คำคมเริ่มต้นชีวิตใหม่ ภาษาอังกฤษ พร้อมคำแปล – Begin Again สู้ ๆ

ในชีวิตของทุกคนย่อมจะต้องพบเจอกับอุปสรรคและความท้าทายในชีวิต บางคนอาจจะประสบความสำเร็จ แต่ในขณะเดียวกันบางคนอาจจะล้มเหลวซ้ำแล้วซ้ำเล่า แต่ทุกอย่างเป็นสัจธรรมของชีวิต โดยสิ่งที่เราจะก้าวข้ามความล้มเหลวได้นั่นคือการเริ่มต้นใหม่จนกว่าจะถึงเป้าหมาย ดังนั้นสำหรับใครกำลังเจอปัญหาอะไรก็แล้วแต่ แล้วอยากได้ ‘คำคมเริ่มต้นชีวิตใหม่’ ภาษาอังกฤษในการให้กำลังใจตัวเอง หรือนำไปใช้ให้กำลังใจคนอื่น วันนี้ผมจึงได้รวบรวม คำคมชีวิต ดี ๆ มาฝากกันครับอังกฤษ แปลไทย
A journey of a thousand miles begins with a single step. – Lao Tzu การเดินทางหนึ่งพันไมล์เริ่มต้นขึ้นเพียงขั้นตอนเดียว
A Sunrise is God’s way of saying, “Let’s start again”. – Todd Stocker พระอาทิตย์ขึ้นเป็นสัญญาณที่พระเจ้าได้บอกว่า “ทุกอย่างกำลังเริ่มต้น”
All great beginnings start in the dark when the moon greets you to a new day at midnight. – Shannon L. Alder ทุกการเริ่มต้นที่ดีเกิดขึ้นในความมืดเสมอ เมื่อพระจันทร์ขึ้นมาให้คุณเห็นนั่นถือเป็นวันใหม่ในยามค่ำคืน
As long as I am breathing, in my eyes, I am just beginning. – Criss Jami ตราบใดที่ฉันยังคงหายใจ ในสายตาของฉันยังคงบอกว่านั่นเป็นเพียงแค่จุดเริ่ม
Be willing to be a beginner every single morning. – Meister Eckhart จงเป็นผู้ที่เริ่มต้นใหม่ในทุก ๆ เช้า
Beginnings could happen more than once or in different ways. – Rachel Joyce การเริ่มต้นเกิดขึ้นได้มากกว่าหนึ่งครั้งและหลากหลายทาง
A pessimist is someone who has forgotten the joy of beginning. – Marty Rubin คนที่มองโลกในแง่ร้าย คือคนที่ลืมที่จะมีความสุขกับการเริ่มต้นใหม่
Although no one can go back and make a brand new start, anyone can start from now and make a brand new ending. – Carl Bard ถึงแม้ว่าจะไม่มีใครกลับไปเริ่มต้นใหม่กับเรื่องในอดีตได้ แต่ทุกคนสามารถเริ่มต้นได้ในตอนนี้และสร้างสิ่งใหม่ ๆ ให้กับตัวเองได้ในท้ายที่สุด
Every day is a fresh beginning, Every morn is the world made new. – Sarah Chauncey Woolsey ทุกวันคือการเริ่มต้นใหม่ ทุก ๆ เช้าคือโลกใบใหม่
Every day is a new beginning. Treat it that way. Stay away from what might have been, and look at what can be. – Marsha Petrie Sue ทุกวันคือการเริ่มต้นใหม่ พยายามหยุดคิดว่าจะเกิดอะไรขึ้นและมองว่าจะทำอะไรได้บ้าง
If you don’t like the road you’re walking, start paving another one. – Dolly Parton หากคุณไม่ชอบทางเดินที่คุณเดินอยู่ ก็ให้เริ่มต้นปูทางเดินใหม่ให้กับตัวเอง
Your present circumstances don’t determine where you can go. They merely determine where you start. – Nido Qubein สิ่งที่เกิดขึ้นกับคุณในปัจจุบันอาจไม่สามารถกำหนดทางเดินให้คุณได้ แต่มันกำหนดจุดเริ่มต้นได้
You’ll never get a new ending if you keep starting with the same tired beginning. – Lisa Daily คุณจะไม่สามารถกำหนดจุดจบใหม่ได้ ถ้าคุณยังเริ่มต้นแบบเดิมอยู่ตลอด
When we share, we open doors to a new beginning. – Paul Bradley Smith เมื่อพวกเราแชร์ พวกเราจะเปิดประตูให้กับทางเดินใหม่ ๆ
You are never too old to set another goal or to dream a new dream. – C. S. Lewis คุณไม่แก่เกินที่จะเปลี่ยนเป้าหมายหรือความฝันใหม่ ๆ
You need to learn from your mistakes to start a new beginning because if you stop then you will not able to accomplish your goals in life. – Ivan Hakin คุณต้องเรียนรู้ความผิดพลาดเพื่อเริ่มต้นใหม่ เพราะถ้าหากคุณหยุดเรียนรู้ คุณจะไม่สามารถทำได้ถึงเป้าหมายที่วางไว้ในชีวิต
