เช็ก รับเงินเยียวยา 3500 บาท 2 เดือน พร้อมลดค่าน้ำค่าไฟ -โควิด19 ระลอก 2

แม้ว่าจะมีการล็อกดาวน์ในพื้นที่จังหวัดเสี่ยงต่อการแพร่กระจ่ายเชื้อโควิด 19 ไปแล้วหลายจังหวัด ไม่ว่าจะเป็น การจำกัดเวลาเปิดปิดของสถานประกอบการ, การควมคุมการเข้าออกพื้นที่, การงดกิจกรรมที่รวมตัวของคนหมู่มาก หรือการเรียนออนไลน์จากที่บ้าน ซึ่งยังไม่รวมถึงเหล่าพ่อค้าแม่ค้า คนหาเช้ากินค่ำ และผู้ที่ทำงานด้านการท่องเที่ยวที่ได้รับผลกระทบโดยตรง สิ่งเหล่านี้ทำให้ระบบเศรษฐกิจเสียหายเป็นวงกว้าง หลาย ๆ คนต้องขาดรายได้และตกงาน แม้ว่าจะมีมาตรการเยียวยาสำหรับผู้ประกันตนกรณีว่างงานจากโควิดรอบใหม่ หรือการลดส่งเงินสมทบประกันสังคม แต่สิ่งเหล่านี้คงยังไม่เพียงพอและไม่ครอบคลุมกับประชาชนทุกอาชีพและทุกคน เพราะถึงแม้ว่าทุกอย่างจะล็อกดาวน์แต่ภาระหนี้สินและรายจ่ายไม่ได้หยุดตามไปด้วย ทุกอย่างยังคงต้องกินต้องใช้เช่นเดิม

ดังนั้น ครม. จึงเห็นชอบให้มีการเพิ่ม “มาตรการเยียวยารอบสอง” เพื่อให้คนทุกได้รับความช่วยอย่างเท่าเทียมที่สุด ซึ่งจะมีอะไรบ้างมาดูกันค่ะ

มาตรการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากโควิครอบสองมีอะไรบ้าง

1. เงื่อนไขการลดค่าไฟฟ้า

 1. มีการลดค่าไฟสำหรับของครัวเรือนและกิจการขนาดเล็ก
 2. เริ่มลดค่าไฟ ตั้งแต่รอบบิลของเดือน กุมภาพันธ์ – มีนาคม 2564 เป็นต้นไป เป็นระยะเวลาทั้งสิ้น 2 เดือน
 3. ครัวเรือนไหนใช้ไฟฟ้าไม่เกิน 150 หน่วย/เดือน ไม่ต้องจ่ายค่าไฟใน 90 หน่วยแรก
 4. ครัวเรือนไหนใช้ไฟฟ้าเกิน 150 หน่วย/เดือน ก็จะลดให้ 10%
 5. กิจการขนาดเล็ก (ที่ไม่ใช่หน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจ) ได้รับสิทธิ์ใช้ไฟฟ้าฟรีใน 50 หน่วยแรก

2. เงื่อนไขการลดค่าน้ำปะปา

 1. ลดค่าน้ำประปาลง โดยคิดเป็น 10% สำหรับที่อยู่อาศัยและกิจการขนาดเล็กเท่านั้น ไม่ร่วมหน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจ
 2. เริ่มลดค่าน้ำ ตั้งแต่รอบบิลของเดือน กุมภาพันธ์ – มีนาคม 2564 เป็นต้นไป เป็นระยะเวลาทั้งสิ้น 2 เดือน
3. เงื่อนไขการลดค่าอินเตอร์เน็ต

 1. สำหรับค่าใช้จ่ายอินเตอร์เน็ตนั้น มีมติเห็นชอบจาก กสทช.และผู้ประกอบการต่าง ๆ ให้เพิ่มความเร็วและความแรงของอินเทอร์เน็ตทั้งแบบเน็ตบ้านและเน็ตมือถือ
 2. มีการช่วยลดค่าใช้จ่ายให้ผู้ใช้บริการ เนื่องจากสนับสนุนให้พนักงานทำงานจากบ้าน (work from home)
 3. ประชาชนที่มีความประสงค์อยากใช้แอปพลิเคชันหมอชนะ จะไม่ไม่คิดค่าบริการข้อมูลเป็นระยะเวลา 3 เดือน (“ฟรี”)

4. เพิ่มสิทธิโครงการคนละครึ่ง 1 ล้านสิทธิ

ทั้งนี้จากการติดตามประเมินผล โครงการคนละครึ่ง ถือว่าเป็นอีกหนึ่งมาตรการเยียวยาประชาชนจากพิษโควิด ที่ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจได้ดี และอาจจะเปิดให้ลงทะเบียนรอบใหม่เพิ่มอีก 1 ล้านสิทธิ์ในช่วงปลายเดือนมกราคม 2564 นี้ค่ะ (วันที่ 20 มกราคมนี้)

5. ช่วยเหลือ  3,500 บาท/คน/เดือน เป็นจำนวน 2 เดือน

สำหรับกลุ่มที่จัดอยู่ในแรงงานนอกระบบ, อาชีพอิสระ และเหล่าพี่น้องชาวเกษตรกร ก็อย่าพึ่งน้อยใจไปนะคะ เพราะทาง ครม.  กำลังมีนโยบายเยียวยาทุกคนที่ได้รับผลกระทบจากโควิดอย่างครอบคลุมที่สุดเท่าที่จะทำได้ ซึ่งในตอนนี้กำลังพิจารณาการเยียวยาที่เหมาะสมอยู่ โดยการช่วยเหลือทุกคนเป็นจำนวนเงิน 3,500 บาท/คน/เดือน เป็นระยะเวลา 2 เดือนก่อน

