โรงเรียน เตรียมทดลองเปิดเรียนแบบเต็มรูปแบบ เริ่ม 13 สิงหาคม นี้

อย่างที่ทุกคนทราบกันดีนะคะ ว่าเมื่อสถานการณ์โรคระบาดโควิดเริ่มดีขึ้นแล้ว แม้ว่าทุกอย่างจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงอยู่บ้างอย่างการใช้ชีวิตแบบ new normal แต่สำหรับเรื่องการศึกษานั้นเป็นสิ่งที่เราไม่อาจจะเลี่ยงหลีกหรือเปลี่ยนแปลงได้มาก เพราะอย่างไรเสียการศึกษาที่มีประสิทธิภาพนั้นผู้เรียนอย่างเด็กวัยประถม-มัธยมศึกษา ควรได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิดจากครูบาอาจารย์ เพราะไม่ใช่ว่าเด็กทุกคนจะสามารถเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพผ่านสื่อออนไลน์ อย่างที่ทราบกันดีว่า ปัจจุบันนั้นเทคโนโลยีและการอำนวยความสะดวกเกี่ยวกับอุปกรณ์การเรียนรู้อย่างแท็บเล็ตหรือคอมพิวเตอร์นั้นยังไม่สามารถเข้าถึงได้ทุกครัวเรือน ดังนั้นเมื่อสถานการณ์ทุกอย่างดูเหมือนจะเป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้น สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ จึงได้มีประกาศให้สถานศึกษาทั่วประเทศเริ่มทดลองเปิดเรียน On-Site เต็มรูปแบบ โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 13 สิงหาคม 2563 เป็นต้นไป ซึ่งทุกสถานบันการศึกษาจะต้องยังคงอยู่ในมาตรการเฝ้าระวัง ดูแล และป้องกัน โควิด-19 เช่นเดิมไม่ว่าจะเป็นข้อปฎิบัติสำหรับโรงเรียน มหาวิทยาลัย, รวมถึงการให้ความร่วมมือสำหรับข้อปฎิบัติของนักเรียนและข้อปฎิบัติผู้ปกครองด้วยเช่นกัน

เช็กโปรโมชั่น Lazada ลดราคาสินค้าสิ้นปี โปร 12 12เช็กโปรโมชั่น Lazada ลดราคาสินค้าสิ้นปี โปร 12 12เช็กโปรโมชั่น Lazada ลดราคาสินค้าสิ้นปี โปร 12 12

สำหรับแนวทางที่เพิ่มขึ้นมา เพื่อให้สอดคล้องกับการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด 19 นั้นทาง สพฐ. ยังคงให้เน้นการใช้มาตรการด้านสาธารณสุข 5 ข้อ และยังมีการเพิ่มความรัดกุมต่าง ๆ อาทิเช่น :

  • จะมีมาตรการติดตามตัวนักเรียน ซึ่งจะต้องให้นักเรียนจดบันทึกการเดินทางที่ไปยังสถานที่ต่าง ๆ หลังเลิกเรียนแล้ว
  • เน้นกิจกรรมการเรียนการสอนที่นอกห้องเรียนมากกว่าการเรียนในห้อง
  • ยังคงเน้นการรักษาระยะห่างจากสังคมอย่างน้อย 1-2 เมตร
  • หากจะต้องมีการกิจกรรมที่ร่วมตัวกันเป้นจำนวนมาก อย่างเช่น การประชุมหรือกิจกรรมรื่นเริงต่าง ๆ ที่มีคนจำนวนมาก ให้งดเว้นไปก่อน หากมีความจำเป็นต้องจัดจะต้องแจ้งให้ทางผู้ว่าราชการจังหวัดทราบ และจะต้องให้สาธารสุขในพื้นที่หรือหน่วยงานที่รับผิวชอบเห็นชอบต่อกิจกรรมดังกล่าวด้วยเช่นกัน
สพฐ.แจ้งสถานศึกษาทดลองเปิดเรียนแบบ On-Site เต็มรูปแบบทั่วประเทศ

ขอบคุณที่มาข้อมูลจาก สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ

 

Mine Melody

Mine Melody

I am a graduate of Department of Computer Engineering Prince of Songkla University. I really enjoy writing and reviewing technology and women's products.

Next Post