประชาชนที่มีความประสงค์อยากใช้แอปพลิเคชันหมอชนะ จะไม่ไม่คิดค่าบริการข้อมูลเป็นระยะเวลา 3 เดือน (“ฟรี”)

4. เพิ่มสิทธิโครงการคนละครึ่ง 1 ล้านสิทธิ

ทั้งนี้จากการติดตามประเมินผล โครงการคนละครึ่ง ถือว่าเป็นอีกหนึ่งมาตรการเยียวยาประชาชนจากพิษโควิด ที่ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจได้ดี และอาจจะเปิดให้ลงทะเบียนรอบใหม่เพิ่มอีก 1 ล้านสิทธิ์ในช่วงปลายเดือนมกราคม 2564 นี้ค่ะ (วันที่ 20 มกราคมนี้)

5. ช่วยเหลือ  3,500 บาท/คน/เดือน เป็นจำนวน 2 เดือน

สำหรับกลุ่มที่จัดอยู่ในแรงงานนอกระบบ, อาชีพอิสระ และเหล่าพี่น้องชาวเกษตรกร ก็อย่าพึ่งน้อยใจไปนะคะ เพราะทาง ครม.  กำลังมีนโยบายเยียวยาทุกคนที่ได้รับผลกระทบจากโควิดอย่างครอบคลุมที่สุดเท่าที่จะทำได้ ซึ่งในตอนนี้กำลังพิจารณาการเยียวยาที่เหมาะสมอยู่ โดยการช่วยเหลือทุกคนเป็นจำนวนเงิน 3,500 บาท/คน/เดือน เป็นระยะเวลา 2 เดือนก่อน

ซึ่งจะให้ประชาชนไปลงทะเบียนผ่านโครงการ “เราชนะ” เพื่อรับสิทธิ์ แต่ตอนนี้ยังไม่ทราบถึงเงื่อนไขและกำหนดการใด ๆ ต้องรอทาง ครม. มาแจ้งให้ทราบเป็นแน่ชัดอีกทีในสัปดาห์หน้า

เช็ก ใครไม่มีสิทธิ์รับเงินช่วยเหลือ เราชนะ 3,500 บาท 

 1. ผู้ที่อยู่ในระบบประกันสังคม มาตรา 33  (ยกเว้นผู้ที่อยู่ในมาตรา 39 และมาตรา 40)
 2. ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ของรัฐ และพนักงานของรัฐวิสาหกิจ
 3. ผู้ที่มีรายได้สูง (อาจจะประเมินจากฐานเงินเดือนและบัญชีเงินฝาก)

เช็ก ใครที่มีสิทธิ์รับเงิน เราชนะ 3500 2 เดือนบ้าง?

 1. เกษตรกร มีสิทธิ์ แต่ต้องลงทะเบียนใหม่ เพราะระบบไม่ได้ใช้ฐานข้อมูลเดิมจากกระทรวงเกษตร
 2. กลุ่มอาชีพอิสระ มีสิทธิ์
 3. มาตรา 39/40 มีสิทธิ์
 4. เราไม่ทิ้งกัน มีสิทธิ์ (ระบบจะทำการตรวจสอบจากฐานข้อมูล)
 5. สวัสดิการแห่งรัฐ/บัตรคนจน มีสิทธิ์ และไม่ต้องลงทะเบียน เงินจะโอนเข้าบัญชีเองอัตโนมัติ
 6. คนละครึ่ง มีสิทธิ์ และไม่ต้องลงทะเบียน แต่ไม่ใช่ว่าจะได้สิทธิ์ทุกคน เพราะรัฐจะทำการตรวจสอบเองว่าใครควรได้สิทธิ์

โดยโครงการเราชนะ จะเปิดให้ลงทะเบียนภายในสิ้นเดือนมกราคม (ยังไม่ทราบวันที่แน่ชัดเพราะต้องรอการประชุมหลังวันที่ 19 มกราคม 2564) ผ่านแอปพลิเคชัน “เราชนะ” และ เว็บไซต์ “เราชนะ.com” และจะแจกเงินเป็นเวลา 2 เดือน คือ กุมภาพันธ์ และมีนาคม

(อัปเดตบทความนี้ในวันที่ 14 มกราคม 2564)

Mine Melody

Mine Melody

I am a graduate of Department of Computer Engineering Prince of Songkhla University. I really enjoy writing and reviewing technology and women's products.

Related Posts

Next Post