มาตรการดูแลป้องกัน โควิด-19 ของโรงเรียนในสังกัด กทม.

ความปลอดภัยของเด็ก ๆ นั้นต้องมาก่อนเป็นอันดับสำหรับคนที่เป็นคุณพ่อคุณแม่อยู่แล้ว ยิ่งใกล้ช่วงเปิดเทอม (วันที่ 1 กรกฎาคม 2563) ในสถานการณ์โควิดอย่างนี้ ยิ่งต้องระวังเป็นพิเศษ

เช็กโปรโมชั่น Lazada ลดราคาสินค้าสิ้นปี โปร 12 12เช็กโปรโมชั่น Lazada ลดราคาสินค้าสิ้นปี โปร 12 12เช็กโปรโมชั่น Lazada ลดราคาสินค้าสิ้นปี โปร 12 12

หลาย ๆ คนอาจจะมีความมั่นใจในเรื่องมาตรการการจัดการของทางโรงเรียนหรือสถานศึกษาในระดับหนึ่งแล้ว แต่เราเชื่อว่าในใจลึก ๆ ของผู้ปกครองทุกท่านก็ยังคงเป็นกังวลถึงความปลอดภัยของเด็ก ๆ อยู่ดี หลายคนก็ได้เตรียมตัวในเรื่องการป้องกันโควิดทั้งสำหรับตัวเด็กนักเรียนและวิธีปฎิบัติเมื่อลูกไปโรงเรียนสำหรับผู้ปกครองไว้เป็นอย่างดี เพื่อรับมือกับวิถีชีวิตใหม่ New Normal ที่กำลังจะเกิดขึ้นซึ่งถือว่าเป็นเรื่องที่ดีค่ะ

มาตรการป้องกันโควิด 19 สำหรับโรงเรียนในสังกัด กทม.

แต่สำหรับครอบครัวที่อาศัยอยู่ในเขต กทม. นั้น อาจจะมีความกังวลเพิ่มขึ้นมากกว่าครอบครัวในต่างจังหวัด เพราะอย่างที่ทราบกันดีอยู่แล้วนะคะว่าเขต กทม. เป็นเขตที่มีผู้คนแออัดมาก ๆ และยังพบว่าเขต กทม. มีผู้ติดเชื้อและเสียชีวิตจากโควิด 19 เยอะที่สุดอีกด้วย อีกทั้งสถานศึกษาโรงเรียนในเขต กทม. นั้นก็มีมายถึง 437 แห่ง

เขต กทม. มีผู้ติดเชื้อและเสียชีวิตจากโควิด 19 เยอะที่สุด ข้อมูลเมื่อวันที่ 26/06/2020

แม้ว่าทางโรงเรียน-มหาวิทยาลัยจะมีวิธีป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโควิทอย่างรัดคุม ไม่ว่าจะเป็นการแบ่งกลุ่มมาเรียนเพื่อลดจำนวนเด็กต่อห้อง, การจัดระเบียบ social distancing, การตรวจคัดกรองอาการและวัดอุณหภูมิร่างกายก่อนเข้าสถานศึกษา, การระเบียบเกี่ยวกับการทำความสะอาดอาคารและยานพาหนะ,​ การจัดการในโรงอาหาร, การจัดระเบียบในห้องเรียน, การลดกิจกรรมกลุ่ม และการสวมหน้ากากป้องกันทั้งครู บุคลากร และนักเรียน เป็นต้นมาตรการป้องกันโควิด 19 สำหรับเด็กเล็ก

  • สำหรับเด็กเล็กระดับชั้นอนุบาล – ป.3 นั้นจะต้องได้รับการเรียนการสอนที่โรงเรียนแบบปกติ
  • สำหรับ ป.4 – ม.6 นั้น จะเป็นการแบ่งกันเรียนออนไลน์สลับกัน (สามารถดูได้จากตารางด้านล่างนี้)

กำหนดรูปแบบการจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 1/2563 ตามประเภทของโรงเรียน