What is not started today is never finished tomorrow. – Johann Wolfgang von Goethe ถ้าคุณไม่เริ่มต้นในวันนี้ พรุ่งนี้คุณก็ไม่มีทางเสร็จ
Today I close the door to the past, open the door to the future, take a deep breath, step on through and start a new chapter in my life. – Unknown วันนี้ฉันปิดประตูให้กับอดีต และเปิดประตูให้กับอนาคต สูดให้ใจเข้าลึก ๆ แล้วเดินไปในเส้นทางใหม่ของชีวิต
This is a new year. A new beginning. And things will change. – Taylor Swift ปีใหม่ เริ่มต้นใหม่และทุกอย่างจะเปลี่ยน
The secret to change is to focus all of your energy, not on fighting the old, but on building the new. – Socrates ความลับในการเปลี่ยนแปลงคือโฟกัสกับพลังของตัวเอง ไม่ต้องสู้กับอดีตแต่สร้างสิ่งใหม่ให้เกิดขึ้น
The secret to a rich life is to have more beginnings than endings. – Dave Weinbaum ความลับในการใช้ชีวิตให้คุ้มค่าคือการเริ่มต้นเรื่อย ๆ มากกว่าที่จะเลือกจบเป้าหมาย
The beginning is always today. – Mary Shelley การเริ่มต้นเกิดขึ้นได้ในวันนี้
Sometimes losing everything is the only way to begin. – T.K. Kiser บางครั้งการสูญเสียทุกอย่างอาจเป็นเพียงแค่จุดเริ่มต้นเท่านั้น
No matter how hard the past is, you can always begin again. – Buddha ไม่ว่าที่ผ่านมามันจะยากแค่ไหน คุณก็สามารถเริ่มต้นใหม่ได้เสมอ
Life is about change, sometimes it’s painful, sometimes it’s beautiful, but most of the time it’s both. – Kristin Kreuk ชีวิตคือการเปลี่ยนแปลง บางครั้งเจ็บปวด บางครั้งสวยงาม แต่ส่วนใหญ่แล้วมันจะมาพร้อมกันเสมอ
Never underestimate the power you have to take your life in a new direction.   – Germany Kent อย่าประเมินตัวเองต่ำจนเกินไปที่จะสร้างทางเดินใหม่ให้กับชีวิต
I hope you realize that every day is a fresh start for you. That every sunrise is a new chapter in your life waiting to be written. – Juansen Dizon ฉันหวังว่าคุณจะรู้ว่าทุก ๆ วันคือการเริ่มต้นใหม่ ทุกครั้งที่พระอาทิตย์ขึ้นคือบทใหม่ของชีวิตที่รอให้คุณเขียน
If God closes a door and a window, consider the fact that it might be time to build a whole new house. –  Mandy Hale หากพระเจ้าปิดประตูและหน้าต่าง จงพิจารณาว่านั่นอาจจะถึงเวลาที่คุณต้องสร้างบ้านหลังใหม่
I discovered that a fresh start is a process. A fresh start is a journey – a journey that requires a plan. – Vivian Jokotade ฉันค้นพบว่าจุดเริ่มต้นคือกระบวนการ จุดเริ่มต้นคือการเดินทาง การเดินทางที่ต้องมีการวางแผน
Celebrate endings – for they precede new beginnings. – Jonathan Lockwood Huie ยินดีกับตอนจบเพราะมันคือจุดเริ่มต้นของสิ่งใหม่
Do not wait until the conditions are perfect to begin. Beginning makes the conditions perfect. – Alan Cohen อย่ารอให้เงื่อนไขสมบูรณ์แบบที่จะเริ่มต้น เพราะการเริ่มต้นเป็นสิ่งที่ทำให้เงื่อนไขสมบูรณ์แบบ
Change can be scary, but you know what’s scarier? Allowing fear to stop you from growing, evolving, and progressing. – Mandy Hale การเปลี่ยนแปลงอาจน่ากลัว แต่รู้ไหมว่าอะไรน่ากลัวกว่า ? การปล่อยความกลัวให้มาครอบงำและหยุดคุณจากการเติบโต, พัฒนา และก้าวหน้า
Every sunset is an opportunity to reset. Every sunrise begins with new eyes. – Richie Norton ทุกครั้งที่พระอาทิตย์ตกคือโอกาสของการรีเซ็ต ทุกครั้งที่พระอาทิตย์ขึ้นจะเจอสิ่งใหม่