ซึ่งจะให้ประชาชนไปลงทะเบียนผ่านโครงการ “เราชนะ” เพื่อรับสิทธิ์ แต่ตอนนี้ยังไม่ทราบถึงเงื่อนไขและกำหนดการใด ๆ ต้องรอทาง ครม. มาแจ้งให้ทราบเป็นแน่ชัดอีกทีในสัปดาห์หน้า


เงินเยียวยา “เราชนะ” 7000 บาท คืออะไร

เป็นเงินที่จะเข้ามาช่วยเหลือผู้ที่รับผลกระทบจากโควิด ซึ่งเดิมทีออกประกาศครั้งแรกบอกว่าจะให้ 3500 บาท 2 เดือน แต่หลังจากการประชุมในวันที่ 19 มกราคมที่ผ่านมามีมติเห็นชอบให้แบ่งจ่ายให้เป็นรายสัปดาห์จนครบ 7000 บาท ซึ่งเงินที่ได้นั้นก็ไม่ใช่เงินสดเหมือนโครงการเราไม่ทิ้งกันนะคะ เพราะเงินจะเข้าในแอปเป๋าตังเท่านั้น คุณจะต้องจับจ่ายเงินตรงนี้ในร้านค้าธงฟ้าเป็นต้น และจะต้องใช้เงินให้หมดก่อนวันที่ 31 พฤษภาคม 2564 

ร้านค้าที่สามารถใช้เงินโครงการเราชนะได้
ร้านค้าที่สามารถใช้เงินโครงการเราชนะได้

เช็ก ใครไม่มีสิทธิ์รับเงินช่วยเหลือ เราชนะ 3,500 บาท 

 1. ผู้ที่อยู่ในระบบประกันสังคม มาตรา 33  (ยกเว้นผู้ที่อยู่ในมาตรา 39 และมาตรา 40)
 2. ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ของรัฐ และพนักงานของรัฐวิสาหกิจ
 3. ผู้ที่มีรายได้สูง (อาจจะประเมินจากฐานเงินเดือนและบัญชีเงินฝาก)
 4. อายุไม่ถึง 18 ปี
 5. ไม่มีสัญชาติไทย
 6. รับบํานาญอยู่แล้ว
 7. รายได้ต้องมากกว่า 300,000 บาท/ปี (หรือมีเงินเดือน 25,000 บาทต่อเดือนขึ้นไป)
 8. มีเงินฝากรวมกันทุกบัญชีต้องเกิน 500,000 บาท

หมายเหตุ : ประกันสังคมมาตรา 33 ที่ถือบัตรคนจนสามารถได้รับเงินเยียวยา 7,000 บาทได้ เนื่องจากรายได้น้อย

เช็ก ใครที่มีสิทธิ์รับเงิน เราชนะ 3500 2 เดือนบ้าง?

 1. เกษตรกร มีสิทธิ์ แต่ต้องลงทะเบียนใหม่ เพราะระบบไม่ได้ใช้ฐานข้อมูลเดิมจากกระทรวงเกษตร
  • เกษตรกรที่ถือบัตรคนจนไม่ต้องทะเบียนใหม่
  • เกษตรกรที่อยู่ในคน ละครึ่งและเราเที่ยวด้วยกัน ไม่ต้องลงทะเบียน แต่คุณจะต้องกดยืนยันรับสิทธิ์ก่อน และในวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564 คุณค่อยเข้ามาตรวจสอบอีกครั้งว่าคุณมีสิทธิ์ได้รับเงินเยียวยาจากโครงการนี้หรือไม่ค่ะ ผ่านเว็บไซต์ www.เราชนะ.com
 2. กลุ่มอาชีพอิสระ มีสิทธิ์
 3. มาตรา 39/40 มีสิทธิ์
 4. เราไม่ทิ้งกัน มีสิทธิ์ ต้องลงทะเบียนใหม่
 5. สวัสดิการแห่งรัฐ/บัตรคนจน มีสิทธิ์ และไม่ต้องลงทะเบียน เงินจะโอนเข้าบัตรคนจน
 6. คนละครึ่ง/ เราเที่ยวด้วยกัน มีสิทธิ์ และไม่ต้องลงทะเบียน แต่ไม่ใช่ว่าจะได้สิทธิ์ทุกคน เพราะรัฐจะทำการตรวจสอบเองว่าใครควรได้สิทธิ์

หมายเหตุ : สำหรับใครที่ต้องการลงทะเบียนรับเงินเยียวยาเราชนะ แต่ไม่มีสมาร์ทโฟนหรือไม่สามารถเข้าถึงอินเตอร์เน็ตได้ กล่าวคือเป็นผู้ห่างไกลเทคโนโลยีอาทิเช่นกลุ่มผู้สูงอายุเป็นต้น รัฐบาลจะให้ทางธนาคารของรัฐจะช่วยลงทะเบียนให้ในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 ซึ่งคุณจะได้รับเงินมาใช้จ่ายอย่างไรทางกระทรงการคลังจะประกาศให้ทราบอีกครั้งค่ะ


 

ดู วิธี ลงทะเบียนรับเงิน “เราชนะ” 7000 บาท

(อัปเดตบทความนี้ในวันที่ 29 มกราคม 2564)

Mine Melody

Mine Melody

I am a graduate of Department of Computer Engineering Prince of Songkhla University. I really enjoy writing and reviewing technology and women's products.

Next Post