ประเภทโรงเรียน โรงเรียนที่มี
นร. ต่ำกว่า 120 คน
โรงเรียนที่มี
นร. ไม่เกิน 20/25 คน/ห้อง
โรงเรียนที่มี
นร. มากกว่า 20/25 คน/ห้อง
โรงเรียนการศึกษาพิเศษ โรงเรียน
วัตถุประสงค์พิเศษ
แบ่งออกเป็น ✔ ไม่มี นร. และยกเลิกไม่ได้
✔ ไม่มี นร. แต่ยังประกาศยกเลิกได้
✔ ไม่เกิน 20 คน/ห้อง (อนุบาล, ประถมศึกษา)
✔ ไม่เกิน 25 คน/ห้อง(มัธยมศึกษา)
✔ รร. ขนาดกลาง
✔ รร. ขนาดใหญ่
✔ รร. ขนาดใหญ่พิเศษ
✔ รร. ศึกษาสงเคราะห์
✔ รร. เฉพาะความพิเศษ
✔ ศูยน์การศึกษาพิเศษ
✔ กลุ่ม รร. วิทยาศาสตร์ จุฬาฯ
✔ กลุ่ม รร. กาญจนาภิเษกวิทยาลัย
✔ กลุ่ม รร. เฉลิมพระเกียรติ
✔ รร. กีฬา หรือ รร. ปกติที่มีห้องเรียนกีฬา
✔ ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ฯลฯ
ลักษณะโรงเรียน ✔ ใช้ DLTV 11,145 รร.
✔ ไม่ใช่ DLTV 3,438 รร.
✔ นร. ประจำ
✔ นร. ไปกลับ
✔ นร. ประจำและไปกลับ
✔ นร. ประจำ
✔ นร. ไปกลับ
✔ นร. ประจำและไปกลับ
มาตรการป้องกัน
ทางด้านสาธารณสุข
การจัดการเรียนการสอน สอนปกติ (Onsite) ในรูปแบบการศึกษาทางไกล DLTV สอนปกติ (Onsite) ร่วมกับ On-Air และแบบผสมผสาน (Blended) สอนปกติ (Onsite) และแบบผสมผสาน (Blended)* สอนปกติ (Onsite) และแบบผสมผสาน (Blended)* สอนปกติ (Onsite) และแบบผสมผสาน (Blended)*
1 สลับวันมาเรียน (จ./พ./ศ.) และ (อ./พฤ.)
2 สลับวันมาเรียน คู่/คี่
3 สลับชั้นมาเรียน เรียน 5 วัน หยุด 9 วัน
4 สลับเวลามาเรียน สำหรับมาเรียนทุกวัน (เช้า/บ่าย)
5 แบ่งกลุ่ม นร. 2 กลุ่ม และสลับมาเรียนกัน
โดยเป็นไปตามความเหมาะสมและบริบทของโรงเรียน
หมายเหตุ * นักเรียนที่มาเรียนที่โรงเรียน และนักเรียนมาจากที่บ้าน ต้องได้รับการเรียนรู้ที่ไม่ต่างกัน โดยสามารถเชื่อมโยงการเรียนการสอนและแบบประเมินผลได้

ขอบคุณที่มาตารางจาก: ศธ.360 องศา พัฒนาการศึกษาไทยไปด้วยกัน

ซึ่งหากเปิดเทอมแล้วสถานการณ์การระบาดของโควิดดีขึ้นจนไม่พบการติดเชื้อ ก็จะกลับมาสู่สภาวะการเรียนที่โรงเรียบตามปกติเช่นเดิม โดยจะมีการประเมินสถานการณ์อย่างใกล้ชิดแบบวันต่อวัน เพื่อวิเคราะห์ว่าจะมีการแพ่ระบาดรอบ 2 เหมือนหลาย ๆ ประเทศที่กำลังเป็นอยู่หรือไม่
หากเกิดการระบาดแพร่เชื้อในโรงเรียนในเขต กทม. จะทำอย่างไร

  • หากพบว่ามีนักเรียนติดเชื้อในห้องเรียน จะต้องปิดห้องเรียนนั้น
  • หากพบว่าติดเชื้อมากกว่า 1 ห้องในชั้นเรียน จะต้องปิดชั้นเรียนทั้งชั้น
  • หากพบว่าติดเชื้อมากกว่า 1 ชั้นเรียน จะต้องปิดโรงเรียน
  • หากพบว่ามีการติดเชื้อมากกว่า 1 โรงเรียนในพื้นที่ใกล้เคียง ก็จะเปิดโรงเรียนทุกแห่งในพื้นที่บริเวณนั้นทันที

ทั้งนี้ผู้ที่ติดเชื้อจะได้รับการดูแลรักษาทันทีที่ทราบว่าติดเชื้อ เพราะได้มีการติดต่อประสานงานกับโรงพยาบาลใกล้เคียงโรงเรียนนั้น ๆ ไว้ก่อนแล้ว

ขอบคุณที่มาจาก Facebook : เอิร์ธ พงศกร ขวัญเมือง – Earth Pongsakorn Kwanmuang

Mine Melody

Mine Melody

I am a graduate of Department of Computer Engineering Prince of Songkla University. I really enjoy writing and reviewing technology and women's products.

Next Post