Morning will come, it has no choice. – Marty Rubin เช้าวันใหม่กำลังจะมา คุณไม่มีทางเลือก
Isn’t it nice to think that tomorrow is a new day with no mistakes in it yet? – L.M. Montgomery มันจะดีไหมถ้าคุณคิดว่าพรุ่งนี้คือวันใหม่ วันที่คุณยังไม่มีอะไรผิดพลาดอะไรเกิดขึ้น
Getting over a painful experience is much like crossing monkey bars. You have to let go at some point in order to move forward. – C. S. Lewis การก้าวข้ามความเจ็บปวดก็เหมือนกับการข้ามบาร์โหน คุณจะต้องข้ามบางจุดเพื่อที่จะไปต่อ
If you’re brave enough to say goodbye, life will reward you with a new hello. – Paulo Coehlo ถ้าคุณมีความกล้ามากพอที่จะบอกลา ชีวิตคุณจะได้สิ่งใหม่เข้ามาในชีวิต
I feel a new beginning coming towards me and I’m running to it with open arms. – Unkown ฉันรู้สึกว่าการเริ่มต้นกำลังเข้ามาฉัน และฉันวิ่งเข้าไปหามันพร้อมกับการอ้าแขนรับ
In the end, every startup is different. But in the beginning every startup is the same. – Richie Norton จุดจบอาจจะไม่เหมือนกัน แต่จุดเริ่มต้นเหมือนกันทุกอย่าง
Keep on beginning and failing. Each time you fail, start all over again, and you will grow stronger until you have accomplished a purpose – not the one you began with perhaps, but one you’ll be glad to remember. – Anne Sullivan เดินต่อไปไม่ว่าจะเริ่มต้นหรือล้มลง ในเวลาที่คุณล้ม คุณสามารถเริ่มต้นใหม่ได้เรื่อย ๆ และคุณจะเติบโตแบบแข็งแกร่งจนถึงเป้าหมายที่วางไว้
Forget everything you’ve done. Start over. – Marty Rubin ลืมทุกสิ่งทุกอย่างที่ผ่านมา แล้วเริ่มต้นใหม่
Set fire to the broken pieces; start anew. – Lauren DeStefano เผาชิ้นส่วนที่แตกหัก เริ่มต้นใหม่
Sometimes we can only find our true direction when we let the wind of change carry us. – Mimi Novic ในบางครั้งคุณจะเห็นเส้นทางจริง ๆ เมื่อถึงจุดเปลี่ยน
Start by doing what’s necessary; then do what’s possible; and suddenly you are doing the impossible. – St. Francis of Assisi เริ่มต้นด้วยสิ่งสำคัญ หลังจากนั้นทำสิ่งที่เป็นไปได้และคุณจะทำสิ่งที่มหัศจรรย์ให้เกิดขึ้นได้
Take the first step in faith. You don’t have to see the whole staircase, just take the first step. – Martin Luther King Jr. เดินก้าวแรกด้วยความศรัทธา คุณไม่จำเป็นต้องเห็นทุกสิ่งทุกอย่าง ขอแค่ก้าวเดินออกไป
The person who removes a mountain begins by carrying away small stones. – Chinese Proverb คนที่ทำลายผู้เขา เริ่มต้นด้วยการขนย้ายหินก้อนเล็กเสมอ
เป็นอย่างไรกันบ้างครับหลังจากที่ได้อ่าน ‘คำคมเริ่มต้นชีวิตใหม่’ ผมหวังว่าหลายคนจะมีกำลังใจเพิ่มขึ้น หรือใครที่อยากให้กำลังใจคนอื่นก็สามารถนำไปใช้ได้นะครับ ทั้งยังได้ฝึกภาษาอังกฤษไปด้วยในตัว ซึ่งนอกจากนี้ที่เว็บไซต์ของเราจะได้นำเสนอคำคมชีวิตแล้ว เรายังมีคำหรือประโยคภาษาอังกฤษที่น่าสนใจมากมาย ไม่ว่าจะเป็น อวยพรวันเกิดภาษาอังกฤษ, กล่าวคำขอบคุณภาษาอังกฤษ, คำอวยพรวันแม่ภาษาอังกฤษ, บอกลาภาษาอังกฤษ, อวยพรให้โชคดีภาษาอังกฤษ, อวยพรให้หายป่วยภาษาอังกฤษ, บอกฝันดีภาษาอังกฤษ, แคปชั่นภาษาอังกฤษ, คำอวยพรข้อความแทนใจ หรือคำเรียกแฟนภาษาอังกฤษ ที่คุณสามารถเข้าไปอ่านได้ครับ

Gun Natchapon

Gun Natchapon

สวัสดีครับชื่อ ณัชพล ชนะสิทธิ์ จบจากมหาวิทยาลัยกรุงเทพ สาขาวารสารศาสตร์ งานถนัดที่สุดคือการกินและเขียนคอนเทนต์ เวลาว่างส่วนใหญ่หมดไปกับการฟังเพลงและเต้นคร่อมจังหวะ

Related Posts

Next Post